PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2020 | 164 | 10 |

Tytuł artykułu

Metoda wyróżniania kompleksów leśnych na podstawie ciągłości obszarów leśnych i zadrzewionych

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Method of forest patches generalisation based on connectivity of forest and other wooded land areas

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The aim of this study was to present a method for assessing the connectivity of forest areas and the rules for generalisation of forest patches as the spatial planning units. The analyses were carried out for the entire area of Poland. Topographic maps (vector data) as well as software for spatial analysis (QGiS) and database analyses were used. Method of generalisation of forest patches involved two stages. The first one included separation of continuous forest areas consisting in the identification of patches located at a maximum distance of 50 m from each other. Patches generalised into continues forest areas were distributed among eight area classes: over 50 000 ha, 25 000,1−50 000 ha, 500,1−25 000 ha, 200,1−500 ha, 25,1−200 ha, 5,1−25 ha, 0,6−5,0 ha and up to 0,5 ha. The other step included separation of isolated continuous forest patches, which means patches that were out of the range of continuous forest areas in higher area classes. Ranges of continuous forest areas were calculated using 500 m buffer. Results of this study shows that forest patches cover 33,9% of Polish land area. Methods used in this study allowed to reduce input number of patches (764,850) by over 50% up to 338,682 ones. Generalisation of data caused changes in the landscape metrics: mean patch size more than doubled, patch density decreased by more than half, and the largest patch index increased very strongly (forty five times). Based on the literature review and results obtained in this research, it was found that in Poland afforestation intended to conservation of specialized forest species should focus on creating ecological corridors between distinguished forest patches (continuous forest areas). With the current forest cover and forest spatial structure in Poland, afforestation intended to conservation of specialized forest species by reducing edge effect in existing forest patches remains also important, but rather is a secondary need.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

