PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 59 | 07-08 |

Tytuł artykułu

Zdrowa dieta dla zdrowego życia

Warianty tytułu

EN
A healthy diet for a healthy life

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
EN

Wydawca

-

Rocznik

Tom

59

Numer

Opis fizyczny

s.34-40,rys.,tab.,fot.,bibliogr.

Twórcy

 • Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
autor
 • Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
autor
 • Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

Bibliografia

 • [1] AIJN 2014: Market Report.
 • [2] Altomare R., Cacciabaudo F., Damiano G., Palumbo V. P., Gioviale M. C., Bellavia M., Tomasello G., Lo Monte A. I.: 2013. The Mediterranean Diet: A History of Health, 2013: Iran J Public Health. 2013; 42(5): 449–457. Published Online 2013 May 1: http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3684452/.
 • [3] Appendix 1, 2013: Appendix 1 to Draft Regulations. Foods and beverages that are considered unhealthy under these Regulations [e-document]. Oslo: Helsedirektoratet; 2013. http://www. eftasurv.int/media/notification-of-dtr/Appendix-to-Regulations.-Unhealthy-foods---9005.pdf.
 • [4] Blue Tick Mark: 2012. Productcriteria Stichting Ik Kies Bewust. http://www.hetvinkje.nl/site/assets/files/1039/productcriteria_versie_4_4.pdf.
 • [5] DOI: 10.1007/s00394-012-0380-y.
 • [6] DOI: 10.1016/j.thromres.2011.10.018. Epub 2011 Nov 17.
 • [7] Council EU: 2000. Council Resolution of 14 December 2000 on health and nutrition. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001Y0123%2801%29&from=EN.
 • [8] Council, EU: 2014. Council conclusions on nutrition and physical activity. Luxembourg, 20 June 2014. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/143285.pdf.
 • [9] Department of Agriculture: 2012. Nutrition Standards in the National School Lunch and School Breakfast, Food and Nutrition Service, 7 CFR Parts 210 and 220. Programs; Final Rule. Federal Register Part. II, v. 77, No 17. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-01-26/pdf/2012-1010.pdf.
 • [10] Dyrektywa 2012/12/UE: 2012. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/UE z 19 kwietnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.27.4.2012 Dz.Urz. UE L 115/1.
 • [11] EFSA: 2008. The setting of nutrient profiles for foods bearing nutrition and health claims pursuant to article 4 of the regulation (EC) ° no 1924/2006. The EFSA Journal (2008) 644, 1–44.
 • [12] EU Commission: 2013. The EU explained. Improving health for all European citizens. Public health. http://ec.europa.eu/health/health_policies/docs/improving_health_for_all_eu_citizens_en.pdf.
 • [13] DOI: 10.1097/MOL.0b013e3282f2fa4d.
 • [14] Harvard: 2015. Harvard School of Public Health. http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-drinks/.
 • [15] Komisja UE: 2005. Zielona Księga: „Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej – Green Paper „Promoting healthy diets and physical activity”: wymiar europejski dla przeciwdziałania nadwadze, otyłości i chronicznym chorobom. Bruksela, 08.12.2005 COM(2005) 637 final. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:c11542b.
 • [16] Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: 2005. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • [17] LiveWell for Life: 2012a. Food patterns and dietary recommendations in Spain, France and Sweden. 41 s. http://www.scp-knowledge.eu/sites/default/files/knowledge/attachments/LiveWell%20for%20Life_2012_Food%20patterns%20and%20dietary%20recommendations%20in%20Spain,%20France%20and%20Sweden.pdf.
 • [18] LiveWell for Life: 2012b. A balance of healthy and sustainable food choices for France, Spain, and Sweden. Report summary, 18 s. http://livewellforlife.eu/wp-content/uploads/2014/03/LiveWell_Report-Sum_2013_DTsmallpdf.com_.pdf.
 • [19] LiveWell for Life: 2013. Healthy people, healthy planet. A balance of healthy and sustainable food choices for France, Spain and Sweden. Report 108 s. http://livewellforlife.eu/wp-content/uploads/2013/02/A-balance-of-healthy-and-sustainable-food-choices.pdf.
 • [20] Nestle M.: 1995. Mediterranean diets: historical and research overview. Am. J. Clin. Nutr. 1995; 61 (suppl): 1313S–20S.
 • [21] Rezolucja Parlamentu: 2008. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 25 września 2008 r. w sprawie białej księgi na temat zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością (2007/2285(INI)). http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-ue-c-2010-8e-97.
 • [22] Richardson D. P, Binns N.: 2006. Scientific substantiation of health claims: fulfilling the requirements of Article 13. CIAA Health Claims Workshop. Brussels 28fl1 March 2006.
 • [23] Rozporządzenie (WE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:PL:PDF.
 • [24] Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:PL:PDF.
 • [25] Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 432/2012 z 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci. http://gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/Departament%20Bezpiecze%C5%84stwa%20%C5%BBywno%C5%9Bci%20i%20Zywienia/Prawo%20B%C5%BB/432_2012.pdf.
 • [26] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych. Dz.Urz. UE L 347/671.
 • [27] DOI: 10.1586/ern.11.56.
 • [28] Szostak W. B., Cichocka A.: 2013. Dieta środziemnomorska w profilaktyce kardiologicznej. VM Media Sp. z o.o. VM Group sp. k., Gdańsk.
 • [29] U.S.: 2014. Department of Agriculture, Agricultural Research Service : USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 27. Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/nutrientdata.
 • [30] USDA: 2015. Smoothies offered in Child Nutrition Programs. http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cn/SP10_CACFP05_SFSP10-2014v2os.pdf.
 • [31] WHO: 2003. Diet nutrition and the prevention of chronic diseases. Technical report series916. http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_916.pdf?ua=1.
 • [32] WHO: 2012a. Promoting a healthy diet for the WHO Eastern Mediterranean Region: user friendly guide. http://applications.emro.who.int/dsaf/emropub_2011_1274.pdf?ua=1.
 • [33] WHO: 2012b. Health 2020 – policy framework and strategy. Regional Committee for Europe, Sixty-second session, Malta, 10–13 September 2012. http://dataplan.info/img_upload/f5416b362b7c89b68743d3448693cc90/health-2020-policy-framework-and-strategy.pdf.
 • [34] WHO: 2015a. WHO Regional Office for Europe nutrient profile model. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Nutrient-Profile-Model.pdf?ua=1.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-08280a81-2be3-4656-9e70-d2437885fbdd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.