PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 3 |

Tytuł artykułu

Effect of fertilization, chemical crop protection and sowing density on health status of winter wheat grown in short-time monoculture on light soil

Warianty tytułu

PL
Wpływ nawożenia, chemicznej ochrony roślin i gęstości siewu na zdrowotność pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze na glebie lekkiej

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania polowe przeprowadzono w latach 2004–2007, w Stacji Badawczej Mochełek (53°13' N, 17°51' E) koło Bydgoszczy, na glebie kompleksu żytniego dobrego. Ich celem było porównanie wpływu ochrony chemicznej (bez ochrony, herbicyd, herbicyd + fungicyd), dawki nawożenia mineralnego (147 i 221 kg NPK/ha) i gęstości siewu (400 i 600 ziaren/m2) na występowanie chorób w pszenicy ozimej odmiany Tonacja, uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. Zanotowano tendencję do wzrostu nasilenia występowania objawów chorobowych brunatnej plamistości liści (Pyrenophora tritici-repentis) i spadku nasilenia septoriozy paskowanej liści pszenicy (Mycosphaerella graminicola) w kolejnych latach uprawy pszenicy w krótkotrwałej monokulturze. Stwierdzono istotny wpływ badanych czynników na występowanie obserwowanych chorób. Ich nasilenie wyraźnie zależało od zastosowanych środków ochrony roślin. Najniższe nasilenie chorób obserwowano po zastosowaniu fungicydu (flusilazol + karbendazym) i herbicydu (jodosulfuron metylosodowy). Stosowanie samego herbicydu (jodosulfuron metylosodowy) sprzyjało występowaniu chorób, zwłaszcza septoriozy paskowanej liści pszenicy oraz septoriozy plew pszenicy (Phaeosphaeria nodorum). Znacznie więcej symptomów septoriozy paskowanej liści pszenicy oraz mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis) stwierdzono przy zwiększonej gęstości siewu pszenicy. Znacznie mniej objawów chorobowych odnotowano przy niższej dawce nawożenia NPK.
EN
The field research was performed in the years 2004–2007, at the Mochełek Experimental Station (53°13' N, 17°51' E) near Bydgoszcz on good rye complex. The aim of the study was to compare the effect of chemical control (without protection, herbicide, herbicide + fungicide), the mineral fertilisation (147 and 221 kg/ha NPK) and the sowing density (400 and 600 grains/m2) on the occurrence of diseases in winter wheat cv. Tonacja, grown in short-term monoculture. A tendency of an increase in the symptoms severity of tan spot (Pyrenophora tritici-repentis) intensity and decrease of leaf blotch (Mycosphaerella graminicola) occurrence was noted in the successive wheat growing years in a short-term monoculture. A significant effect of the studied factors was registered and disease severity was dependent on the pesticide treatments. The fewest disease symptoms were recorded after fungicide (flusilazole + carbendazim) and herbicide (iodosulfuron-methyl-sodium) application. The herbicide (iodosulfuron-methyl-sodium) application resulted in increase of disease occurrence, especially leaf blotch and glume blotch (Phaeosphaeria nodorum). Much more symptoms of leaf blotch and powdery mildew (Blumeria graminis) were observed at a higher sowing density. Fewer symptoms of diseases were observed at a lower NPK rate.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

