PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 27 | 1 |

Tytuł artykułu

Factors affecting the chemical composition of strawberry fruits

Warianty tytułu

PL
Czynniki wpływające na skład chemiczny owoców truskawek

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Strawberry fruits (Fragaria x ananassa Duch.) are valued by consumers for their high nutritional qualities, taste and visual values. In this work the literature review was made about the influence of different factors on sugar, organic acids, vitamin C, poliphenols and antocyanins content in strawberry fruits. It was found, that selection of strawberry cultivar combined with agricultural practices have the essential meaning to obtain the required yield parameters.
PL
Owoce truskawki (Fragaria x ananasa Duch.) są cenione przez konsumentów dzięki wysokim wartościom odżywczym, walorom smakowym, a także wizualnym. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat wpływu różnych czynników na zawartość cukrów, kwasów organicznych, witaminy C, polifenoli i antocyjanów w owocach truskawki. Wykazano, że niezbędnym warunkiem zapewnienia wymaganych parametrów jakościowych plonu truskawek jest dobór właściwej odmiany i lokalizacja pola w połączeniu z odpowiednimi zabiegami agrotechnicznymi.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

27

Numer

1

Opis fizyczny

p.5-13,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Horticulture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Romana Prawochenskiego 21, 10-957 Olsztyn, Poland

