PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 66 | 1 |

Tytuł artykułu

Health risk of exposure to bisphenol A (BPA)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Bisphenol A (BPA) belongs to chemicals that are produced in large quantities worldwide. It is commonly used as monomer in polycarbonate synthesis, plasticizer in the production of epoxy resins, as well as an additive for the elimination of surfeit of hydrochloric acid during the polyvinyl chloride (PVC) production. BPA is not only used in the production of plastics intended to a direct contact with food, including plastic packaging and kitchenware, but also in inner coatings of cans and jar caps. There are various routes of human exposure to this substance such as oral, by inhalation and transdermal. The main sources of exposure to BPA include food packaging and dust, dental materials, healthcare equipment, thermal paper, toys and articles for children and infants. BPA is metabolized in the liver to form bisphenol A glucuronide and mostly in this form is excreted with urine. Due to its phenolic structure BPA has been shown to interact with estrogen receptors and to act as agonist or antagonist via estrogen receptor (ER) dependent signalling pathways. Therefore, BPA has been shown to play a role in the pathogenesis of several endocrine disorders including female and male infertility, precocious puberty, hormone dependent tumours such as breast and prostate cancer and several metabolic disorders including polycystic ovary syndrome (PCOS). Because of the constant, daily exposure and its tendency to bio-accumulation, BPA seems to require special attention such as biomonitoring. This observation should include clinical tests of BPA concentration in the urine, which is not only one of the best methods of evaluation of the exposure to this compound, but also the dependence of the daily intake of BPA and the risk of some endocrine disorders.
PL
Bisfenol A (BPA) należy do substancji chemicznych produkowanych na świecie w znacznych ilościach. Używany jest jako plastyfikator i półprodukt w syntezie żywic epoksydowych, tworzyw sztucznych poliwęglanowych oraz jako dodatek do usuwania nadmiaru kwasu chlorowodorowego przy produkcji polichlorku winylu (PCW). BPA nie tylko jest używany do syntezy tworzyw sztucznych służących do produkcji materiałów mających bezpośredni kontakt z żywnością, włączając opakowania z tworzyw sztucznych oraz sprzęt kuchenny, ale także stanowi składnik lakierów do pokrywania wewnętrznych powierzchni puszek metalowych przeznaczonych do żywności i napojów. BPA stosowany jest w produkcji poliwęglanów (PC) i żywic epoksydowych, wykorzystywanych w produkcji wyrobów do kontaktu z żywnością. Może być także stosowany, jako przeciwutleniacz i inhibitor w procesie polimeryzacji tworzyw sztucznych, m.in. polichlorku winylu (PCW). Narażenie na BPA może zachodzić drogą pokarmową, wziewną oraz przez skórę, a głównymi źródłami ekspozycji są opakowania żywności, kurz, materiały stomatologiczne, sprzęt medyczny, papier termiczny, a także zabawki i artykuły przeznaczone dla niemowląt i dzieci. BPA jest metabolizowany w wątrobie do glukuronianu bisfenolu A i w tej postaci jest usuwany z moczem. Ze względu na swą fenolową strukturę BPA wykazuje zdolność jako agonista lub antagonista do interakcji z receptorami estrogenowymi poprzez estrogenowe szlaki sygnalizacyjne. W wyniku takiego działania BPA odgrywa rolę w patogenezie zaburzeń endokrynnych włączając zaburzenia płodności u kobiet i mężczyzn, przedwczesne dojrzewanie, nowotwory hormonozależne, jak rak piersi oraz rak prostaty oraz schorzeń metabolicznych włączając zespół wielotorbielowatych jajników (PCOS). Biorąc pod uwagę stałe, codzienne narażenie na BPA z wielu źródeł oraz tendencje do bioakumulacji uzasadniony jest monitoring biologiczny tego związku. Powinien on w szczególności uwzględniać monitoring BPA w moczu, jako skuteczną metodę szacowania narażenia na ten związek, umożliwiając jednocześnie badanie zależności pomiędzy narażeniem na BPA a ryzykiem występowania niektórych chorób wynikających z zaburzenia czynności układu endokrynologicznego.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