53

Numer

3

Opis fizyczny

s.487-493,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

 • Altman J., Campbell C.L. 1977. Effect of herbicides on plant diseases. Annu. Rev. Phytopathol. 15: 361–385.
 • Altman J., Rovira A.D. 1989. Herbicide-pathogen interactions in soil-borne root diseases. Can. J. Plant Pathol. 11 (2): 166–172.
 • Dyrektywa 2009/128/WE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 24.11.2009. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21.10.2009 r.: 71–86.
 • Edwards C., Dodgson G. (eds.). 2009. The wheat disease management guide 2009. 4th edition. Londyn. AHDB-HGCA. www.hgca.com, accessed: 28.08.2009.
 • Głazek M., Krzyzińska B., Mączyńska A. 2005. Occurrence of Stagonospora nodorum glume blotch of wheat in the region of middle – southern Poland. Acta Agrobot. 58 (1): 23–28.
 • Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M. 2012. Występowanie chorób pszenicy ozimej w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych. [Prevalence of winter wheat diseases depending on selected agrotechnical factors]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (4): 998–1004.
 • Katan J., Eshel Y. 1973. Interactions between herbicides and plant pathogens. Residue Rev. 45: 145–177.
 • Korbas M., Mrówczynski M., Paradowski A., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Pruszyński G. 2008. Ochrona roślin w integrowanej produkcji pszenicy. [Plant protection in integrated wheat production]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (4): 1502–1515.
 • Kurowski T.P., Brzozowska I., Brzozowski J., Kurowska A. 2010. Zdrowotność pszenżyta ozimego w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia, nawożenia azotem i ochrony przed patogenami. [Health status of winter triticale as dependent on weed control, nitrogen fertilization and protection against pathogens]. Ann. UMCS, Sec. E, Agricultura 65 (2): 10–22.
 • Lemańczyk G. 2012. Chemiczne zwalczanie chwastów a nasilenie chorób korzeni i podstawy źdźbła zbóż jarych. [Severity of root and stem base diseases of spring cereals as affected by chemical control of weeds]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (2): 369–376.
 • Lemańczyk G., Jaskulski D. 2006. Wpływ zwalczania chwastów i przedplonu na zdrowotność liści pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego. [Effect of weed control and forecrop on health condition of wheat and winter triticale]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (2): 149–152.
 • Lemańczyk G., Piekarczyk M. 2010. Zdrowotność pszenicy ozimej uprawianej na glebie lekkiej w zależności od przedplonu i dawki nawożenia azotowego. [Health status of winter wheat grown on a light soil depending on previous crop and dose of nitrogen fertilization]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (2): 922–926.
 • Lévesque C.A., Rahe J.E. 1992. Herbicide interactions with fungal root pathogens, with special reference to glyphosate. Annu. Rev. Phytopathol. 30: 579–602.
 • Mikołajska J. 1993. Płodozmian a zdrowotność roślin. s. 25–33. W: Materiały z Konferencji „Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin”. AR-T Olsztyn, 7–9 września 1993, 468 ss.
 • Piekarczyk M. 2010a. Effect of fertilisation dose, plant protection input, and seeding density on the yield and grain technological quality of winter wheat grown in short-time monoculture on light soil. Acta Sci. Pol., Agricultura 9 (2): 15–23.
 • Piekarczyk M. 2010b. Wpływ poziomu nawożenia, ochrony roślin i gęstości siewu na zachwaszczenie pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. [Effect of fertilisation dose, plant protection input and sowing rate of winter wheat on weed infestation in short-time monoculture]. Ann. UMCS, Sec. E, Agricultura 65 (2): 48–57.
 • Rowaished A.K. 1980. Effect of NPK fertilizer on powdery mildew incidence in winter wheat. Cereal Res. Commun. 8 (3): 559–566.
 • Smiley R.W., Collins H.P., Rasmussen P.E. 1996. Diseases of wheat in long-term agronomic experiments at Pendelton, Oregon. Plant Dis. 80 (7): 813–820.
 • Velini E.D., Trindade M.L.B., Barberis L.R.M., Duke S.O. 2010. Growth regulation and other secondary effects of herbicides. Weed Sci. 58 (3): 351–354.
 • Walters D. (ed.). 2009. Disease Control in Crops: Biological and Environmentally Friendly Approaches. John Wiley & Sons, Edinburgh, UK, 226 pp.
 • Wisler G.C., Norris R.F. 2005. Interactions between weeds and cultivated plants as related to management of plant pathogens. Weed Sci. 53 (6): 914–917.
 • Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009. Cz. II, Rośliny Rolnicze. 2008. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 349 ss.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-06b24c0f-e4b3-49ca-bf06-a0d1c469715d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.