PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 22 | 1 |

Tytuł artykułu

Heterocykliczne aminy aromatyczne jako zagrożenie chemiczne w produktach mięsnych poddawanych obróbce termicznej

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Heterocyclic aromatic amines as chemical hazard in thermally processed meat products

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Niektóre sposoby przetwarzania żywności mogą powodować powstawanie w niej szkodliwych związków chemicznych, w tym mutagennych i kancerogennych heterocyklicznych amin aromatycznych (HCA). Substancje te tworzą się podczas obróbki termicznej produktów o dużej zawartości białka, przy czym ich ilość i rodzaj są warunkowane głównie temperaturą, czasem i rodzajem tego procesu. W niniejszej pracy przedstawiono ogólną charakterystykę oraz podział HCA, z uwzględnieniem ich budowy chemicznej i warunków powstawania. Omówiono również metody obróbki termicznej mięsa pod względem tworzenia się heterocyklicznych amin aromatycznych oraz hamowania procesów ich powstawania. Istnieje bowiem związek pomiędzy częstym spożywaniem przetworzonego mięsa a częstotliwością występowania nowotworów u ludzi. Ostatnia cześć pracy stanowi przegląd technik analitycznych oczyszczania i ekstrakcji próbek zawierających wymienione związki, a także metod ich analizy jakościowej i ilościowej.
EN
Some food processing methods can cause many chemical compounds to form in food, including mutagenic and carcinogenic heterocyclic aromatic amines (HAA). Those substances are formed during the thermal treatment of products with a high content of protein, whereby the quantity and the type thereof are mainly dependent on the temperature and, sometimes, on the type of process. The paper presents the general profile of HCAs and classes they are divided into based on their chemical structure and formation conditions. Furthermore, various thermal processing methods of meat were discussed in terms of the formation of heterocyclic aromatic amines and methods to inhibit those formation processes, because there is a correlation between frequent consumption of processed meat and cancer incidences in humans. The last part of the paper is a review of analytical techniques used to purify and extract samples containing the compounds listed as well as the most popular techniques used to qualitatively and quantitatively analyze them.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

22

Numer

1

Opis fizyczny

s.16-34,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 122, 30-149 Kraków
autor
 • Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 122, 30-149 Kraków

