PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 1 |
Tytuł artykułu

Efektywność przedsiębiorstw rolnych a poziom kapitału obrotowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effectiveness of agricultural enterprises and the levels of working capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The analysis of interrelations between value of working capital and effectiveness of agri­cultural enterprises has been presented in the article. Relatively great differentiation of the levels of working capital has resulted from the study. The author pointed out that too high value of the working capital is more advantageous for an enterprise then its negative value. The firms with the lowest level of working capital usually generated loses and showed the highest costs in relation to both assets absorption and sale. On the contrary, firms with the highest working capital level were characterized by the lowest ratios of costs absorption of assets, even though the costs absorption of sale was quite high in comparison with the firms with an average value of working capital. This contributed to lower productivity of costs related to operational activity as well as to the lowest productivity of assets. However, too high value of working capital reflects freezing of financial sources and contributes to deterioration of the efficiency of an enterprise. That is why maximizing of this capital in the agricultural enterprises is not sensible. The special attention should be paid to the adjusting of the level and structure of working capital to the ability of its effec­tive use.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.17-31,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • Adamczyk J.: Podział wyniku finansowego. Rachunkowość Nr „Zamknięcie roku 2005" Warszawa 2005.
 • Bień W.: Realistyczna ocena i podział zysku w warunkach inflacji. www.centrumwiedzy.edu.pl 2006.
 • Bröl J.: „Zmiany wysokoœci kapita³u zak³adowego spó³ki z o.o. cz. Rachunkowoœæ" /w:/ „Rachunkowoœæ" Nr 9/2005, Warszawa.
 • Du linieæ A.: „Struktura i koszt kapita³u w przedsiêbiorstwie", Wydawnictwo Naukowe PWN 1998.
 • Dura P.: „Wpływ logistyki na wynik finansowy oraz na wartość firmy dla akcjonariu­szy" www.deloitte.com 2006.
 • Duraj A.N.: „Wpływ rezerw na zobowiązania długoterminowe w kształtowaniu polity­ki dywidendy przez publiczne S.A." Przegląd Organizacji Nr 6/2005.
 • Franc J.: „Czy forma prawna i rodzaj w³asnoœci determinuje zarz¹dzanie finansami?" Agroprzemiany nr 7-8 (81-82)/1999, Warszawa.
 • Franc J.: „Struktura kapita³u w procesie rozwoju przedsiêbiorstw rolniczych", Wydawnictwo SGGW 2003.
 • Franc J.: „Realna, czy nominalna rentownoœæ kapita³ów w³asnych w warunkach infla­cji?" (red.) Dariusz Zarzecki „Zarz¹dzanie finansami, inwestycje i wycena przedsiê­biorstw" t. II, Szczecin 2006.
 • Guzewicz W, Kulawik J., Osuch D.: Jak powstał Ranking - uwagi metodologiczne. Nowe Życie Gospodarcze 27.11.2005 r.
 • Kierczyński Т., Malinowska M.; „Finanse przedsiębiorstwa. Wybrane problemy". LAM, Warszawa 2001.
 • Koleśnik K.: „Wynik finansowy w ujęciu bilansowym oraz podatkowym". Buchalter nr 5/2006, Szczecin
 • Luszniewicz A.: Statystyka ogólna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1980.
 • Rankig 300. Baza danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za lata 1994-2003.
 • Sierpińska M., Jachna Т.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.
 • Śliwa J.: „Finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, t. 1". IPiS, Warszawa 2004.
 • Świderska G.: „Nowe wyzwania dla audytorów." www.macauditor.pl 2006.
 • Wasilewski M.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasa­mi w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 r.
 • Waślicki Т.: „Podział zysku w spółkach kapitałowych" /w:/„Rachunkowość" Nr 6/2006, Warszawa.
 • Waśniewski Т., Gos W.: „Rachunkowość przedsiębiorstw." FRR, Warszawa 2004.
 • Waśniewski Т., Skoczylas W: „Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębior­stwie." FRR, Warszawa 2004.
 • Wilimowska Z., Wilimowski M.: „Sztuka zarządzania finansami cz. 1 i 2." OPO, Bydgoszcz 2001.
 • www.gus.gov.pl
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-07bdbbb4-fac2-408d-bfbd-5a8d32891a34
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.