PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 2 |

Tytuł artykułu

Effect of earliness of maize cultivars (zea mays L.) on damage caused by Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep., crambidae)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ wczesności odmian kukurydzy (Zea mays L.) na uszkodzenia powodowane przez Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep., crambidae)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Early-maturing maize cultivars identified with index FAO 190-220 were more susceptible to damage caused by caterpillars of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) than medium-late maturing cultivars with index FAO 270-280. The conducted analysis of coefficients of correlation and regression demonstrated that the cultivars earliness had a significant effect on the number of caterpillars found on a plant, the percentage of damaged plants and grain yield. The increase in the FAO index was correlated with a significant decrease in the number of ECB caterpillars inside the plant (r = –0.87; p < 0.001), reduction in the number of damaged plants (r = –0.64; p < 0.001) and with an increase grain yield (r = 0.62; p < 0.001). The formulated regression equations demonstrated that the increase in the FAO index for maize cultivars by 100 units results in a decrease in the number of caterpillars in the plant, on average by 2.6 caterpillars, decrease in the number of damaged plants on average by 24.38%, and increase in the grain yield by 5.07 t·ha-1.
PL
Na podstawie wykonanych badań wykazano, że wczesne odmiany kukurydzy o liczbie FAO 190-220 były w większym stopniu uszkadzane przez gąsienice omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) niż odmiany średnio późne o liczbie FAO 270-280. Przeprowadzona analiza współczynników korelacji i regresji wykazała, że wczesność odmian miała istotny wpływ na liczbę gąsienic w roślinie, procent uszkodzonych roślin oraz plon ziarna. Wraz ze wzrostem liczby FAO stwierdzono spadek liczby gąsienic omacnicy prosowianki w roślinie (r = –0,87; p < 0,001), redukcję liczby uszkodzonych roślin (r = –0,64; p < 0,001) oraz wzrost plonu ziarna (r = 0,62; p < 0,001). Z wyprowadzonych równań regresji wynika, że wzrost liczby FAO odmiany kukurydzy o 100 jednostek powoduje spadek liczby gąsienic w roślinie średnio o 2,6 sztuk, zmniejszenie liczby uszkodzonych roślin średnio o 24,38% oraz wzrost plonu ziarna o 5,07 t·ha-1.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

11

Numer

2

Opis fizyczny

p.5-17,ref.

Twórcy

autor
 • Regional Experimental Station in Rzeszow, Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan, Gen.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszow, Poalnd
autor
 • Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan, Poznan, Poland