Bibliografia

 • [1] Aaslyng M.D., Duedahl-Olesen L., Jensen K., Meinert L.: Content of heterocyclic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons in pork, beef and chicken barbecued at home by Danish consumers. Meat Sci., 2013, 93 (1), 85-91.
 • [2] Abdulkarim B.G., Smith J.S.: Heterocyclic amines in fresh and processed meat products. J. Agric. Food Chem., 1998, 46 (11), 4680-4687.
 • [3] Ames B., Lee J., Durston W.: An Improved Bacterial Test System for the detection. Proc. Nat. Acad. Sci., 1973, 70 (3), 782-786.
 • [4] American Institute for Cancer Research. World Cancer Research Fund and American Institute for Cancer Research (eds.). Food, Nutrition and the Prevention of Cancer: A Global Perspective American Institute for Cancer Research, Washington, DC 1997.
 • [5] Alaejos S.M., Ayala J.H., González V., Afonso A.M.: Analytical methods applied to the determination of heterocyclic aromatic amines in foods. J. Chromatogr. B, 2008, 862 (1-2),15-42.
 • [6] Alaejos M.S., Afonso A.M.: Factors that affect the content of heterocyclic aromatic amines in foods. Compr. Rev. Food Sci. F, 2011, 10 (2), 52-108.
 • [7] Balgoh Z., Gray J.I., Gomaa E.A., Booren A.M.: Formation and inhibition of heterocyclic aromatic amines in fried ground beef patties. Food Chem. Toxicol., 2000, 38 (5), 395-401.
 • [8] Busquets R., Bordas M., Toribio F., Puignou L., Galceran M.T., Borgen E., Skog K.: Occurrence of heterocyclic amines in several home-cooked meat dishes of the Spanish diets. J Chromatogr. B,
 • 2004, 802 (1), 79-86.
 • [9] Brockstedt U., Pfau W.: Formation of 2-amino–carbolines in pan-fried poultry and 32P-postlabelling analysis of DNA adducts. Z. Lebensm.,- Unters.,- Forsch. A, 1998, 207 (6), 472-476.
 • [10] Chiu C.P., Yang D.Y., Chen B.H.: Formation of heterocyclic amines in cooked chicken legs. J. Food Protect., 1998, 61 (6), 712-719.
 • [11] Costa M., Viegas O., Melo A., Petisca C., Pinho O.: Ferreira I.: Heterocyclic aromatic amine formation in barbecued Sardines (Sardina pilchardus) and Atlantic Salmon (Salmo salar). J. Agric.
 • Food Chem., 2009, 57 (8), 3173-3179.
 • [12] Felton J.S., Knize M.G., Wood C., Wuebbles B.J., Healy S.K., Stuermer D.H., Bjeldanes L.F., Kimble B.J., Hatch F.T.: Isolation and characterization of new mutagens from fried ground beef.
 • Carcinogenesis, 1984, 5 (1),95-102.
 • [13] Gibis M.: Effect of oil marinades with garlic, onion, and lemon juice on the formation of heterocyclic aromatic amines in fried beef patties. J. Agric. Food Chem., 2007, 55 (25), 10240-10247.
 • [14] Gross G.A., Gruter A.: Quantitation of mutagenic/carcinogenic heterocyclic aromatic amines in food products. J. Chromatogr, 1992, 592 (1-2), 271-278.
 • [15] Gross G.A., Turesky R.J., Fay L.B., Stillwell W.G., Skipper P.L., Tannenbaum S.R.: Heterocyclic aromatic amine formation in grilled bacon, beef and fish, and in grill scrapings. Carcinogenesis, 1993, 14 (11), 2313-2318.
 • [16] Guo H., Pan H., Wang Z., Chen L., Zhang D.: Simultaneous determination of nine heterocyclic
 • aromatic amines in mutton products by solid phase extraction-high performance liquid chromatography. Se Pu (Chinese J. Chromatogr.), 2012, 30 (10), 1074-1080.
 • [17] Guy P.A., Gremaud E., Richoz J., Turesky R.J.: Quantitative analysis of heterocyclic aromatic
 • amines in cooked meat using liquid-chromatography-atmospheric pressure chemical ionization tandem mass spectrometry. J. Chromatogr., 2000, 883 (1-2), 89-102.
 • [18] Holder C.L., Preece S.W., Conway S.C., Pu Y.M., Doerge D.R.: Quantification of heterocyclic
 • amine carcinogens in cooked meats using isotope dilution liquid chromatography/atmospheric pressure chemical ionization tandem mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom., 1997, 11 (5), 1667-1672.
 • [19] IARC, Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans: some naturally occurring substances: food items and constituents, heterocyclic amines and mycotoxins. IARC. 1993, 56, 165-242.