164

Numer

10

Opis fizyczny

s.820-830,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Bibliografia

 • Bailey D., Schmidt-Entling M. H., Eberhart P., Herrmann J. D., Hofer G., Kormann U., Herzog F. 2010. Effects of habitat amount and isolation on biodiversity in fragmented traditional orchards. Journal of Applied Ecology 47 (5): 1003-1013. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2010.01858.x.
 • Borecki T., Stępień E., Miścicki S., Nowakowska J., Wójcik R., Zielony R., Dudek A., Płotkowski L., Czepińska-Kamińska D. 1997. Ocena wpływu ciągów komunikacyjnych szybkiego ruchu na drzewostany leśne położone w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Maszynopis. Katedra Urządzania Lasu i Ekonomiki Leśnictwa SGGW w Warszawie.
 • Carvalho F., Carvalho R., Mira A., Beja P. 2016. Assessing landscape functional connectivity in a forest carnivore using path selection functions. Landscape Ecology 31: 1021-1036. DOI: https://doi.org/10.1007/s10980-015-0326-x.
 • Castellón T. D., Sieving K. E. 2007. Patch network criteria for dispersal-limited endemic birds of South American temperate rain forest. Ecological Applications 17 (8): 2152-2163.
 • Ewers R. M., Didham R. K. 2006. Continuous response functions for quantifying the strength of edge effects. Journal of Applied Ecology 43 (3): 527-536. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2006.01151.x.
 • Fynn I. E. M., Campbell J. 2018. Forest fragmentation and connectivity in Virginia between 2001 and 2011. Journal of Landscape Ecology 11 (3): 98-119. DOI: https://doi.org/10.2478/jlecol-2018-0014.
 • Geomatyka w Lasach Państwowych. 2013. Część II. Poradnik praktyczny. CILP, Warszawa.
 • Goheen J. R., Swihart R. K., Gehring T. M., Miller M. S. 2003. Forces structuring tree squirrel communities in landscapes fragmented by agriculture: species differences in perceptions of forest connectivity and carrying capacity. OIKOS 102: 95-103. DOI: https://doi.org/10.1034/j.1600-0706.2003.12336.x.
 • Hartmann S. A., Steyer K., Kraus R. H. S., Segelbacher G., Nowak C. 2013. Potential barriers to gene flow in the endangered European wildcat (Felis silvestris). Conservation Genetics 14: 413-426. DOI: https://doi.org/10.1007/s10592-013-0468-9.
 • Hościło A., Mirończuk A., Lewandowska A. 2016. Określenie rzeczywistej powierzchni lasów w Polsce na podstawie dostępnych danych przestrzennych. Sylwan 160 (8): 627-634. DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2016067.
 • Jabłoński M. 2015. Definicja lasu w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz jej znaczenie dla wielkości i zmian powierzchni lasów w Polsce. Sylwan 159 (6): 469-482. DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2014264.
 • Jabłoński M., Korhonen K. T., Budniak P., Mionskowski M., Zajączkowski G., Sućko K. 2017. Comparing land use registry and sample based inventory to estimate forest area in Podlaskie, Poland. Iforest 10: 315-321. DOI: https://doi.org/10.3832/ifor2078-009.
 • Jabłoński M., Mionskowski M., Budniak P. 2018. Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu źródłem informacji o powierzchni lasów w Polsce. Sylwan 162 (5): 365-372. DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2018024.
 • Leśnictwo. 2018. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Łonkiewicz B. 1986. Rola i węzłowe problemy planowania przestrzennego w leśnictwie. Prace IBL B 5: 46-50.
 • Łonkiewicz B. 1993. Założenia delimitacji obszarów leśnych w gospodarce przestrzennej kraju. Prace IBL 748: 33-62.
 • Łonkiewicz B. 1999. Modelowanie lesistości i struktury przestrzennej lasów w Polsce z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej. Maszynopis. IBL.
 • Maciantowicz M. 2018. Fragmentacja kompleksów leśnych jako istotne zagrożenie cywilizacyjne. Studia i Materiały CEPL 54: 40-49.
 • Martensen A. C., Ribeiro M. C., Banks-Leite C., Prado P. I., Metzger J. P. 2012. Associations of forest cover, fragment area, and connectivity with neotropical understory bird species richness and abundance. Conservation Biology 26 (6): 1100-1111. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2012.01940.x.
 • McGarigal K., Marks B. 1994. FRAGSTATS – spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure. Forest Science Department, Oregon State University, Corvallis. OR 97331.
 • Messier C., Bauhus J., Doyon F., Maure F., Sousa-Silva R., Nolet P., Mina M., Aquilué N., Fortin M. J., Puettmann K. 2019. The functional complex network approach to foster forest resilience to global changes. Forest Ecosystems 6, Article number 21. DOI: https://doi.org/10.1186/s40663-019-0166-2.
 • Mühlner S., Kormann U., Schmidt-Entling M. H., Herzog F., Bailey D. 2010. Structural versus functional habitat connectivity measures to explain bird diversity in fragmented orchards. Journal of Landscape Ecology 3 (1): 52-63. DOI: https://doi.org/10.2478/v10285-012-0023-2.
 • Nichol J. E., Abbas S., Fischer G., A. 2017. Spatial patterns of degraded tropical forest and biodiversity restoration over 70-years of succession. Global Ecology and Conservation 11: 134-145. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gecco.2017.05.005.
 • Piquer-Rodríguez M., Torella S., Gavier-Pizarro G., Volante J., Somma D., Ginzburg R., Kuemmerle T. 2015. Effect of past and future land conversions on forest connectivity in the Argentine Chaco. Landscape Ecology 30: 817-833. DOI: https://doi.org/10.1007/s10980-014-0147-3.
 • Raši R., Schwarz M. 2019. Pilot study: Forest Fragmentation Indicator. Liaison Unit Bratislava, Zvolen.
 • Reijnen R., Foppen R., Braak C. T., Thissen J. 1995. The Effects of car traffic on breeding bird populations in woodland. III. Reduction of density in relation to the proximity of main roads. Journal of Applied Ecology 32: 187-202.
 • Riley S. P. D., Pollinger J. P., Sauvajot R. M., York E. C., Bromley C., Fuller T. K., Wayne R. K. 2006. A southern California freeway is a physical and social barrier to gene flow in carnivores. Molecular Ecology 15 (7): 1733-1741. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2006.02907.x.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. 2011. Dz. U. Nr 279, poz. 1642.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 1999. Dz. U. Nr 43, poz. 430.
 • Schadt S., Knauer F., Kaczensky P., Revilla E., Wiegand T., Trepl L. 2002. Rule-based assessment of suitable habitat and patch connectivity for the Eurasian lynx. Ecological Applications 12 (5): 1469-1483. DOI: https://doi.org/10.1890/1051-0761(2002)012[1469:RBAOSH]2.0.CO;2.
 • Sławski M. 2008. Wewnętrzna fragmentacja lasu i jej skutki przyrodnicze. Studia i Materiały CEPL 19: 55-60.
 • Uezu A., Metzger J. P., Vielliard J. M. E. 2005. Effects of structural and functional connectivity and patch size on the abundance of seven Atlantic Forest bird species. Biological Conservation 123: 507-519. DOI: http://doi.org/10.1016/j.biocon.2005.01.001.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. 2003. Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.
 • Vergara P. M., Hahn I. J., Zeballos H., Armesto J. J. 2010. The importance of forest patch networks for the conservation of the Thorn-tailed Rayaditos in central Chile. Ecological Research 25: 683-690. DOI: https://doi.org/10.1007/s11284-010-0704-4.
 • Vogt P., Ritters K. H., Caudullo G., Eckhardt B., Raši R. 2019. An approach for pan-European monitoring of forest fragmentation. EUR 29944 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: http://doi.org/10.2760/991401.
 • Zielony R. 2008. Leśny obszar funkcjonalny – pojęcie, zasady delimitacji. Studia i Materiały CEPL 19: 21-33.
 • Zielony R., Rabenda M. 2008. Leśny obszar funkcjonalny Puszcza Kozienicka. Studia i Materiały CEPL 19: 119-129.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

DOI

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0758050d-f685-40a7-b3a2-f8054d4d4b98
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.