66

Numer

1

Opis fizyczny

p.5-11,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Clinical and Experimental Endocrinology, Medical University of Gdansk, Gdynia, Poland
autor
 • Department of Clinical and Experimental Endocrinology, Medical University of Gdansk, Powstania Styczniowego 9B street, 81-519 Gdynia, Poland
autor
 • Department of Clinical and Experimental Endocrinology, Medical University of Gdansk, Gdynia, Poland

Bibliografia

 • 1. Anderson W.A., Castle L.: Benzophenone in cartonboard packaging materials and the factors that influence its migration into food. Food Addit Contam 2003; 20(6):607-618.
 • 2. Arnold S.M., Clark K.E., Staples C.A, Klecka G.M., Dimond S.S., Caspers N., Hentges S.G.: Relevance of drinking water as a source of human exposure to bisphenol A. J Expo Sci Environ Epidemiol 2013; 23(2):137-144.
 • 3. Barontini M., M.C. Garcia-Rudaz, Veldhuis J.D.: Mechanisms of hypothalamic-pituitary-gonadal disruption in polycystic ovarian syndrome. Arch Med Res 2001; 32(6):544-552.
 • 4. Biedermann S., Tschudin P., Grob K.: Transfer of bisphenol A from thermal printer paper to the skin. Anal Bioanal Chem 2010; 398(1):571-576.
 • 5. Braun J.M.,. Kalkbrenner A.E, Grob K.: Variability and predictors of urinary bisphenol A concentrations during pregnancy. Environ Health Perspect 2011; 119(1):131-137.
 • 6. Calafat A.M., Weuve J., Ye X., Jia L.T., Hu H., Ringer S., Huttner K., Hauser R.: Exposure to bisphenol A and other phenols in neonatal intensive care unit premature infants. Environ Health Perspect 2009; 117(4):639-644.
 • 7. Calafat A.M., Ye X., Wong L.Y., Reidy J.A., Needham L.L.: Exposure of the U.S. population to bisphenol A and 4-tertiary-octylphenol: 2003-2004. Environ Health Perspect 2008; 116(1):39-44.
 • 8. Cao X.L., Corriveau J., Popovic S.: Bisphenol a in canned food products from canadian markets. J Food Protect. 2010; 73(6):1085-1089.
 • 9. Cooper J.E., Kendig E.L., Belcher S.M.: Assessment of bisphenol A released from reusable plastic, aluminium and stainless steel water bottles. Chemosphere. 2011; 85(6):943-947.
 • 10. Ćwiek-Ludwicka K., Ludwicki J.K.: Endocrine disruptors in food contact materials; is there a health threat? Rocz Panstw Zakl Hig 2014; 65(3):169-177.
 • 11. DeMatteo R., Keith M.M., Brophy J.T., Wordsworth A., Watterson A.E., Beck M., Ford A.R., Gilbertson M., Pharityal J., Rootham M., Scott D.N.: Chemical exposures of women workers in the plastics industry with particular reference to breast cancer and reproductive hazards. New Solut. 2012; 22(4):427-448.
 • 12. Diamanti-Kandarakis E., Bourguignon J.P., Giudice L.C., Hauser R., Prins G.S., Soto A.M., Zoeller R.T., Gore A.C.: Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific statement. Endocr Rev. 2009; 30(4):293-342.
 • 13. Drozdz K., Wysokinski D., Krupa R., Woźniak K.: Bisphenol A-glycidyl methacrylate induces a broad spectrum of DNA damage in human lymphocytes. Arch Toxicol. 2011; 85(11):1453-1461.
 • 14. Eagleson C.A., Gingrich M.B., Pastor C.L., Arora T.K., Burt C.M., Evans W.S., Marshall J.C.: Polycystic ovarian syndrome: evidence that flutamide restores sensitivity of the gonadotropin-releasing hormone pulse generator to inhibition by estradiol and progesterone. J Clin Endocr Metab. 2010; 85(11):4047-4052.
