PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2016 | 160 | 05 |

Tytuł artykułu

Modelowanie trwałości boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" z wykorzystaniem metody powtórzonej chronosekwencji

Warianty tytułu

EN
Modelling the stability of Cladonia-Scots pine forest (Cladonio-Pinetum Juraszek 1927) within Bory Tucholskie National Park using the repeated chronosequence method

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
Cladonio−Pinetum Juraszek 1927 forest is protected in Europe as the Natura 2000 habitat. Nowadays its naturalness is often considered to be doubtful. In spite of the many research, the knowledge about ecology and dynamics of this community is still insufficient. The aim of the research is to define the stability of the community within ‘Bory Tucholskie' National Park. The site is located in the area of the best developed patches of the habitat, in north−western Poland. Two datasets of relevés were used. The first comes from published data and includes 123 relevés made in year 2000. The other comes from own fieldworks performed in 2014. Due to the high homogeneity of geology and soils of the study site, repeated chronosequence method could be used to compare both datasets. The information about herb and moss layers of all relevés was compared using DCA method. The change in community was measured as a shift in the position within the main gradient of DCA over 14−year period. It was calculated for 122 pairs of relevés. Than the model of the speed of community change was computed for the main gradient. We used two methods of calculation of duration of the lichen−rich pine forests. The first was based on the calculated ranges of distinguished associations and the other used the model of cover of species connected to Cladonio−Pinetum forest. As the speed of community change in the gradient and the distance between distinguished communities were known, the time of community duration could be computed. According to obtained results, Cladonia−Scots pine forest (Cladonio−Pinetum) and lichen rich fresh pine forest (Leucobryo−Pinetum with Cladonia) of ‘Bory Tucholskie' National Park will last for 64−109 years. This result shows, that the considered Natura 2000 habitat is unstable. It is the possible development stage within managed forest stands and active conservation is necessary where its preservation is needed.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

160

Numer

05

Opis fizyczny

s.397-406,rys.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

 • Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
autor
 • Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im.Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, ul.Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

