PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 |

Tytuł artykułu

Woda jako źródło zagrożenia roślin w środowisku przez Phytophthora spp.

Warianty tytułu

EN
Water as the source of plant menace in the environment caused by Phytophthora spp.

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Gatunki rodzaju Phytophthora są groźnymi patogenami roślin powodującymi zgniliznę korzeni i podstawy pędów, plamistość liści i zrakowacenia. W minionym dziesięcioleciu stwierdzono w Polsce 21 gatunków tego rodzaju występujących na roślinach żywicielskich, jak również w rzekach, zbiornikach wodnych i kanałach. Celem niniejszych badań jest wskazanie negatywnego wpływu Phytophthora spp. występujących w osadach dennych, w zależności od ich źródła, oraz określenie chorobotwórczości wybranych gatunków w stosunku do Alnus glutinosa, Fagus sylvatica i Rhododendron sp. Do detekcji Phytophthora spp. z osadów dennych użyto metody pułapkowej. Comiesięcznie, od kwietnia do listopada, z dna rzek, kanału i zbiorników wodnych pobierano osady denne i przewożono do laboratorium. Próbki umieszczano w tacach i zalewano je wodą destylowaną powyżej 1 cm nad powierzchnią osadu. Następnie na powierzchni wody umieszczano liście pułapkowe różanecznika odm. Nova Zembla i tace okrywano szczelnie folią. Po 4 dniach inkubacji w 22–24°C liście wyjmowano, opłukiwano wodą wodociągową i destylowaną, osuszano, sterylizowano i około 5 mm części nekrotycznych plam wykładano na pożywkę PDA. W ciągu 24–48 godzin inkubacji kolonie Phytophthora wyrastające z wyłożonych części liści przeszczepiano na skosy. Uzyskane kultury grupowano na podstawie ich wzrostu oraz cech morfologicznych i izolaty reprezentacyjne oznaczano do gatunku. Wyniki identyfi kacji potwierdzano na podstawie analizy DNA stosując metody molekularne. Stwierdzono istotne różnice w składzie gatunkowym Phytophthora w rzekach przepływających przez różne tereny. W osadach dennych z rzek przepływających przez lasy i tereny rolnicze stwierdzono P. cambivora, P. cinnamomi, P. lacustris i P. plurivora. W rzekach przepływających przez tereny ogrodnicze stwierdzono 6 gatunków Phytophthora, ale P. cactorum, P. citrophthora i P. cryptogea nie występowały w osadach w 2 z nich. Wszystkie z uzyskanych gatunków Phytophthora są patogenami roślin ogrodniczych i leśnych i niektóre z nich powodują duże straty, w tym również w naturalnym ekosystemie. W testach chorobotwórczości testowane izolaty Phytophthora kolonizowały tkanki 3 badanych gatunków roślin.
EN
Phytophthora species are economically important plant pathogens causing root, stem base and leaf rot and stem cancer. During the last 10 years in Poland, the occurrence of 21 species on several host plants as well as in river, water ponds and drainage canals were identifi ed. The purpose of this paper was to present the negative impact of Phytophthora spp. occurrence present in water sediments, depending on its sources and the estimation of pathogenicity of selected Phytophthora spp. toward Alnus glutinosa, Fagus sylvatica and Rhododendron sp. For Phytophthora spp. detection from water sediments baiting method was used. Each month (from April to November) from the bottom of the rivers, canals and water ponds sediments were collected and transported to the laboratory. Samples were placed into trays and fl ooded with distilled water about 1 cm above the sediment surface. Rhododendron leaves cv. Nova Zembla were transferred into water and trays were covered with folia. After 4-day-incubation at 22-24o C the leaves were removed, washed in tap water and distilled water, blotted dried and about 5 mm fragments of necrotic spots were placed on PDA medium. After 24- 48 h of incubation Phytophthora colonies growing around inocula were transferred into slants. The cultures were grouped on the basis of their growth and morphology and representative isolates were identifi ed to genera and species. Confi rmation of Phytophthora classifi cation to species was performed by DNA analyses using molecular methods. The data obtained from the detection of Phytophthora spp. from three rivers fl owing through different areas show signifi cant differences in the species composition. In sediments collected from rivers fl owing through the forest and agricultural areas P. cambivora, P. cinnamomi, P. lacustris and P. plurivora were detected. On the other hand, in the sediments of the river fl owing through horticultural areas, six Phytophthora species were detected, of which P. cactorum, P. citrophthora, P. cryptogea were not observed in the sediments of two other rivers. All detected species are known as pathogens of horticultural and forest plants and some of them caused a high losses of plants including natural ecosystem. In pathogenicity trials all tested isolates colonized tissues of 3 plant species.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

15

Opis fizyczny

s.8-13,rys.,bibliogr.