Bibliografia

 • BOJARSKA J.E., CZAPLICKI C., ZARECKA K., ZADERNOWSKI R. 2006. Związki fenolowe owoców wybranych odmian truskawki. Żywność, Supl., 2(47): 20–27.
 • BACCHELLA R., TESTONI A., SCALZO R.L. 2009. Influence of genetic and environmental factors on chemical profile and antioxidant potential of commercial strawberry (Fragaria x ananassa, Duchesne). EJEAFChe, 8(4): 230–242.
 • BASSON C.E., GROENEWALD J-H., KOSSMAN J., CRONJE´ C., BAUER R. 2010. Sugar and acid-related quality attributes and enzyme activities in strawberry fruits. Invertase is the main sucrose hydrolyzing enzyme. Food Chem., 121: 1156–1162.
 • CHEŁPIŃSKI P., SKUPIEŃ K., OCHMIAN I. 2010. Effect of fertilization on field and quality of cultivar Kent strawberry fruit. J. Entomol., 15(2): 251–257.
 • CORDENUNSI B.R., NASCIMENTO J.R.O., GENOVESE M.I., LAJOLO F.M. 2002. Influence of cultivar on quality parameters and chemical composition of satrawberry fruits grown in Brazil. J. Agric. Food Chem., 50: 2581–2586.
 • CORDENUNSI B.R., NASCIMENTO J.R.O., LAJOLO F.M. 2003. Physico-chemical changes related to qualityof five strawberry fruit cultivars during cool-storage. Food Chem., 83(2): 167–173.
 • CORDENUNSI B.R., GENOVESE M.I., OLIVEIRA DO NASCIMENTO J.R., HASSIMOTO N.M.A., DOS SANTOS R.J., LAJOLO F.M. 2005. Effects of temperature on the chemical composition and antioxidant activity of three strawberry cultivars. Food Chem., 91: 113–121.
 • FERREYRA R.M., VINA S.Z., MUGRIDGE A., CHAVES A.R. 2007. Growth and ripening season effects on antioxidant capacity of strawberry cultivar Selva. Scientia Hortic., 112: 27–32.
 • GIL M.I., HOLCROFT D.M., KADER A.A. 1997. Changes in strawberry anthocyanins and other polyphenols in response to carbon dioxide treatments. J. Agric. Food Chem., 45: 1662–1667.
 • GRAHAM W.D., STEVENSON M.H. 1997. Effect of irradiation on vitamin C content of strawberries and potatoes in combination with storage and with further cooking in potatoes. J. Sci. Food Agric., 75: 371–377.
 • HAKALA M., LAPVETELA¨ INEN A., HOUPALAHTI R., KALLIO H., TAHVONEN R. 2003. Effects of varietes and cultivations conditions on the composition of strawberries. J. Food Comp. Anal., 16: 67–80.
 • HÄGG M., YLIKOSKI S., KUMPULAINEN J. 1995. Vitamin C content in fruit and berries consumed in Finland. J. Food Comp. Anal., 8: 12–20.
 • JABŁOŃSKA-CEGLAREK R. 1989. Wpływ nawadniania, nawożenia obornikiem, nawożenia mineralnego oraz uprawy po poplonach na wartość odżywczą kapusty białej późnej i selera korzeniowego. Biul. Warz., XXV: 100–124.
 • KALLIO H., HAKALA M., PELKKIKANGAS A.M., LAPVETELA¨ INEN A. 2000. Sugars and acids of strawberries varieties. Eur Food Res Technol., 212: 81–85.
 • KALT W., FORNEY C.F., MARTIN A., PRIOR R.L. 1999. Antioxidant capacity, vitamin C, phenolics, and anthocyanins after fresh storage of small fruits. J. Agric. Food Chem., 47: 4638–4644.
 • KAZUYOSHI S., TATSUYA M., YUJI N. 1999. Variations in ascorbic acid content among strawberry cultivars and their harvest times. J. jpn. Soc. Hortic. Sci., 68: 1007–1014.
 • KILLIAN C., LI L., ADAMS L.S., CHEN A., SEERAM N.P. 2009. Strawberry poliphenols inhibit proliferation and COX-2 protein expression in human HT-29 colon cancer cells. Division of Agricultural & Food Chemistry. The 238th ACS National Meeting, Poster2: http://oasys2.confex.com, access: 24.03.2012.
 • KOPYTOWSKI J., KAWECKI Z., BOJARSKA J.E., STANYS V. 2006. Ocena plonowania i jakości owoców kilku odmian truskawki uprawianej na Warmii. Zesz. Nauk. Inst. Sad. Kwiac., 14: 53–60.
 • KOSZAŃSKI Z., RUMASZ-RUDNICKA E., KACZMARCZYK S., RYCHTER P. 2005. Wpływ nawadniania i nawożenia mineralnego na plonowanie i cechy jakościowe dwóch odmian truskawek uprawianych na glebie lekkiej. Inż. Rol., 3(63): 251–256.
 • KOSZAŃSKI Z., RUMASZ-RUDNICKA E., PODSIADŁO C. 2006. Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia mineralnego na jakość owoców truskawki. J. Element., 11(1): 21–27.
 • KUBIAK K. 2001. Kierunki produkcji i zagospodarowania owoców truskawek w kraju i za granicą. Ogólnopolska Konferencja „Intensyfikacja produkcji truskawek”. Inst. Sad. Kwiac., 42–61.
 • LEE S.K., KADER A.A. 2000. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. Post. Biol. Technol., 20: 207–220.