Bibliografia

 • ter Braak C. J. F., Šmilauer P. 2012. Canoco reference manual and User’s Guide, Software for Ordination (version 5.0). Biometris, Wageningen and České Budějovice.
 • Braun-Blanquet J. 1928. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Biologische Studienbücher 7.
 • Czerwiński A. 1995. Geobotanika w ochronie środowiska lasów Podlasia i Mazur. Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Danielewicz W., Pawlaczyk P. 2004. Śródlądowy bór chrobotkowy. W: Herbich J. [red.]. Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 289-298.
 • Dingová-Košuthová A., Svitková I., Pišút I., Senko D., Valachovič M. 2013. The impact of forest management on changes in composition of terricolous lichens in dry acidophilous Scots pine forests. The Lichenologist 45 (3): 413-425.
 • Faliński J. B. 1965. O roślinności Zielonej Puszczy Kurpiowskiej na tle stosunków geobotanicznych tzw. Działu Północnego. Acta Soc. Bot. Pol. 34 (4): 719-752.
 • Fałtynowicz W. 1986. The dynamics and role of lichens in a manager Scots pine forest (Cladonio-Pinetum). Monographiae Botanicae 69: 1-96.
 • Hammer Ř., Harper D. A. T., Ryan P. D. 2001. PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis. Paleontologia Electronica 4 (1): 1-9.
 • Hill M. O. 1979. TWINSPAN – a FORTRAN Program for Arranging Multivariate Data in an Ordered Two-Way Table by Classification of the Individuals and Attributes. Ecology and Systematics. Cornell University, Ithaca, NY.
 • Hill M. O., Gauch H. G. 1980. Detrended correspondence analysis: an improved ordination technique. Vegetation 42: 47-58.
 • Jírová A., Klaudisová A., Prach K. 2012. Spontaneous restoration of target vegetation in old-fields in a central European landscape: a repeated analysis after three decades. Applied Vegetation Science 15 (2): 245-252.
 • Johansen I. 2014. Graph 4.4.2. www.padowan.dk
 • Johanson E. A., Miyanishi K. 2008. Testing the assumptions of chronosequences in succession. Ecology Letters 11: 419-431.
 • Juraszek H. 1927. Pflanzensoziologische Studien über die Dünen bei Warschau. Bulletin de l’Academie polonaise des sciences et des lettres, Classe des sciences mathe matiques et nature-lles, Serie B: 565-610.
 • Kobendza R. 1930. Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. Planta Polonica 2: 1-200.
 • Košuthová A., Svitková I., Pišút I., Senko D., Valachovič M., Zaniewski P. T., Hájek M. 2015. Climatic gradients within temperate Europe and small-scale species composition of lichen-rich dry acidophilous Scots pine forests. Fungal Ecology 14: 8-23.
 • van der Maarel E. 1979. Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39: 97-114.
 • van der Maarel E. 2007. Transformation of cover-abundance values for appropriate numerical treatment – Alternatives to the proposals by Podani. Journal of Vegetation Science 18 (5): 767-770.
 • Matuszkiewicz J. M. 2007a. Przemiany borów suchych i świeżych w zachodniej części Borów Tucholskich. W: Matu-szkiewicz J. M. [red.]. Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego, PAN. Monografie 8: 96-115.
 • Matuszkiewicz J. M. 2007b. Zmiany w zbiorowiskach borów sosnowych w rezerwacie „Czarnia” w Puszczy Kur-piowskiej. W: Matuszkiewicz J. M. [red.]. Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego, PAN. Monografie 8: 165-175.
 • Matuszkiewicz J. M. 2007c. Ogólne kierunki zmian w zbiorowiskach leśnych Polski, ich przyczyny oraz prognoza przyszłych kierunków rozwojowych. W: Matuszkiewcz J. M. [red.]. Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego, PAN. Monografie 8: 555-816.
 • Matuszkiewicz J. M. 2008. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matuszkiewicz J. M. 2012. Charakterystyka siedlisk lądowych PNBT – potencjalna roślinność naturalna. W: Matu-szkiewicz J. M. [red.]. Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. PN „Bory Tucholskie”, Charzykowy. 155-194.
 • Matuszkiewicz J. M., Kowalska A., Solon J., Degórski M., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Zawiska I., Wolski J. 2013. Long-term evolution models of post-agricultural forests. Prace Geograficzne 240: 1-313
 • Matuszkiewicz J. M., Kozłowska A., Solon J. 2012. Lądowe zbiorowiska roślinne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. W: Matuszkiewicz J. M. [red.]. Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. PN „Bory Tucholskie”, Charzykowy. 63-154.
 • Matuszkiewicz J. M., Lorens B. 2007. Przemiany borów sosnowych w Roztoczańskim Parku Narodowym w ciągu półwiecza. W: Matuszkiewicz J. M. [red.]. Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego, PAN. Monografie 8: 371-386.
 • Matuszkiewicz W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mróz W. [red.]. 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część pierwsza. Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • Orzechowski M. 2007. Przemiany zbiorowisk leśnych Puszczy Kozienickiej od czasu badań Ryszarda Zaręby. W: Matuszkiewicz J. M. [red.]. Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego, PAN. Monografie 8: 504-554.
 • Sokołowski A. W. 1980. Zbiorowiska leśne północno-wschodniej Polski. Monogr. Bot. 60: 1-205.
 • Solon J. 2007. Przemiany zbiorowisk leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego w ciągu 80 lat. W: Matuszkiewicz J. M. [red.]. Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego, PAN. Monografie 8: 290-343.
 • Stefańska-Krzaczek E., Fałtynowicz W. 2013. Wzrost różnorodności gatunkowej chrobotków jako efekt rębni zupełnej na ubogich siedliskach borowych. Sylwan 157 (12): 929-936.
 • Stefańska-Krzaczek E., Fałtynowicz W. 2014. Zróżnicowanie roślinności monokultur sosnowych na glebach piasz-czystych Borów Tucholskich. Sylwan 158 (2): 99-106.
 • Tichý L. 2002. JUICE software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science 13: 451-453.
 • Tüxen R., Ellenberg H. 1937. Der systematische und ökologische Gruppenvert. Ein Beitrag zur Begriffobildung und Methodik der Pflanzensoziologie – Mitt. Florist.-Soziol. Arbeitsgem. 3: 171-184.
 • Walker L. R., Wardle D. A., Bardgett R. D., Clarkson B. D. 2010. The use of chronosequences in studies of ecological succession and soil development. Journal of Ecology 98: 725-736.
 • Yanai R. D., Arthur M. A., Siccama T. G., Federer C. A. 2000. Challenges of measuring forest floor organic matter dynamics: Repeated measures from a chronosequence. Forest Ecology and Management 138: 273-283.
 • Zaniewski P., Dingová A., Valachovič B., Wierzbicka M. 2012. The conservation status of Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 in Mazowiecki Lanscape Park and adjacent areas (Poland). W: Lipnicki [red.]. Lichen protection – Protected lichen species. Sonar Literacki, Gorzów Wlkp. 173-185.
 • Zielińska J. 1967. Porosty Puszczy Kampinoskiej. Monographiae Bototanicae 24: 1-122.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-077e286d-77d3-4dbc-878c-3b1eeeaf6437
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.