PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ sposobu użytkowania na właściwości sorpcyjne gleb

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Soil sorption capacity as affected by soil management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie wpływu sposobu użytkowania na właściwości sorpcyjne gleb Karkonoskiego Parku Narodowego. Obiektem badań było 16 pro­filów gleb darniowych i 16 profilów gleb leśnych. Zlokalizowane zostały one w przedziale wysokościowym 600-1350 m n.p.m., na granitach i łupkach łyszczykowych. Charakteryzowały się bardzo kwaśnym odczynem, wysoką zawartością ma­terii organicznej i niską zawartością iłu koloidalnego. Wszystkie opisywane gleby cechowały się bardzo niską sumą kationów o charakterze zasadowym, bardzo nis­kim stopniem wysycenia kompleksu sorpcyjnego i wysoką pojemnością sorpcyjną, kationem dominującym w kompleksie sorpcyjnym był glin wymienny. Gleby leśne cechowały się na ogół wyższą pojemnością sorpcyjną niż gleby darniowe. Przeprowadzone badania wykazały, że brunatne kwaśne gleby darnio­we, w porównaniu z brunatnymi kwaśnymi glebami leśnymi, miały na ogół wyższy stopień wysycenia, wyższą zawartość wapnia, sodu i niższą magnezu, zaś w pozio­mach próchnicznych wyższą sumę kationów zasadowych oraz zawartość potasu. Z Kolei gleby i bielice pod darnią zawierały więcej kationów magnezu, sodu, a w poziomach próchnicznych potasu, niż takie same gleby pod lasem.
EN
The aim of study was to determine the effect if soil management on exchangeable cation absorption in soils from Karkonosze Mts National Park area. The samples were taken from brown acid, podzols and podzolic soils situated at the altitude from 650-1350 m a.s.l., developed from mica slates and granites. 16 profiles were collected from the meadow and 16 profiles from the forest soils. Described soils were of very acid reaction, high organic matter level and low amount of <0.002 mm fraction. The soils showed also low sum of exchange­able bases and base saturation at high cation exchange capacity. Exchangeable aluminium was a dominating cation. Investigation proved the lower cation exchange capacity in meadow soils than in the forest soils. In comparison to fo­rest soils, the brown acid meadow soils showed higher level of base saturation, calcium and sodium content at lower Mg level. Moreover, the humus horizons of brown acid meadow soils contained higher sum of exchangeable bases and K le­vel. On the other hand, the meadow podzols and podzolic soils were characte­rized by higher Mg, Na and K contents in humus horizons than the forest soils.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.95-101,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bogda A. 1978. Minerały ilaste gleb wietrzeniowych wytworzone z niektórych granitoidów sudeckich. I Konferencja „Minerały i surowce ilaste". Bolesławiec, 25-28.04.1978: 301-319.
 • Borkowski J. 1966. Gleby brunatne Sudetów. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 12: 29-93.
 • Borkowski J., Bralewski D., Paradowski A., Szmit. 1993a. Skład i właściwości gleb Karkonoskiego Parku Narodowego. Materiały z sesji naukowej „Geoekologiczne problemy Karkonoszy", Karpacz, 11-13.X.1991. Wydawnictwo Uniwersytetu Wro­cławskiego, Wrocław: 125-130.
 • Borkowski J., Dietrich A., Kocowicz A., Szerszeń L. 1993b. Zawartość metali cięż­kich w glebach i roślinności Karkonoskiego Parku Narodowego. Materiały z sesji naukowej „Geoekologiczne problemy Karkonoszy", Karpacz, 11-13.X.1991. Wy­dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław: 131-136.
 • Borkowski J., Szerszeń L., Kocowicz A. 1995. Glin wymienny w glebach Karkonos­kiego Parku Narodowego. Materiały z sesji naukowej „Geoekologiczne problemy Karkonoszy". Borowice, 13-15.X.1994. Wydawnictwo Acarus, Poznań: 85-88.
 • Firek A., Zasoński S. 1969. Wstępne badania niektórych właściwości różnie użytko­wanych gleb w południowych partiach Jaworzyny Krynickiej. Rocz. Gleb. 20(1): 99-118.
 • Kuźnicki F. 1973. Typologia i charakteiystyka gleb górskich obszani Sudetów. Rocz. Gleb. 24(2): 27-84.
 • Schatschstabel P., Reuger M. 1966. Bezeihung zwischen V-und pH-wert von Boden. Z. Pfl. Ernahr. Dung t. 112: 238-248.
 • Skiba S. 1977. Studia nad glebami wytworzonymi w różnych piętrach klimatyczno- roślinnych krystalicznej części Tatr Polskich. Cz. 1. Charakterystyka gleb i niektóre dane mineralogiczne. Rocz. Gleb. 28(1): 205-241.
 • Stępa T. 1974. Zależność między podłożem skalnym a glebą w siedliskach wytworzo­nych na niektórych łupkach metamorficznych rejonu Izerskiego i Kaczawskiego. Rocz. Gleb. 25(2): 115-158.
 • Szerszeń L. 1974. Wpływ czynników b i oki im a tyczny di na procesy zachodzące w glebach Sudetów i Spitsbergenu. Rocz. Gleb. 25(2): 53-100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-06d522e0-6a76-425e-a9c5-abeec35d36da
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.