PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 522 |

Tytuł artykułu

Wpływ ilości wysiewu na plonowanie oraz wielkość powierzchni asymilacyjnej wybranych odmian bobiku

Warianty tytułu

EN
Effect of sowing rate on the yield and size of assimilation area in selected field bean cultivars

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy określono wpływ ilości wysiewu zróżnicowanych morfologicznie odmian bobiku na ich plonowanie, wielkość powierzchni asymilacyjnej oraz ważniejsze cechy morfologiczne roślin. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 1999-2001 w Stacji Doświadczalnej w Prusach na czarnoziemie zdegradowanym (kompleks pszenny bardzo dobry). Obiekty pierwszego czynnika stanowiły odmiany bobiku: Titus (ze szczytowym kwiatostanem) oraz Nadwiślański i Kodam (tradycyjne). Drugim czynnikiem była ilość wysiewu, która dla odmiany samokończącej wynosiła 40 i 60, a dla odmian tradycyjnych 30 i 50 nasion na m². Spośrod badanych odmian najwierniej plonowała odmiana Kodam. Zmniejszenia obsady roślin spowodowanego mniejszą ilością wysiewu nie są w stanie w pełni zrekompensować większe wartości pozostałych elementów struktury plonu. Z wielkością powierzchni asymilacyjnej związana jest ilość pochłanianego przez łan bobiku promieniowania fotosyntetycznie czynnego. Ilość pochłanianego PAR wahała się od 35% przy wielkości LAI wynoszącej 0,75 do 99,5% przy 7,77 m²⋅m⁻². Wartości tych parametrów były z reguły znacznie wyższe na obiektach z większą ilością wysiewu. Odmiana samokończąca Titus w początkowych fazach rozwojowych rozwijała się szybciej uzyskując wyższe wartości indeksu LAI i ilości pochłanianego PAR, natomiast w poźniejszych fazach rozwojowych przewagę uzyskiwały odmiany tradycyjne.
EN
Field experiment was conducted in 1999-2001 on degraded chernozem at Prusy Experimental Station, near Kraków, to examine the impact of sowing rate on the yield and size of assimilation area of selected field bean cultivars. The first factor consisted of the following field bean cultivars: cv. Titus with top inflorescence, cvs. Nadwiślański and Kodam (traditional). The second factor included the sowing rate - for determinate cultivar 40 i 60 seeds per m², and for traditional cultivar 30 i 50 seeds per m². Among investigated field been cultivars, Kodam gave the most repeatable yield of seeds. Lower plant density resulted from lower sowing rate could not be completely compensated by higher values of the rest yielding structure elements. Size of assimilation area is connected with the amount of intercepted PAR by field bean canopy. Amount of intercepted PAR fluctuated from 35% at LAI value 0.75 to 99.5% at 7.77 m²⋅m⁻². The values of these parameters were higher on the objects with higher sowing rate applied. Determinated cultivar Titus in the beginning development stages, developed faster getting higher LAI index values and the amount of intercepted PAR, however in later development stages the traditional cultivars dominated.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

522

Opis fizyczny

s.263-270,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja Al. Mickiewicza, 21 31-120 Kraków
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja Al. Mickiewicza, 21 31-120 Kraków
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja Al. Mickiewicza, 21 31-120 Kraków

Bibliografia

 • BOBRECKA-JAMRO D., PAŁKA M. 1998. Plonowanie dwóch form bobiku w zależności od obsady i rozmieszczenia roślin w łanie. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Ser. Sesja Naukowa 54(1): 229–237.
 • BOROWIECKI J., KSIĘŻAK J., LENARTOWICZ W. 1997. Wpływ gęstości siewu na plon nasion wybranych odmian bobiku uprawianego na południu kraju. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 181–185.
 • DAY D., ROUGHLEY R.J., WITTY J.F. 1979. The effect of plant density, inorganic nitrogen fertilizer and supplementary carbon dioxide on yield of Vicia faba L. J. Agric. Sci., Cambridge 93: 629–633.
 • DUC G. 1997. Faba bean (Vicia faba L.). Field Crop. Res. 53: 99–109.
 • KOTECKI A. 1992. Charakterystyka rolnicza rodów bobiku o szczytowym kwiatostanie. Fragm. Agron. 9(2): 12–21.
 • KSIĘŻAK J., LENARTOWICZ W., UFNOWSKA J. 1997. Ocena technologiczna trzech technologii produkcji bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 227-230.
 • KULIG B. 2000. Plonowanie zróżnicowanych morfologicznie odmian bobiku w zależności od gęstości siewu. Bibl. Fragm. Agron. 8: 157–166.
 • KULIG B. 2004. Modelowanie wzrostu, rozwoju i plonowania zróżnicowanych morfologicznie odmian bobiku za pomocą modelu WOFOST. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozpr. hab. 295: 1-134.
 • NADOLNIK M., DŁUŻNIEWSKA J., KULIG B. 2000. Choroby grzybowe bobiku w zależności od odmiany, gęstości siewu i sposobu uprawy. Post. Ochr. Rośl. 40(2): 602–604.
 • PILBEAM C.J., HEEBLETHWAITE P.D., NYONGESA T.E., RICKETTS M.E. 1991. Effect of plant population density on determinate and indeterminate forms of winter field beans (Vicia faba). 2. Growth and development. J. Agric. Sci., Cambridge, 116: 385–393.
 • ZAJĄC T. 1998. Wpływ rozstawy rzędów jęczmienia jarego i bobiku na produktywność i wartość ochronną dla koniczyny czerwonej. Acta Agr. et Silv., Ser. Agr. 36: 91-106.
 • ŻUK-GOŁASZEWSKA K., FORDOŃSKI G., GROCHOT G. 1997. Produkcyjność i zdrowotność nowych genotypów bobiku w zależności od obsady roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 439: 55–61.

Uwagi

PL

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-07ffd9c3-ce30-49c8-874b-81571c3c6d7f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.