PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2012 | 19 | 3 |

Tytuł artykułu

Modelowanie procesu rozdziału cząsteczek w strumieniu powietrza na przykładzie rozdrobnionych mieszanin ziarnistych

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Modeling of particles separation process in the air stream on ex ample of particulate mixtures of grain

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy przedstawiono analizę najważniejszych parametrów mających wpływ na przebieg i skuteczność rozdziału rozdrobnionych mieszanin łubinu żółtego odmiany Amulet. Określono teoretyczne zależności i korelacje pomiędzy poszczególnymi czynnikami procesu. Skuteczność prowadzenia procesu wydzielania frakcji bielma od łuski i pozostałych zanieczyszczeń oceniano poprzez wyznaczanie współczynnika efektywności rozdziału η. Wykazano, że wzrost wilgotności mieszaniny powoduje znaczny spadek współczynnika η. Przy wzroście wilgotności o 2% stwierdzono spadek efektywności rozdziału średnio o 8,1%. Wraz ze wzrostem prędkości strumienia powietrza zwiększa się wartość współczynnika η, ale jednocześnie powiększa się ilość frakcji wartościowej, którą porywa strumień. Stwierdzono, iż przy wzroście prędkości strumienia powietrza z V1 = 7,8 m·s-1 do V2 = 10,5 m·s-1 (w obrębie wilgotności W1 = 10,1% i W4= 15,7%), najwyższy przyrost tego parametru wynosił 16,1-38,2%. W oparciu o uzyskane wyniki badań opracowano i zweryfikowano matematyczny model procesu rozdziału rozdrobnionych mieszanin biologicznych. Może on być wykorzystywany przy planowaniu i prowadzeniu zabiegów rozdziału na frakcje wymiarowe i czyszczenia różnych mieszanin ziarnistych oraz obliczaniu parametrów ruchu cząsteczek poszczególnych komponentów mieszanin w kanałach pneumatycznych.
EN
The paper presents an analysis of the most important parameters affecting the progress and effectiveness of separation of ground yellow lupine mixtures, variety Amulet. The theoretical relationships and correlations between various factors of the process were determined. The effectiveness of pneumatic separation process was evaluated by determining the coefficient of separation η. It was shown that an increase of moisture content of the mixture causes a significant decrease in the coefficient η. Increase of moisture content by 2% caused a decrease of the separation efficiency by an average of 8.1%. An increase of the air flow velocity increases the value of η, but also increases the amount of valuable fractions which escape with the air flow. It was found that with increasing air velocity of V1 = 7.8 m s-1 to V2 = 10.5 m s-1 (within the moisture content of W1 = 10.1%, and W4 = 15.7%), the highest increase in this parameter was 16.1-38.2%. Based on the obtained results, a mathematical model of the separation of mixtures of biological ground materials was developed and verified. It can be used in planning and carrying out pneumatic separation and calculating the parameters of the particles of individual components of granular mixtures in air ducts.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

19

Numer

3

Opis fizyczny

s.653-662,rys.,bibliogr.

Twórcy

  • Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Doświadczalne 44, 20-236 Lublin
autor
autor
autor
autor

Bibliografia

  • Allen C.A.W., Watss K.C., 1997. Properties of cowpeas (var. Minica Seans). Journal of Agicultural Engineering Research, (68), 159-167.
  • Grochowicz J., 1994. Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin.
  • Gupta R.K., Das S.K., 1997. Physical properties of sunflower seeds. Journal of Agicultural Engineering Research, (66), 1-8.
  • Kęska W., Feder S., Włodarczyk K., 2006. Modelowanie procesu przesiewania ziarna przez sito ze wspomaganiem pneumatycznym. Materiały X Międzynarodowego Sympozjum im. Prof. Cz. Kanafojskiego nt: Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, 101-102.
  • Li J., Webb C., Pandiella S.S., Campbell G.M., 2003. Discrete particle motion on sieves – a numerical study using the DEM simulation. Powder Technology (133), 190-203.
  • Panasiewicz M., Zawiślak K., Kusińska E., Sobczak P., 2008. Purification and separation of loose materials in pneumatic system with vertical air stream. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa – OL PAN, 2008 (8), 171-176.
  • Sztaba K., 1993. Przesiewanie. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice.

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-07fe6699-94f5-41dd-a32a-c629ffceee2d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.