PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 577 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka opryskowa roślin jako przydatne kryterium doboru rozpylaczy do zabiegu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Sprayed plants characteristics as a useful criterion for nozzles selection for the spraying
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było przedstawienie możliwości zastosowania charakterystyki opryskowej roślin jako kryterium doboru rozpylacza do zabiegu na podstawie wyników badań stopnia pokrycia i charakterystyk opryskowych roślin. Badania wykonano w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono pomiary stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów. Opryskiwanym obiektem była sztuczna roślina, na której wyznaczono opryskiwane powierzchnie pionowe i poziome. Do badań wybrano 6 rozpylaczy reprezentujących różny sposób pracy. Drugi etap polegał na przeprowadzeniu doświadczenia, które polegało na określeniu charakterystyki opryskowej roślin wykonanej na specjalnym stanowisku umożliwiającym zrobienie zdjęć rzutów poziomych i pionowych roślin. Uzyskane zdjęcia opracowano w programie graficznym. Umożliwiło to określenie wielkości i położenia powierzchni roślin, według autorów mających istotne znaczenie w procesie opryskiwania. Badane rośliny cechowały się dużym zróżnicowaniem parametrów, które przyjęto do określania charakterystyki opryskowej. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań stwierdzono, że cechą charakterystyczną dla badanych rozpylaczy jest różny zakres stopnia pokrycia powierzchni oznaczonych jako pionowe i poziome, co w powiązaniu z różną charakterystyką opryskową tych roślin determinuje możliwość ich potencjalnego pokrycia cieczą użytkową.
EN
The aim of the research was to show the ability of the use of sprayed plants characteristics as a criterion for the nozzle selection based on the results of the investigation of coverage ratio and the sprayed plants characteristics. In the fi rst stage, measurements of the degree of coverage of sprayed objects. The sprayed object was an artifi cial plant, on which were set vertical and horizontal surfaces. For the research 6 nozzles representing different way of working were selected. The second stage was to conduct the test for determination the characteristics of the sprayed plants made on a special stand that allows taking images of horizontal and vertical projections of plants. The resulting images have been developed in a graphics program. This allowed the determination of the size and position of the surface of plants that, according to the authors, are important in the process of spraying. The tested plants were characterized by a great diversity of parameters, which were adopted to determine the characteristics of the spray. Based on the analysis of the obtained results, it was found out that the characteristic feature of the tested nozzles is a various range of the degree of vertical and horizontal surfaces coverage. In connection with different characteristics of the sprayed plant determines the potential coverage ratio. The analysis of the results of the research on the coverage degree of sprayed objects obtained with the use of select atomizers showed big differences in the coverage of horizontal and vertical surfaces. On the basis of received results and their analysis we can state that the characteristic feature of the examined atomizers is the different range of the coverage degree of vertical and horizontal surfaces. One-stream atomizers are better at covering upper horizontal surfaces while two-stream atomizers are better at covering vertical surfaces. The surface of horizontal and vertical projections and the rates of sprayed surfaces are parameters in which the examined plants differed most. The Wpo factor determining the mutual ratio of the sprayed surfaces makes it easier to make the right choice of the atomizer used for protecting plants when it comes covering the sprayed plants with liquid as effi ciently as possible.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
577
Opis fizyczny
s.93-102,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Andruszczak S., Kwiecińska-Poppe E., Kraska P., Pałys E., 2012. Wpływ niektórych środków ochrony roślin na kształtowanie powierzchni liści i kąta ich nachylenia u wybranych odmian ozimych pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta L.). Postępy w Ochronie Roślin 52, 1, 163–166.
 • De Souza Christovam R., Raetano C.G., de Amaral Dal Pogetto M.H.F., Prado E.P., Júnior H. O.A., Gimenes M.J., Serra M.E., 2010. Effect of Nozzle Angle and Air-Jet Parameters in Air- Assisted Sprayer on Biological Effect of Soybean Asian Rust Chemical Protection. J. of Plant Protect. Res. 50, 3, 347–353.
 • Godyń A., Hołownicki R., Doruchowski G., Świechowski W., 2006. Rozkład cieczy użytkowej w drzewach podczas opryskiwania sadu jabłoniowego. Inż. Rol. 2, 77, 331–338.
 • Gołębiowska H., Sekutowski T., 2007. Ocena selektywności herbicydów stosowanych w monokulturze kukurydzy z wykorzystaniem wskaźnika powierzchni liści (LAI) i kąta nachylenia liści (MTA). Inż. Rol. 91, 3, 51–58.
 • Hołownicki R., Doruchowski G., Świechowski W., Jaeken P., 2002. Methods of evaluation of spray deposit and coverage on artificial targets. Electr. J. of Polish Agric. Univers. 5, 1, 1–9.
 • Kiełbasa P., Juliszewski T., 2005. Pomiar powierzchni liści wybranych roślin metodą video-komputerową. Inż. Rol. 74, 14, 169–175.
 • Kierzek R., 2007. Skuteczna ochrona roślin [cz. II]. Dobór rozpylaczy do zabiegów polowych. Ochr. Roś. 1, 52, 32–35.
 • Kierzek R., Wachowiak M., 2009. Wpływ nowych typów rozpylaczy na jakość pokrycia roślin ziemniaków cieczą użytkową. Post. Ochr. Roślin 49, 3, 1145–1149.
 • Lipiński A.J., Choszcz D.J., Konopka S., 2007. Ocena rozpylaczy do oprysku ziemniaków w aspekcie równomierności pokrycia roślin cieczą. Inż. Rol. 9, 97, 135–141.
 • Łuczycka D., Szewczyk A., Cieniawska B., 2014. Nierównomierność pokrycia opryskiwanych obiektów wybranymi rozpylaczami jedno- i dwustrumieniowymi. Agric. Engineering 18, 1, 101–110.
 • Marçal A.R.S., Cunha M., 2008. Image processing of artificial targets for automatic evaluation of spray quality. Transactions of the ASAE 51, 3, 811–821.
 • Szewczyk A., Łuczycka D., Rojek G., 2011. Analiza porównawcza rozkładu opadu cieczy rozpylonej wybranymi rozpylaczami dwustrumieniowymi. Inż. Rol. 9, 134, 255–262.
 • Szewczyk A., Łuczycka D., Cieniawska B., Rojek G., 2012. Porównanie stopnia pokrycia obiektów opryskiwanych wybranymi rozpylaczami eżektorowymi – jedno- i dwustrumieniowym. Inż. Rol. 2, 136, 325–334.
 • Świechowski W., Doruchowski G., Godyń A., Hołownicki R., 2014. Wpływ dawki cieczy, rodzaju rozpylaczy oraz fazy fenologicznej na jakość zabiegu ochrony w sadzie. Agric. Engineering 18, 1, 229–237.
 • Woźniak A., 2008. Wpływ zróżnicowanego udziału pszenicy jarej w zmianowaniu na indeks powierzchni liści (LAI). Acta Agrophysica 12, 1, 269–276.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-073c4d52-5db9-4894-ae16-cb956dc60f44
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.