Bibliografia

 • Adamczewski K., Matysiak K., 2002. Kukurydza [Maize]. [In:] Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH [Compendium of Growth StageIdentification Keys for Mono- and Dicotyledonous Plants]. Institute of Plant Protection –
 • State Plant Health and Seed Inspection Service, Poznań, 20-21 [in Polish].
 • Anglade P., Bača F., Berger H., Chiang H.C., Hadžistević D., 1984. Assessment of the susceptibility of maize inbred lines to the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) aspart of the programme of IWGO, 1977-1980. Vedecké práce Výskumného ustavu kukuricev Trnave, Bratislava 14, 79-90.
 • Bača F., Gošic-Dondol S., Kaitovic Z., Videnovic Ž., Kresovic B., Kneževic S., 2008. Effect of planting dates on the level of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) infestation, and crop injury and grain yield of maize (Zea mays L.). Maydica 53, 111-115.
 • Barry B.D., 1989. Host plant resistance: maize resistance to the European corn borer (Lepidoptera: Pyralidae). Acta Phyt. Entomol. Hung. 24(1-2), 43-47.
 • Barry D., Darrah L.L., 1991. Effect of research on commercial hybrid maize resistance to European corn borer (Lepidoptera: Pyralidae). J. Econ. Entomol. 84(3), 1053-1059.
 • Beck S.D., 1987. Development and sesonal biology of Ostrinia nubilalis. Agric. Zool. Rev. 2, 59-96.
 • Bereś P.K., 2008. Efekty biologicznego zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) w południowo-wschodniej Polsce [Effects of biological control of European corn borer(Ostrinia nubilalis Hbn.) in south-eastern Poland]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin48(4), 1281-1284 [in Polish].
 • Bereś P.K., 2010. Harmfulness of Ostrinia nublialis Hbn. on some non-Bt versus genetically modified Bt maize (Zea mays L.) cultivars in Poland in 2006-2007. J. Plant Protect. Res. 50(1), 110-116.
 • Bereś P.K., Konefał T., 2010. Distribution range of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on maize in 2004-2008 in Poland. J. Plant Protect. Res. 50(3), 326-334.
 • Bereś P.K., Pruszyński G., 2008. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w integrowanej produkcji [Pest management in integrated maize production]. Acta Sci. Pol., Agricultura 7(4),19-32 [in Polish].
 • Bergvinson D.J., Hamilton R.I., Arnason J.T., 1995. Leaf profile of maize resistance factors to European corn borer, Ostrinia nubilalis. J. Chem. Ecol. 21(3), 343-354.
 • Blandino M., Saladini M.A., Reyneri A., Vanara F., Alma A., 2008. The influence of sowing date and insecticide treatments on Ostrinia nubilalis (Hübner) damage and fumonisincontamination in maize kernels. Maydica 53, 199-206.
 • Calvin D.D., Van Duyn J.W., 1999. European corn borer. [In:] Handbook of Corn Insects, K.L. Steffey, M.E. Rice, J. All, D.A. Andow, M.E. Gray, J.W. Van Duyn, M.D. Lanham (eds.),Entomol. Soc. America, 78-82.
 • Dąbrowski Z.T., 1976. Podstawy odporności roślin na szkodniki [Basics of plant resistance to pests]. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa [in Polish].
 • Gallun R.L., Khush G.S., 1980. Genetic factors affecting the expression and stability of resistance. [In:] Breeding Plants Resistant to Insects, F.G. Maxwell and P.R. Jennings (eds.),John Wiley and Sons Chichester, 63-86.
 • Kania C., 1962. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959. Część I [Pestilent entomofauna of maize observed in the environs of Wrocław in 1956-1959. Part I]. Pol. Pismo Entomol., Seria B 1-2(25-26), 53-69 [in Polish].
 • Klun J.A., Tipton C.L., Brindley T.A., 1967. 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one (DIMBOA), an active agent in the resistance of maize to the European corn borer. J. Econom. Entomol. 60(6), 1529-1533.
 • Janiak W., Piecuch K., Siódmiak J., 2011. Kukurydza [Maize]. [In:] Lista opisowa odmian 2011, Część I [Descriptive List of Agricultural Plant Cultivars 2011, Part I], E.S. Gacek (ed.),COBORU Słupia Wielka, 132-168 [in Polish].
 • Lisowicz F., 2003. Narastająca szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla kukurydzy w południowo-wschodniej Polsce [Increasing harmfulness of European corn borer(Ostrinia nubilalis Hbn.) on maize in south-eastern Poland]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43(1), 247-250 [in Polish].
 • Lisowicz F., 2004. Podatność wybranych odmian kukurydzy na omacnicę prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.) [Susceptibility of selected maize cultivars to European corn borer (Ostrinianubilalis Hbn.)]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44(2), 912-914 [in Polish].
 • Lisowicz F., Tekiela A., 2004. Szkodniki i choroby kukurydzy oraz ich zwalczanie [Pests and diseases of maize and their control]. [In:] Technologia produkcji kukurydzy [Maize Production Technology], A. Dubas (ed.), Wieś Jutra Warszawa, 52-64 [in Polish].
 • Manson C.E., Rice M.E., Calvin D.D., Van Duyn J.W., Showers W.B., Hutchinson W.D., Witkowski J.F., Higgins R.A., Onstad W.D., Dively G.P., 1996. European Corn BorerEcology And Management. Ames: Iowa State University, North Central Regional ExtensionPublication 327.
 • Mutuura A., Munroe E., 1970. Taxonomy and distribution of the European corn borer and allied species: genus Ostrinia (Lepidoptera: Pyralidae). Memoirs of the Entomological Society of Canada 71, 1-112.
 • Sulewska H., Ptaszyńska G., 2007. Podatność odmian kukurydzy na ploniarką zbożówką (Oscinella frit L.) i omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis Hbn.) [Susceptibility of maizecultivars to frit fly (Oscinella frit L.) and European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.)].Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47(4), 220-223 [in Polish].
 • Waligóra H., Skrzypczak W., Szulc P., 2008. Podatność odmian kukurydzy cukrowej na ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit L.) i omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis Hbn.)[Susceptibility of sugar maize varieties on frit fly (Oscinella frit L.) and European corn borer(Ostrinia nubilalis Hbn.)]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(1), 150-154 [in Polish].
 • Żołnierz R., Hurej M., 2007. Porównanie odłowów omacnicy prosowianki przy użyciu pułapek świetlnej i feromonowych [Comparison of European corn borer catches in light andpheromone traps]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47(4), 267-271 [in Polish].

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-076f9137-8f87-49ab-a9c9-688577e07eaf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.