 • 15. EFSA. (European Food Safety Authority). Scientific opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine disruptors and appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment. EFSA J. 2013; (11)3:3132.
 • 16. EFSA. Scientific opinion on the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs. EFSA J. 2015;13(1):3978, doi: 10.2903/j.efsa.2015.3978; Available at: www.efsa.europa.eu/efsajournal/pub/3978.htm
 • 17. Fleisch A.F., Sheffield P.E., Chinn C., Edelstein B.L., Landrigan P.J.: Bisphenol A and related compounds in dental materials. Pediatrics. 2010; 126(4):760-768.
 • 18. Geens T., Roosens L., Neels H., Covaci A.: Assessment of human exposure to Bisphenol-A, Triclosan and Tetrabromobisphenol- A through indoor dust intake in Belgium. Chemosphere. 2010; 76(6):755-760.
 • 19. Geens T., Goeyens L., Covaci A.: Are potential sources for human exposure to bisphenol-A overlooked? Int J Hyg Environ Heal. 2011; 214(5):339-347.
 • 20. Geens T., Aerts D., Berthot C., Bourguignon J.P., Goeyens L., Lecomte P., Maghuin-Rogister G., Pironnet A.M., Pussemier L., Scippo M.L., Van Loco J., Covaci A.: A review of dietary and non-dietary exposure to bisphenol-A. Food Chem Toxicol. 2012; 50(10):3725-3740.
 • 21. Geens T., Goeyens L., Kannan K., Neels H., Covaci A.: Levels of bisphenol-A in thermal paper receipts from Belgium and estimation of human exposure. Sci Total Environ. 2012; 435-436:30-33.
 • 22. Genuis S.J., Beesoon S., Birkholz D., Lobo R.A.: Human excretion of bisphenol A: blood, urine, and sweat (BUS) study. J Environ Public Health. 2012; article ID 185731. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3504417/pdf/TSWJ2012-615068.pdf
 • 23. German Federal Environment Agency: Bisphenol A an industrial chemical with adverse effects, Umweltbundesamt. 2010.http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3992.pdf
 • 24. Goodson A., Robin H., Summerfield W., Cooper I.: Migration of bisphenol A from can coatings-effects of damage, storage conditions and heating. Food Addit Contam. 2004; 21(10):1015-1026.
 • 25. Gupta C.: The role of estrogen receptor, androgen receptor and growth factors in diethylstilbestrol-induced programming of prostate differentiation. Urol Res. 2000; 28(4):223-229.
 • 26. Haishima Y., Hayashi Y. Yagami T., Nakamura A.: Elution of bisphenol-A from hemodialyzers consisting of polycarbonate and polysulfone resins. J Biomed Mater Res 2001; 58(2):209-215.
 • 27. Hanaoka T., Kawamura N., Hara K., Tsugane S.: Urinary bisphenol A and plasma hormone concentrations in male workers exposed to bisphenol A diglycidyl ether and mixed organic solvents. Occup Environ Med. 2002; 59(9):625-628.
 • 28. Honma S., Suzuki A., Buchanan D.L., Katsu Y., Watanabe H., Iguchi T.: Low dose effect of in utero exposure to bisphenol A and diethylstilbestrol on female mouse reproduction. Reprod Toxicol. 2002; 16(2):117-122.
 • 29. Huang Y. Q., Wong C.K., Zheng J.S., Bouwman H., Barra R., Wahlström B., Neretin L., Wong M.H.: Bisphenol A (BPA) in China: a review of sources, environmental levels, and potential human health impacts. Environ Int. 2012; 42:91-99.
 • 30. Kang J.H., Kondo F.: Determination of bisphenol A in milk and dairy products by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection. J Food Protect. 2003; 66(8):1439-1443.
