PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 73 | 05 |

Tytuł artykułu

Analiza zastosowania aromatów w produktach spożywczych

Warianty tytułu

EN
Analysis of the used in food products

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Aromaty stanowią zróżnicowaną grupę dodatków spożywczych. Wytwarzane są i dodawane do żywności w celu zaspokajania wymagań konsumentów dotyczących smaku i zapachu kupowanej żywności. Ich stosowanie regulowane jest jednak aktami prawnymi, do których producenci muszą się stosować. Celem pracy była analiza świadomości konsumentów dotyczącej stosowanych w produktach spożywczych środków aromatyzujących oraz analiza rynku wybranych produktów spożywczych z deklarowanymi w składzie aromatami. Badanie konsumenckie dowiodło, że aromaty spożywcze są stosowane przez dużą liczbę konsumentów, a wiedza ankietowanych na ich temat jest na umiarkowanym poziomie.
EN
Aromas are a diverse group of food additives. They are made and added to foods to meet consumer requirements for the taste and aroma of consumed food. Their use is regulated, however, by the legal acts to which producers must apply. The aim of the work was to analyze the market of food products with the aromas declared in the composition and to analyze consumer awareness of flavorings used in food products. Consumer research has proven that food flavors are used by a large number of consumers, and the knowledge of those surveyed about them is classified at a moderate level.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

73

Numer

05

Opis fizyczny

s.21-22,24-26,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
 • Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

Bibliografia

 • [1] Bogacz-Radomska L., J.J. Pietkiewicz. 2009. "Przegląd metod otrzymywania aromatów stosowanych do aromatyzowania żywności". Nauki Inżynierskie i Technologie 57 (1) : 124-140.
 • [2] Dłużewska E., K. Krygier. 2004. "Substancje dodatkowe w napojach bezalkoholowych" Przemysł Spożywczy 58(1): 16-18.
 • [3] Jabłońska-Ryś E., M. Zalewska, M. Zalewska-Korona, A. Sławińska, W. Radzki, M. Michalak-Majewska, W. Gustaw, K. Skrzypczak, A. Ciołkowska. 2015. "Analiza wybranych aspektów jakościowych syropów malinowych" W: Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, 57-65.
 • [4] Janiszewska E., M. Arciszewska, D. Witrowa-Rajchert. 2013. "Zależność między efektywnością mikro- kapsułkowania aromatu wanilinowego i właściwościami fizycznymi uzyskanych proszków". Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 88 (3) : 174-186.
 • [5] Jedlińska A., E. Janiszewska, M. Stasiak, D. Witrowa-Rajchert. 2013. "Właściwości fizyczne waniliowych aromatów proszkowanych o zróżnicowanym składzie chemicznym części aromatycznej". Nauki Inżynierskie i Technologie 9(2): 54-65.
 • [6] Jedlińska E., D. Witrowa-Rajchert. 2017. "Różnorodność środków aromatyzujących, ich skład chemiczny a zapis na etykietach". Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 52 (2) : 300-309.
 • [7] Jeżewska A. 2011. "Diacetyl - metody oznaczania". Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 67 (1) : 79-84.
 • [8] Kociszewski M., J. Szwacka. 2006. "Innowacyjność w sektorze dodatków smakowych". Przemysł Spożywczy 5: 10-13.
 • [9] Kościółek A., M. Hartman, K. Spiołek, J. Kania, K. Pawłowska-Góral. 2012. "Ocena stanu wiedzy uczniów szkół policealnych na temat dodatków do żywności". Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 55 (3) : 1055-1059.
 • [10] Newerli-Guz J., J. Piotrzkowska, M. Śmiechowska. 2009. "Substancje aromatyzujące jako składniki herbatek owocowych". Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 61: 21-32.
 • [11] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13 WE, DzU UE 2008(a), L 354.
 • [12] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
 • [13] Szwedziak K., D. Antaczak. 2016. "Zdrowotne właściwości jogurtów smakowych". Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1:19-21.
 • [14] Weiss D., A. Kaczmarek, J. Zabielski. 2013 "Ser topiony - wady technologiczne i przechowalnicze". Nauka Przyroda Technologie 49 (3) : 1-8.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0705f5e4-14f4-458a-ab49-da5a15bf2de6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.