Twórcy

 • Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
autor
 • Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
autor
 • Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
 • Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Bibliografia

 • Baker K.F., Matkin O.A., 1978. Detection and control of pathogens in water. Ornamentals Northwest, Apr-May, ss. 12-13.
 • Boersma J.G., Cooke D.E.L., Sivasithamparam K., 2000. A survey of wildflower farms in the south-west of Western Australia for Phytopthora spp. associated with root rots. Austral. J. Exp. Agric., 40: 1011-1019.
 • Cech Th.L., 2004. Development and spread of the Phytophthora disease of alders in Austria. Proc. of 3rd IUFRO Working Party “Phytophthora in forest and natural ecosystems”, Freising, Germany, 2004.09.11-17, s. 31.
 • Èrsek T., Schoelz J.E., English J.T., 1994. PCR amplification of species-specific DNA sequences can distinguish among Phytophthora species. Appl. Environ. Microbiol., 60: 2616-2621.
 • Erwin D.C., Ribeiro O.K., 1996. Phytophthora Diseases Worldwide. APS Press, St. Paul, MN, 562 ss.
 • Evans H.F., Oszako T., 2007. Alien invasive species and international trade. IUFRO unit 7.03.12, monografia, Sękocin Stary, ss. 1-179.
 • Gibbs J.N., Lipscombe M.A., Peace A.J., 1999. The impact of Phytophthora disease on riparian populations of common alder (Alnus glutinosa) in southern Britain. Europ. J. Forest Pathol., 29: 39-50.
 • Hong C.X., Moorman G.W., 2005. Plant pathogens in irrigation water: challenges and opportunities. Rev. Plant Sci., 24: 189-208.
 • Miligroom M.G., Peever T.L., 2003. Population biology of plant pathogens. Plant Disease, 87: 608-617.
 • Minerdi D., Moretti M., Li Y., Gaggero L., Garibaldi A., Gullio M.L., 2008. Conventional PCR and real-time quantitative PCR detection of Phytophthora cryptogea on Gerbera jamesonii. Europ. J. Plant Pathol., 122: 227-237.
 • Nechwatal J., Mendgen K., 2006. Widespread detection of Phytophthora taxon Salixsoil in the littoral zone of Lake Constance, Germany. Europ. J. Plant Pathol., 114: 261-264.
 • Orlikowski L.B., Gabarkiewicz R., Skrzypczak Cz., 1995. Phytophthora species in Polish ornamental nurseries. I. Isolation and identification of Phytophthora species. Phytopathol. Polon., 9: 73-79.
 • Orlikowski L.B., Jaworska-MaroszA., Szkuta G., 2002. Maple stem rot induced by Phytophthora cambivora. Phytopathol. Polon., 24: 17-26.
 • Orlikowski L.B., Oszako T., 2005. Phytophthora cambivora on Alnus glutinosa: isolation and colonization of plants. J. Plant Protect. Res., 45(4): 267-272.
 • Orlikowski L.B., Oszako T., 2009. Fytoftorozy w szkółkach i drzewostanach leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 67 ss.
 • Orlikowski L.B., Oszako T., Szkuta G., 2003. First record of alder Phytophthora in Poland. J. Plant Protect. Res., 43(1): 33-40.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M. 2008. Phytophthora cryptogea and P. citrophthora; new pathogens of Forsythia intermedia in Polish ornamental hardy nursery stocks. J. Plant Protect. Res., 48(4): 495-501.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., 2010. Phytophthora cambivora – nowy problem w szkółkarstwie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 554: 147-152.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T., 2011. Przydatność pułapek liściowych do detekcji Phytophthora spp. z wody. Sylwan, 155(7): 493-499.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T., Szkuta G., Meszka B., Skrzypczak C., 2012. Zagrożenie upraw ogrodniczych przez gatunki rodzaju Phytophthora. Progr. Plant Protect./Post. Ochr. Rośl., 52(1): 92-100.
 • Orlikowski L.B., Szkuta G., 2001. Dieback of Pieris japonica caused by Phytophthora citrophthora. Acta Mycol., 36(2): 251-256.
 • Oszako T., Orlikowski L.B., 2004. The first noting of Phytophthora citrophthora on Picea abies in a forest stand. Phytopathol. Polon., 34: 81-85.
 • Schubert R., Bahnweg G., Nechwatal J., Jung T., Cooke D.E.L., Duncan J.M., Müller-Starck G., Langebartels H., Sandermann, H.Jr., Oßwald W., 1999. Detection and quantification of Phytophthora species which are associated with root-rot diseases in European deciduous forests by species-specific polymerase chain reaction. Europ. J. Forest Pathol., 29: 169-188.
 • Streito J-C., Legrand P., Tabary F., Jarnouen de Villartay G., 2002. Phytophthora disease of alder (Alnus glutinosa) in France: investigations between 1995 and 1999. Forest Pathol., 32(3): 179-191.
 • Trzewik A., Orlikowska T., Oszako T., 2008. Zagrożenie olszy czarnej przez Phytophthora alni w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 529: 227-233.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0714918e-a157-41e9-a9d3-4f52be448823
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.