PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 14[29] | 2 |

Tytuł artykułu

Czynniki determinujące spożycie mięsa wołowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2012

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Factors determining the consumption of beef in the world and in Poland in the years 2000-2012

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy była charakterystyka rynku mięsa wołowego oraz jego spożycia na świecie i w Polsce. Konsumpcja mięsa wołowego charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem w poszczególnych krajach. W Urugwaju spożycie mięsa wołowego wynosi aż 61,3 kg/osobę natomiast w Polsce konsumpcja tego rodzaju mięsa jest jedną z najmniejszych i wynosi 1,6 kg/osobę. Jednym z czynników mających wpływ na zmianę struktury spożycia mięsa jest wzrost dochodu ludności. W Unii Europejskiej, struktura spożycia mięsa ulegała zmianom od momentu poszerzenia wspólnoty o nowe państwa członkowskie. Jednym z czynników determinujących zmiany zachowań konsumentów na rynku żywnościowym jest ich edukacja żywieniowa. Na światowy handel mięsem wołowym wpływają także obawy konsumentów związane z chorobami zwierząt między innymi z pryszczycą i gąbczastą encefalopatią bydła oraz inne czynniki takie jak, np.: długi cykl produkcyjny, religia, wierzenia oraz aspekty etyczne i środowiskowe.
EN
The aim of the study was to characterize the market in beef and its consumption world and in Poland. Consumption of beef is characterized by a great diversity in different countries. In Uruguay, the consumption of beef is up to 61.3 kg/person while in Poland the consumption of such meat is one of the smallest rate of 1.6 kg/person. One of the factors affecting the change in the structure of meat consumption is to increase the income of the population. In the European Union, the structure of consumption of meat has evolved since the enlargement of the community of the new Member States. One of the factors determining changes in consumer behavior in the food market is their nutritional education. On the global trade in beef is also affected by consumer concerns related to animal diseases, among others, Foot and mouth disease and Bovine Spongiform Encephalopathy. Trade is also affected by the long duration of the production cycle, religions, beliefs and ethical aspects and environmental.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Numer

2

Opis fizyczny

s.98-106,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
 • Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
 • Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
 • Zakład Dietetyki, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

Bibliografia

 • Adamczyk G. [2002]: Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu Tom CCCXLIII, ss. 31-41.
 • Bank Danych Lokalnych [2000-2012]: Ceny w Rolnictwie. [Tryb dostępu:] http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id=127568&p_token=-721948291. [Data odczytu: styczeń 2014].
 • Czapla J., Krzyżanowska Z., Woicka-Bekase E. [2001]: Kryzys rynku rolnego w UE związany z BSE i pryszczycą a szanse polskiego rolnictwa. Fundacja Programów Pomocy Dla Rolników, ss. 3-12.
 • European Commission [2011]: Agriculture in the EU 2010, statistical and economic information. Report of the Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels, Belgium, ss. 390.
 • Food and Agricultural Policy Research [2012]: World Agricultural Outlook. [Tryb dostępu] http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2012/. [Data odczytu: styczeń 2014].
 • Gutkowska K., Ozimek I. [2005]: Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 21-25.
 • Hocquette J., Chatellier V. [2011]: Prospects for the European beef sector over the next 30 years. Animal Frontiers. The reviev magazine of animal agriculture nr 1(2), ss. 20-28.
 • Joseph K. [2011]: Argentina. Livestock and Products Annual. Global Agricultural Information Network, s. 1-3.
 • Konarska M., Guzek D., Głąbska D., Wierzbicka A. [2012]: Systemy klasyfikacji mięsa wołowego w Polsce i w innych krajach a jego realna jakość. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 12 (27), ss. 94-104.
 • Kosicka-Gębska M., Paździecka N., Gębski J. [2010]: Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce w latach 2000-2009. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 10 (25), ss. 49-59.
 • Kowrygo B. [2000]: Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 21-29.
 • Mroczek R. [2009]: Sektor mięsa czerwonego w Polsce po przystąpieniu do UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 7 (22), ss. 89-98.
 • Obara K., McConnell M., Dyck J. [2010]: Japan’s Beef Market. A Report from the Economic Research Service. United States Department of Agriculture, ss.7-8.
 • Policy and Action for Cancer Prevention [2009]: Food, Nutrition and Physical Activity. A Global Perspective, World Cancer Research Fund, Washington DC: AICR.
 • Roczniki Statystyczne Rolnictwa [2013]: Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych w Warszawie, ss. 334.
 • Rycombel D. [2011]: Perspektywy wzrostu spożycia i eksportu wołowiny w Polsce. Przemysł spożywczy nr 66 (11), ss. 8-11.
 • Rycombel D., Zawadzka D., Wierzbicka A. [2012]: Sytuacja na światowym rynku wołowiny i jej wpływ na polski sektor wołowiny. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ss. 16, 25-27.
 • Rynek mięsa. Stan i perspektywy [2008]: Analizy Rynkowe nr 38. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Rynek mięsa. Stan i perspektywy [2013]: Analizy Rynkowe nr 45. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Silva J.F., Zimmerman J. [2011]: Brazil. Livestock and Products Annual. Annual Livestock Report. Global Agricultural Information Network, ss. 2-11.
 • Stańko S., Lewandowski R. [2007]: Tendencje zmian na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce w latach 1990- 2006. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia nr 6, ss.71-80.
 • Steiger C. [2006]: Modern Beef Production in Brazil and Argentina. 2 nd Quarter 2006 21(2). [Tryb dostępu]: http://www.choicesmagazine.org/2006-2/tilling/2006-2-12.htm. [Data odczytu: luty 2014].
 • Westhoek H., Rood T., Berg M., Janse J., Nijdam D., Reudink M., Stehfest E. [2011]: The Protein Puzzle. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, ss. 19, 81.
 • Zawadzka D. [2013]: Tendencje rozwoju światowego pogłowia bydła, produkcji, konsumpcji oraz cen wołowiny w latach 1995-2012. [Tryb dostępu:] http://www.ierigz.waw.pl/aktualnosci/seminariai- konferencje/1386573267. [Data odczytu: styczeń 2014].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0774693b-4b79-4bb8-97f1-fba0b2e1bfe6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.