 • [20] Iwasaki M., Kataoka H., Ishihara J., Takachi R., Hamada G.S., Sharma S., Le Marchand L., Tsugane S.: Heterocyclic amines content of meat and fish cooked by Brazilian methods. J. Food Compos. Anal., 2010, 23 (1), 61-69.
 • [21] Jägerstad M., Skog K., Arvidsson P., Solyakov A.: Chemistry, formation and occurrence of genotoxic heterocyclic amines identified in model systems and cooked foods. Z. Lebensm.- Unters.- Forsch. 1998, 207 (6), 419-427.
 • [22] Janoszka B.: Heterocyclic aromatic amines (HAA) in food: Content of aminoazaarenes in proteinrich food and estimated human exposure to those compounds. Bromat. Chem. Toxycol., 2006, 39 (4), 345-352.
 • [23] Janoszka B.: Heterocykliczne aromatyczne aminy w żywności: wpływ antyoksydantów i dodatków pochodzenia roślinnego na stężenie aminoazaarenów w żywności wysokobiałkowej. Bromat. Chem. Toxycol., 2006, 39 (4), 353-360.
 • [24] Janoszka B., Błaszczyk U., Damasiewicz-Bodzek A., Sajewicz M.: Analysis of heterocyclic amines (HAs) in pan-fried pork meat and its gravy by liquid chromatography with diode array detection. Food Chem., 2009, 113 (4), 1188-1196.
 • [25] Johansson M.A.E., Jägerstad M.: Occurrence of mutagenic/carcinogenic heterocyclic amines in meat and fish products, including pan residues, prepared under domestic conditions. Carcinogenesis, 1994, 15 (8), 1511-1518.
 • [26] Johansson M.A.E., Jägerstad M.: Influence of pro- and antioxidants on the formation of mutageniccarcinogenic heterocyclic amines in a model system. Food Chem.,1996, 56 (1), 69-75.
 • [27] Kato T., Harashima T., Moriya N., Kikugawa K., Hiramoto K.: Formation of the mutagenic/
 • carcinogenic imidazoquinoxaline - type heterocyclic amines through the unstable free radical
 • Maillard intermediates and its inhibition by phenolic antioxidants. Carcinogenesis, 1996, 17 (11),
 • 2469-2476.
 • [28] Knize M.G., Salmon C.P., Hopmans E.C., Felton J.S.: Analysis of foods for heterocyclic aromatic amine carcinogens by solid phase extraction and high-performance liquid chromatography. J. Chromatogr. A, 1997, 763 (1-2), 179-185.
 • [29] Krul C., Luiten-Schuite A., Baandagger R., Verhagen H., Mohn G., Feron V., Havenaar R.: Application of a dynamic in vitro gastrointestinal tract model to study the availability of food mutagens, using heterocyclic aromatic amines as model compounds. Food Chem. Toxicol., 2000, 38 (9), 783-792.
 • [30] Liao G.Z., Wang G.Y., Xu X.L., Zhou G.H.: Effect of cooking methods on the formation of heterocyclic aromatic amines in chicken and duck breast. Meat Sci., 2010, 85 (1),149-154.
 • [31] Mesa L.B.A., Padro J.M., Reta M.: Analysis of non-polar heterocyclic aromatic amines in beef
 • burgers by using microwave-assisted extraction and dispersive liquid-ionic liquid microextraction.
 • Food Chem., 2013, 141 (3), 1694-1701.
 • [32] Murkovic M.: Analysis of heterocyclic aromatic amines. Anal. Bioanal. Chem., 2007, 389 (1), 139-146.
 • [33] Naccari C., Galceran M.T., Moyano E., Cristani M., Siracusa L., Trombetta D.: Presence of heterocyclic aromatic amines (HAs) in smoked ‘‘Provola” cheese from Calabria (Italy). Food Chem. Toxicol., 2009, 47 (2), 321-327.
 • [34] Nowak A., Libudzisz Z.: Karcynogeny w przewodzie pokarmowym człowieka. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 4 (59), 9-25.
 • [35] NTP Report on Carcinogens. Selected heterocyclic amines. U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. Natl. Toxicology Program. Eleventh Edition, 2004, pp. 135-138.
 • [36] Oguri A., Suda M., Totsuka Y., Sugimura T., Wakabayashi K.: Inhibitory effects of antioxidants on formation of heterocyclic amines. Mutat. Res-Fund. Mol M, 1998, 402 (1-2), 237-245.
 • [37] Oz F., Kaya M.: The inhibitory effect of black pepper on formation of heterocyclic aromatic amines in high-fat meatball. Food Control., 2011, 22 (3-4), 596-600.
 • [38] Pais P., Knize M.G.: Chromatographic and related techniques for the determination of aromatic
 • heterocyclic amines in foods. J. Chromatogr. B, 2000, 747 (1-2), 139-69.
