PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 24 | 2 |

Tytuł artykułu

Ergonomiczne podstawy projektowania technologicznego zakładów spożywczych

Warianty tytułu

EN
Ergonomic bases of technological designing food plants

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Projektowanie technologiczne zakładów spożywczych musi uwzględniać aspekty związane z ergonomią, do których należą: charakterystyki wymiarowe stanowiska pracy, rozumiane jako jego długość, głębokość oraz szerokość, charakterystyki wymiarowe ciągów komunikacyjnych i przejść, przy zachowaniu prawidłowej przestrzeni stanowiska pracy, określanej jako odległość między stanowiskiem pracy a szlakiem komunikacyjnym oraz prawidłowe parametry materialne warunków pracy, jakimi są przede wszystkim mikroklimat, oświetlenie i hałas. Stanowisko pracy wraz z jego oprzyrządowaniem i wyposażeniem powinno zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, nie zagrażać ich zdrowiu ani życiu oraz nie wpływać na utratę zdolności do pracy. Zapewnia to maksymalizację wydajności pracy oraz podniesienie jej efektywności przy minimalizacji wysiłku i zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy.
EN
Technological design food facilities must take into account aspects related to ergonomics, which include: dimensional characteristics of work place defined as the length, depth and width, dimensional characteristics communication routes and passages, while maintaining the correct work space jobs defined as the distance between the workplace and communication route and the proper parameters of the material conditions of work which are primarily climate, lighting and noise. Workplace along with its instrumentation and equipment should provide employees with safety, do not endanger their health or life, and do not affect the loss of ability to work. It maximizes work efficiency while minimizing effort and ensuring the safety and health at work.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

24

Numer

2

Opis fizyczny

s.68-75,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Bibliografia

 • [1] BATOGOWSKA A., MALINOWSKI A. 1997. Ergonomia dla każdego. Wydawnictwo Sorus, Poznań.
 • [2] BATOGOWSKA A, SŁOWIKOWSKI J. 1994. Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania. Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • [3] CHMIELEWSKI H., 1977. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI. WSiP, Warszawa.
 • [4] Department of Community Preservation and Development. 2005. General requirements and application for food facilities. Environmental Health Division.
 • [5] DŁUŻEWSKI M. 1974. Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa.
 • [6] DURLIK I. 2004. Inżynieria zarządzania. Cz. I, Wydawnictwo PLACENTA, Warszawa.
 • [7] Food Safety and Hygiene Working Group. 1997. Industry guide to good hygiene practice: catering guide. Chadwick House Group Ltd.
 • [8] Foodland Drug Administration FDA Code Requirements. 2003. Quality assurance food facility design checklist.
 • [9] GÓRSKA E. 1998. Diagnoza ergonomiczna. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • [10] GÓRSKA E., TYTYK E. 1996. Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • [11] GRZESIŃSKA W. 2012(a). Etapy projektowania zakładów żywienia zbiorowego w: Grzesinska W. [red.]:Technologiczne projektowanie zakładów gastronomicznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 21-31.
 • [12] GRZESIŃSKA W. 2012 (b). Organizacja procesu produkcyjnego w zakładach gastronomicznych. Rozdział 3. Kucharz & Gastronom Vademecum, Warszawa, 25-38.
 • [13] GRZESIŃSKA W. 2008. Z miarą w ręku. Przegląd Gastronomiczny. 6, 5.
 • [14] GRZESIŃSKA W., 2000. Odpowiednio szerokie, odpowiednio wysokie. Ciągi komunikacyjne na zapleczu gastronomicznym., Przegląd Gastronomiczny, 9, 3.
 • [15] Howard County Health Department. 2003. The plan review process for foodservice facilities.
 • [16] ISAŃSKA-ĆWIEK A. 2006. Mikroklimat pomieszczeń produkcyjnych zakładów żywienia zbiorowego., Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 9, 36-39.
 • [17] JOHNSON J. B. 2003. Planning guide for foodservice facilities, Health Department Maryland.
 • [18] KARWOWSKI W. 2001. International encyclopedia of ergonomics and human factors. Taylor and Francis, Londyn.
 • [19] KAZARIAN E. E. 1989. Foodservice facilities planning, Van Nostrand Reinchold, Nowy Jork.
 • [20] MACRAE R., ROBINSON R. K., SADLER M. J. 1993. Encyclopedia of food science, food technology and nutrition, tom 3, Academic Press Limited.
 • [21] NC Department of Environmental and Natural Resources, Section 2600, 2005. The sanitation of food service establishments. NC DENR, DEH Environmental Health Services.
 • [22] NEUFERT E. 2000. Podręcznik projektowania architektoniczno - budowlanego. Wydawnictwo ARKADY, Warszawa.
 • [23] NORMA PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Cz. I: Miejsca pracy we wnętrzach.
 • [24] NORMA PN-EN 614 - 1: 2007. Bezpieczeństwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania - Terminologia i wytyczne ogólne.
 • [25] NORMA PN-78/B-03421: Wentylacja i Klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
 • [26] NORMA PN-82/B-02402: Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
 • [27] Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 roku z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 49 poz.330).
 • [28] OLSZEWSKI J. 1997. Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań.
 • [29] PACHOLSKI L. 1986. Ergonomia. Politechnika Poznańska, Poznań.
 • [30] PAWLAK H. 2009. Ergonomiczna ocena stanowisk pracy w przemyśle rolno - spożywczym. Zeszyt 339. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin.
 • [31] PEŁECH A. 2008. Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • [32] RĄCZKOWSKI B. 2009. BHP w praktyce. Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.
 • [33] ROSNER J. 1985. Ergonomia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • [34] Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. 1.139 z 30.04.2004, s. 1-54).
 • [35] Southern Nevada Health District. 2006. Food service establishment plan review requirements for equipment and facilities, Direct Line: 759-1258.
 • [36] SZYMCZAK C. 1998. Elementy teorii projektowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 18.
 • [37] TARNOWSKI W. 1997. Podstawy projektowania technicznego. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa.
 • [38] TRZECIAK M. 1996. Podstawy ergonomii. Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego w Radomiu, Radom.
 • [39] TYTYK E. 2001. Projektowanie ergonomiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań.
 • [40] WRÓBLEWSKA M. 2004. Ergonomia. Skrypt dla studentów. Politechnika Opolska, Opole.
 • [41] WYKOWSKA M. 2009. Ergonomia jako nauka

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-07017869-298f-469b-88d7-6613f57bf55a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.