PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 65 | 4 |
Tytuł artykułu

Evaluation of several less known pear (Pyrus communis L.) cultivars in the climatic conditions of Lower Silesia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ocena kilku mniej znanych odmian gruszy (Pyrus communis L.) w warunkach klimatycznych Dolnego Śląska
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to evaluate flowering, yielding, fruit quality, and growth of several less known pear cultivars growing in the climatic conditions of Lower Silesia. The experiment was conducted in the years 2006–2010 in the Fruit Experimental Station located in Samotwór near Wrocław. In spring 2006, trees of several less known pear cultivars were planted: ‘Isolda’, ‘Hortensia’, ‘Fertilia Delbard Delwilmor’, ‘Wyżnica’, ‘Nojabrskaja’ (‘Xenia®’), ‘Uta’, ‘David’ on Caucasian pear (Pyrus caucasica Fed.), ‘Bohemica’ on quince S1 (Cydonia oblonga Mill.) as well as ‘Morava’ and ‘Blanka’ on both these rootstocks. The highest total yield in the years 2007–2010 was recorded for the ‘Nojabrskaja’ and ‘Wyżnica’ cultivars. The ‘Blanka’ cultivar produced the largest fruit, while fruits of the ‘Isolda’ cultivar were significantly the smallest. The largest growth and cross-sectional area of the trunk were recorded for the trees of the ‘Wyżnica’ cultivar, while the smallest were observed in the case of ‘Morava’, in which the thickness of the trunk was similar on both rootstocks. The ‘Morava’ cultivar grafted on quince S1 formed the smallest crowns. On the other hand, ‘Isolda’ and ‘Hortensia’ were among the cultivars that produced the largest crowns.
PL
Celem badań była ocena kwitnienia, plonowania, jakości owoców oraz wzrostu kilku mniej znanych odmian gruszy rosnących w warunkach klimatycznych Dolnego Śląska. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2006–2010 w Stacji Badawczo-Dydaktycznej zlokalizowanej w miejscowości Samotwór, w okolicach Wrocławia. Wiosną 2006 roku posadzono drzewa kilku mniej znanych odmian gruszy: ‘Isolda’, ‘Hortensia’, ‘Fertilia Delbard Delwilmor’, ‘Wyżnica’, ‘Nojabrskaja’ (‘Xenia®’), ‘Uta’, ‘David’ na gruszy kaukaskiej (Pyrus caucasica Fed.), ‘Bohemica’ na pigwie S1 (Cydonia oblonga Mill.), a ‘Morava’ i ‘Blanka’ na obu tych podkładkach. Istotnie najwyższą sumę plonu z lat 2007–2010 zanotowano dla odmian ‘Nojabrskaja’ i ‘Wyżnica’. Największe owoce wytworzyła odmiana ‘Blanka’, natomiast najmniejsze ‘Isolda’. Największy przyrost i pole przekroju poprzecznego pnia miały drzewa odmiany ‘Wyżnica’, a najmniejsze ‘Morava’, u której grubość pnia była podobna na obu zastosowanych podkładkach. Istotnie najmniejsze korony tworzyła odmiana ‘Morava’ uszlachetniona na pigwie S1. Natomiast do odmian wytwarzających największe korony należały ‘Isolda’ i ‘Hortensia’.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
65
Numer
4
Opis fizyczny
p.157-162,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Horticulture, Wroclaw University of Enviromental and Life Sciences, pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wroclaw, Poland
Bibliografia
 • Bi e l i c k i P. , C z y n c z y k A . 2006. Przydatność różnych podkładek dla nowych odmian gruszy. Ogólnopolska Konferencja Nowe Odmiany Drzew Owocowych, Skierniewice 5 kwietnia: 33–40 (in Polish).
 • Bi e l i ck i P., Cz y n c z yk A., Ba r t o s i ewi c z B. , K r ucz y ń s k a D. 2010. Wzrost i owocowanie gruszy odmiany Konferencja na różnych podkładkach. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza „Nauka Praktyce”, Skierniewice 29–30 września: 135–137. (in Polish)
 • Bi e l i ck i P., Cz y n c z yk A., K r u cz y ń s ka D. , Ba r t o s i ewi c z B. 2008. Growth and yielding of some pear cultivars grafted on three rootstocks. Bulletin UASVM, Horticulture, 65(1): 504.
 • Bl a ž e k J . , Vo n d r á č e k J . , Vá v r a R . 2003. Yield and tree vigour of pear cultivars bred in the RBIP at Holovousy. Vědeckě Práce Ovocnářské, 18: 39–51.
 • C a s t r o H. R . , Ro d r í g u e z R .O. 2002. The behavior of quince selections as pear rootstocks for ‘Abate Fetel’ and ‘Conference’ pear cultivars in the Rio Negro Valley, Argentina. Acta Hort. 596(1): 363–368.
 • Heijerman-Peppelman G., Buca rciuc V., Kemp H., Pa s a t O. 2009. ‘Xenia’, a new pear cultivar from Moldava, first results in The Netherlands. Acta Hort. 814(1): 305–308.
 • Kur lu s R . , Ły s i a k G. 1999. Nowe, obiecujące odmiany grusz i jabłoni z Techobuzic. VIII Spotkanie Sadownicze Sandomierz, 1999: 137–143 (in Polish).
 • Kv i k l y s D. 2005. Rootstock effect on Conference pear vegetative and generative development. Sodininkyst ir Daržininkyst , 24(2): 3–10.
 • Kv i k l y s D. , Kv i k l i e n N. 2005. Vegetative and seedling rootstock effect on pear fruit internal and external quality. Sodininkyst ir Daržininkyst , 24(2): 11–19.
 • L ewk o L . , Mo d r a k P. 2009. Orchard performance of young ‘Erika’ pear trees depending on rootstock and root pruning. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 536: 137–142. (in Polish)
 • Mo h a n J a i n S . , P r i y a d a r s h a n P.M. 2009. Breeding Plantation Tree Crops: Temperate Species. Springer Science+Business Media: 135–161.
 • P a p r š t e i n F. , K l o u t v o r J . 2005a. Winter cultivar of pear ‘David’. Vědeckě Práce Ovocnářské, 19: 179–180.
 • P a p r š t e i n F. , K l o u t v o r J . 2005b. Summer cultivar of pear ‘Isolda’. Vědeckě Práce Ovocnářské, 19: 181–182.
 • Pa p r š t e i n F., Ma t ě j í č e k A . , K l o u t v o r J . 2007. Evaluation of summer pear cultivars. Nové odrůdy ovoce: 19–24.
 • S o s n a I . 2007. Uprawa gruszy. Plantpress, Kraków. (in Polish).
 • S o s n a I . , C z a p l i c k a M. 2007. Ocena wartości produkcyjnej kilku nowych odmian gruszy na dwóch podkładkach./ Estimation of productive value of several new pear cultivars on two rootstocks. Rocz. AR Pozn. CCCLXXXIII, Ogrodn. 41: 383–388 (in Polish).
 • S t e r n R .A. , D o r o n I . , B e n -A r i e R . 2007. Performance of ‘Coscia’ pear (Pyrus communis) on seven rootstocks in a warm climate. J. Hort. Sci. Biotech. 82(5): 798–802.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-07b96f94-17cb-4aff-883d-c89952c519b5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.