 • 31. Kemikalieinspektionen. (KEMI) Swedish Chemicals Agency. Bisphenol A in toys and children articles - need for less exposure? Sundbyberg. 6/12. http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-6-12-BPA-i-leksaker-och-barnartiklar.pdf (in Swedish).
 • 32. Krishnan A.V., Stathis P., Permuth S.F., Tokes L., Feldman D.: Bisphenol-A: an estrogenic substance is released from polycarbonate flasks during autoclaving. Endocrinology. 1993; 132(6):2279-2286.
 • 33. Li D.K., Zhou Z., Miao M., He Y., Wang J., Ferber J., Herrinton L.J., Gao E., Yuan W.: Urine bisphenol-A (BPA) level in relation to semen quality. Fertil Steril. 2011; 95(2): 625-630.
 • 34. Lo J.C., Feigenbaum S.L., Yang J., Pressman A.R., Selby J.V., Go A.S.: Epidemiology and adverse cardiovascular risk profile of diagnosed polycystic ovary syndrome. J Clin Endocr Metab. 2006; 91(4):1357-1363.
 • 35. Loganathan S.N., Kannan K.: Occurrence of bisphenol A in indoor dust from two locations in the eastern United States and implications for human exposures. Arch Environ Con Tox. 2011; 61(1):68-73.
 • 36. Ma R., Sassoon D.A.: PCBs exert an estrogenic effect through repression of the Wnt7a signaling pathway in the female reproductive tract. Environ Health Persp. 2006; 114(6):898-904.
 • 37. Meeker J.D., Ferguson K.K.: Relationship between urinary phthalate and bisphenol A concentrations and serum thyroid measures in U.S. adults and adolescents from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2007-2008. Environ Health Persp. 2011; 119(10):1396-1402.
 • 38. Munguia-Lopez E.M., Peralta E., Gonzalez-Leon A., Vargas-Requena C., Soto-Valdez H.: Migration of bisphenol A (BPA) from epoxy can coatings to jalapeno peppers and an acid food simulant. J Agric Food Chem. 2002; 50(25):7299-7302.
 • 39. Nagel S.C., vom Saal F.S., Thayer K.A., Dhar M.G., Boechler M., Welshons W.V.: Relative binding affinity-serum modified access (RBA-SMA) assay predicts the relative in vivo bioactivity of the xenoestrogens bisphenol A and octylphenol. Environ Health Persp. 1997; 105(1):70-76.
 • 40. Newbold R.R., Jefferson W.N., Padilla-Banks E.: Prenatal exposure to bisphenol a at environmentally relevant doses adversely affects the murine female reproductive tract later in life. Environ Health Persp. 2009; 117(6):879-885.
 • 41. Oldring P.K., Castle L., O’Mahony C., Dixon J.: Estimates of dietary exposure to bisphenol A (BPA) from light metal packaging using food consumption and packaging usage data: a refined deterministic approach and a fully probabilistic (FACET) approach. Food Addit Contam A. 2014; 31(3):466-489.
 • 42. Ozaki A., Yamaguchi Y., Fujita T., Kuroda K., Endo G.: Chemical analysis and genotoxicological safety assessment of paper and paperboard used for food packaging. Food Chem Toxicol. 2004; 42(8):1323-1337.
 • 43. Paulose T., Speroni L., Sonnenschein C., Soto A.M.: Estrogens in the wrong place at the wrong time: fetal BPA exposure and mammary cancer. Reprod Toxicol. 2014;
 • 44. Rutkowska A., Rachoń D.: Bisphenol A (BPA) and its potential role in the pathogenesis of the polycystic ovary syndrome (PCOS). Gynecol Endocrinol. 2014; 30(4):260-265.
 • 45. Shelby M.D: NTP-CERHR monograph on the potential human reproductive and developmental effects of bisphenol A. 2008. http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/ohat/bisphenol/bisphenol.pdf
