PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 71 | 05 |

Tytuł artykułu

Pomoc w interpretacji pzrepisów dotyczących substancji dodatkowych. Przewodniki Komisj iEuropejskiej

Warianty tytułu

EN
Help the interpretation of food additive legislation. Commission guidance documents

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Przepisy dotyczące substancji dodatkowych są skomplikowane, a ich stosowanie w praktyce stwarza problemy zarówno producentom, jak i organom urzędowej kontroli żywności. Aby ułatwić wdrażanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych, Komisja Europejska opracowała przewodniki dotyczące kategorii środków spożywczych oraz klasyfikacji ekstraktów spożywczych o właściwościach barwiących. W artykule omówiono wprowadzone ostatnio oraz planowane zmiany do ww. przewodników.
EN
Legislation on food additives is complicated and the implementation of the rules is difficult either for producers or for official control authorities. In order to make the use of food additive legislation easier the European Commission has worked out the guidance document describing the food categories and guidance document on the classification of food extracts with colouring properties. The amendments introduced recently to these guideline documents and the changes of the documents planned in the near future are described in the article.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

71

Numer

05

Opis fizyczny

s.12-14,bibliogr.

Twórcy

 • Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
autor
 • Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
autor
 • Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Bibliografia

 • [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/35/WE z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz. U. WE L237 z 10.09.1994, str. 3; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t.13, str. 288, z późn. zm.).
 • [2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/36/WE zdnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (Dz. U. WE L 237 z 10.09.1994, str. 13; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t.13, str. 298).
 • [3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 61 z 18.03.1995, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t.15, str. 50, z późn. zm.).
 • [4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2203 zdnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz uchylająca dyrektywę Rady 83/417/ EWG (Dz. U. UEL 314 z 1.12.2015 r).
 • [5] Dyrektywa Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków do żywności dopuszczonych do użytku w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. WE L 40 z 11.02.1989, str. 27; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str 311, z późn. zm.).
 • [6] Gajda-Wyrębek J, K. Kuźma, J. Jarecka, A. Świtka. 2015. Jak odróżnić barwnik od żywności barwiącej - przewodnik Komisji Europejskiej". Przemyśl Spożywczy 69 (5) : 2-7.
 • [7] Gajda-Wyrębek J., K. Kuźma, A. Świtka, J. Jarecka. 2015. „Przewodniki Komisji Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych". Przemysł Spożywczy 69 (8) : 54-57.
 • [8] Guidance document describing the food categories in Part E of Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 on food Additives. (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/docs/guidance_en.pdf).
 • [9] Guidance notes on the classification of food extracts with colouring properties, (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/docs/guidance_en.pdf).
 • [10] Guidance document on the carry-over principle (projekt).
 • [11] Guidance document on substances used as processing aids (projekt).
 • [12] Pietrzyk M. 2014. "Klasyfikacja żywności barwiącej będzie łatwiejsza". Bezpieczeństwo i Higiena Żywności 112 (1):86-88.
 • [13] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowinie unijnego wykazu dodatków do żywności (Dz. U. UE L 295 z dnia 12.11.2011 r.).
 • [14] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych (Dz. U. UE L 295 z dnia 12.11.2011).
 • [15] Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/691 z dnia 4 maja 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dodatków do żywności w kazeinianach spożywczych (Dz. U. UE L120 z dnia 5.5.2016 r.)|
 • [16] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE L 354 z dnia 31.12.2008 r.).
 • [17] Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczącego higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-853_pl.pdf).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-070e968f-a6d7-4fd8-958b-828c47de06bb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.