 • MASNY A., LASZLOVSZKY-ZMARLICKA A., CIEŚLIŃSKI G., SMOLARZ K. 1996. Ocena przydatności wybranych nowych odmian truskawki do uprawy polowej. Zesz. Nauk. Inst. Sad. Kwiac., 3: 37–49.
 • MILLER E., MALINOWSKA K., GAŁĘCKA E., MROWICKA M., KĘDZIORA J. 2008. Rola flawonoidów jako przeciwutleniaczy w organizmie człowieka. Pol. Merk. Lek. XXIV, 144: 556–560.
 • NOWACKA A., GNUSOWSKI B., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., WÓJCIK A., RACZKOWSKI M., HOŁODYŃSKA A., BARYLSKA E., ZIÓŁKOWSKI A., CHMIELEWSKA E., RZESZUTKO U., GIZA I., JURYS J., ŁOZOWICKA B., KACZYŃSKI P., RUTKOWSKA E., JANKOWSKA M., SZPYRKA E., RUPAR J., ROGOZIŃSKA K., KURDZIEL A.,
 • SŁOWIK-BOROWIEC M., KUŹMENKO A., SZALA J., SADŁO S. 2010. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2009). Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 50(4): 1947–1962.
 • NUNES M.C.N., BRECHT J.K., SARGENT S.A., MORAIS A.M.M.B. 1995. Effect of delays to cooling and wrapping on strawberry quality (cv. Sweet Charlie). Food Control, 6(6): 323–328. Odmiany wpisane do krajowego rejestru (KR). Truskawka, www.coboru.pl/Polska/Rejestr/odm– w–rej.aspx?kodgatunku=TRJ, access: 24.03.2012.
 • OGIWARA I., MIYAMOTO R., HABUTSU S., SUZUKI M., HAKODA N., SHIMURA I. 1998. Variation in sugar content in fruit of four strawberry cultivars grown in the field and under forced culture, harvest years, and maturation stages. J. jpn. Soc. Hortic. Sci., 67(3): 400–405.
 • OHTSUKA Y., KIBE H., HAKODA N., SHIMURA I., OGIWARA I. 2004. Heritability of sugar contents in strawberry fruit in the F1 population using a common pollen parent. J. jpn. Soc. Hortic. Sci., 73(1): 31–35.
 • PANICO A.M., GARUFI F., NITTO S., DI MAURO R., LONGITANO R.C., MAGRI G., CATALFO A., SERRENTINO M.E., DE GUIDI G. 2009. Antioxidant activity and phenolic kontent of strawberry genotypes from Fragaria x ananasa. Pharm. biol., 47(3): 203–208.
 • REGANOLD J.P., ANDREWS P.K., REEVE J.R., CARPENTER-BOGGS L., SCHADT C.W. et al. 2010. Fruit and soil quality of organic and conventional strawberry agroecosystems. PLoS ONE, 5(9): 1–14.
 • REJMAN A. 1994. Pomologia. Odmianoznawstwo roślin sadowniczych. PWRiL, Warszawa: 603–648.
 • ROLBICKI S., RZEKANOWSKI C. 1997. Influence of sprinkler and drip irrigation on the growth and yield of strawberries grown on sandy soil. Acta Hort., 439(2): 669–671.
 • ROUSSOS P.A., DENAXA N.K., DAMVAKARIS T. 2009. Strawberry fruit quality attributes after application of growth stimulating compounds. Scientia Hortic., 119: 138–146.
 • RUSSEL L.F., LEBLANC B.I., MCRAE K.B., RYAN D.A.J. 2009. Losses of vitamin C from fresh strawberries in a commercial supply chain. Int. J.. Food Sci. Technol., 44(4): 820–828.
 • SZCZYGIEŁ A., PIEGRZA K. 1999. Truskawka. Hortpress Sp. z o.o., Warszawa.
 • SHIN Y., LIU R.H., NOCK J.F., HOLLIDAY D., WATKINS C.B. 2007. Temperature and relative humidity effects on quality, total ascorbic acid, phenolics and flavonoid concentrations, and antioxidant activity of strawberry. Post. Biol. Technol., 45: 349–357.
 • SKUPIEŃ K. 2003. Ocena wybranych cech jakościowych świeżych i mrożonych owoców sześciu odmian truskawki. Acta Sci. Pol. Hort. Cultus., 2(2): 115–123.
 • SKUPIEŃ K., OSZMIAŃSKI J. 2004. Comparison of six cultivars of strawberries (Fragaria x ananasa Duch.) grown in northwest Poland. Eur Food Res. Technol., 219: 66–70.
 • SKUPIEŃ K., OSZMIAŃSKI J. 2007. Influence of titanium treatment on antioxidant content and antioxidant activity of strawberries. Acta Sci. Pol., 6(4): 83–94.
 • STURM K., KORON D., STAMPAR F. 2003. The composition of fruit of different strawberry varieties depending on maturity stage. Food Chem., 83: 417–422.
 • TREDER W. 2003. Nawadnianie plantacji truskawek jako czynnik warunkujący jakość owoców. Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa, Inst. Sad. Kwiac., 88–92.
 • ŻURAWICZ E., DOMINIKOWSKI J. 1993. Plonowanie dwu powtarzających odmian truskawki w warunkach Polski centralnej. Zesz. Nauk. Inst. Sad. Kwiac., 1: 19–26.
 • ŻURAWICZ E. 1997. Truskawka i poziomka. PWRiL, Warszawa.
 • ŻURAWICZ E., KRUCZYŃSKA D., MASNY A. 2005. Wartość produkcyjna najnowszych odmian truskawki w warunkach Polski centralnej. Zesz. Nauk. Inst. Sad. Kwiac., 13: 75–80

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-06af01e7-508c-464f-bf37-86bbf1e0e3d0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.