 • 46. Skakkebaek N.E., Toppari J., Söder O., Gordon C.M., Divall S., Draznin M.: The exposure of fetuses and children to endocrine disrupting chemicals: a European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) and PediatricEndocrine Society (PES) call to action statement. J Clin Endocr Metab. 2011; 96(10):3056-3058.
 • 47. Sprague B.L., Trentham-Dietz A., Hedman C.J., Wang J., Hemming J.D., Hampton J.M., Buist D.S., Aiello Bowles E.J., Sisney G.S., Burnside E.S.: Circulating serum xenoestrogens and mammographic breast density. Breast Cancer Res. 2013; 15(3):R45.
 • 48. Stahlhut R.W., Welshons, W.V., Swan S.H.: Bisphenol A data in NHANES suggest longer than expected half-life, substantial nonfood exposure, or both. Environ Health Persp. 2009; 117(5):784-789.
 • 49. Takeuchi T., Tsutsumi O., Ikezuki Y., Takai Y., Taketani Y.: Positive relationship between androgen and the endocrine disruptor, bisphenol A, in normal women and women with ovarian dysfunction. Endocr J. 2004; 51(2):165-169.
 • 50. Tarapore P., Ying J., Ouyang B., Burke B., Bracken B., Ho S.M.: Exposure to bisphenol A correlates with early-onset prostate cancer and promotes centrosome amplification and anchorage-independent growth in vitro. PLoS One. 2014; 9(3):e90332.
 • 51. Van Landuyt K.L., Nawrot T., Geebelen B., De Munck J., Snauwaert J., Yoshihara K., Scheers H., Godderis L., Hoet P., Van Meerbeek B.: How much do resin-based dental materials release? A meta-analytical approach. Dent Mater. 2011; 27(8):723-747.
 • 52. Vandentorren S., Zeman F., Morin L., Sarter H., Bidondo M.L., Oleko A., Leridon H.: Bisphenol-A and phthalates contamination of urine samples by catheters in the Elfe pilot study: implications for large-scale biomonitoring studies. Environ Res. 2011; 111(6):761-764.
 • 53. Vinas P., Campillo N., Martínez-Castillo N., Hernández-Córdoba M.: Comparison of two derivatization-based methods for solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometric determination of bisphenol A, bisphenol S and biphenol migrated from food cans. Anal Bioanal Chem. 2010; 397(1): 115-125.
 • 54. Wetherill Y.B., Akingbemi B.T., Kanno J., McLachlan J.A., Nadal A., Sonnenschein C., Watson C.S., Zoeller R.T., Belcher S.M.: In vitro molecular mechanisms of bisphenol A action. Reprod Toxicol. 2007; 24(2):178-198.
 • 55. Ye X., Kuklenyik Z., Needham L.L., Calafat A.M.: Measuring environmental phenols and chlorinated organic chemicals in breast milk using automated on-line column-switching-high performance liquid chromatography-isotope dilution tandem mass spectrometry. J Chromatogr B. 2006; 831(1-2):110-115.
 • 56. Yokota H., Iwano H., Endo M., Kobayashi T., Inoue H., Ikushiro S., Yuasa A.: Glucuronidation of the environmental oestrogen bisphenol A by an isoform of UDP-glucuronosyltransferase, UGT2B1, in the rat liver. Biochem J. 1999; 340(2): 405-409.
 • 57. Zhang Y., Cao T., Huang X., Liu M., Shi H., Zhao G.: A Visible–Light Driven Photoelectrochemical Aptasensor for Endocrine Disrupting Chemicals Bisphenol A with High Sensitivity and Specificity. Electroanalysis. 2013; 45:1787–1795.
 • 58. Zhou W., Liu J., Liao L., Han S., Liu J.: Effect of bisphenol A on steroid hormone production in rat ovarian theca-interstitial and granulosa cells. Mol Cell Endocrinol. 2008; 283(1-2):12-18.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-081819c5-4b5d-4cf5-ba97-09bafda17554
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.