 • [39] Puangsombat K., Gadgil P., Houser T.A., Hunt M.C., Smith J.S.: Occurrence of heterocyclic amines in cooked meat products. Meat Sci., 2012, 90 (3), 739-746.
 • [40] Quelhas I., Petisca C., Viegas O., Melo A., Pinho O., Ferreira I.: Effect of green tea marinades on the formation of heterocyclic aromatic amines and sensory quality of pan-fried beef. Food Chem., 2010, 122 (1), 98-104.
 • [41] Ruan E.D., Juárez M., Thacker R., Yang X., Dugan M.E., Aalhus J.L.: Dietary vitamin E effects on the formation of heterocyclic amines in grilled lean beef. Meat Sci., 2014, 96 (2), 849–853.
 • [42] Salmon C.P., Knize M.G., Felton J.S.: Effects of marinating on heterocyclic amine carcinogen formation in grilled chicken. Food Chem. Toxicol., 1997, 35 (2), 433-441.
 • [43] Schwarzenbach R., Gubler D.: Detection of heterocyclic aromatic amines in food flavours. J. Chromatogr., 1992, 624 (1-2), 491-495.
 • [44] Sinha R., Rothman N., Brown E.D., Salmon C.P., Knize M.G., Swanson C.A., Rossi S.C., Mark S.D., Levander O.A., Felton J.S.: High concentrations of the carcinogen 2-amino-1-methyl-6-
 • phenylimidazo[4,5-b] pyridine (PhIP) occur in chicken but are dependent on the cooking method.
 • Cancer Res., 1995, 55 (20), 4516-4519.
 • [45] Sinha R., Knize M.G., Salmon C.P., Brown E.D., Rhodes D., Felton J.S., Levander O.A., Rothman N.: Heterocyclic amine content of pork products cooked by different methods and to varying degrees of doneness. Food Chem. Toxicol., 1998, 36 (4), 289-297.
 • [46] Sinha R., Rothman N.: Role of well-done, grilled red meat, heterocyclic amines (HCAs) in the etiology of human cancer. Cancer Lett., 1999, 143 (2), 189-194.
 • [47] Skog K., Augustsson K., Steineck G., Stenberg M., Jägerstad M.: Polar and non-polar heterocyclic amines in cooked fish and meat products and their corresponding pan residues. Food Chem. Toxicol., 1997, 35 (6), 555-565.
 • [48] Skog K.I., Johansson M.A.E., Jägerstad M.I.: Carcinogenic heterocyclic amines in model systems and cooked foods: A review on formation, occurrence and intake. Food Chem. Toxicol., 1998, 36 (9-10), 879-896.
 • [49] Skog K., Solyakov A.: Heterocyclic amines in poultry products: a literature review. Food Chem. Toxicol., 2002, 40 (8), 1213-1221.
 • [50] Skog K., Eneroth A., Svanberg M.: Effects of different cooking methods on the formation of food mutagens in meat. Int. J. Food Sci. Techn., 2003, 38 (3), 313-323.
 • [51] Solyakov A., Skog K.: Screening for heterocyclic amines in chicken cooked in various ways. Food Chem. Toxicol., 2002, 40 (8), 1205-1211.
 • [52] Thiébaud H.P., Knize M.G., Kuzmicky P.A., Hsieh D.P., Felton J.S.: Airborne mutagens produced by frying beef, pork and a soy-based food. Food Chem. Toxicol., 1995, 33 (10), 821-828.
 • [53] Toribio F., Busquets R., Puignou L., Galceran M.T.: Heterocyclic amines in griddled beef steak
 • analyzed using a single extract clean-up procedure. Food Chem. Toxicol., 2007, 45 (4), 667-675.
 • [54] Totsuka Y., Ushiyama H., Ishihara J., Sinha R., Goto S., Sugimura T., Wakabayashi K.: Quantification of the co-mutagenic beta-carbolines, norharman and harman, in cigarette smoke condensates and cooked foods. Cancer Lett., 1999, 143 (2), 139-143.
 • [55] Turesky R.J, Taylor J., Schanackenberg L., Freeman J.P., Holland R.D.: Quantitation of carcinogenic heterocyclic aromatic amines and detection of novel heterocyclic aromatic amines in cooked meats and grill scrapings by HPLC/ESI-MS. J. Agric. Food Chem., 2005, 53 (8), 3248-3258.
 • [56] Turesky R.J.: Formation and biochemistry of carcinogenic heterocyclic aromatic amines in cooked meats. Toxicol. Lett., 2007, 168 (3), 219-227.
 • [57] Warzecha L., Janoszka B., Blaszczyk U., Srozyk M., Bodzek D., Dobosz C.: Determination of heterocyclic aromatic amines (HAs) content in samples of household-prepared meat dishes. J. Chromatogr B, 2004, 802 (1), 95-106.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-06dac51e-40bc-4a21-a3d8-2b90391c7a6b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.