PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 19 | 1 |

Tytuł artykułu

Zawartość wybranych pierwiastków w mięsie kurcząt brojlerów poddanych różnym wariantom obrotu przedubojowego

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Content of selected minerals in meat derived from broiler chickens subjected to various pre-slaughter handling procedures

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie zawartości: Mg, Ca, Na, K, P, Fe w mięśniach piersiowych kurcząt brojlerów ROSS 308, poddanych w okresie lata 2010 r. różnym wariantom postępowania przedubojowego. W postępowaniu przedubojowym podawano kurczętom w paszy lub w wodzie, przez siedem dni przed ubojem, fitopreparat składający się z: rutwicy lekarskiej (Herb. Galegae), pokrzywy zwyczajnej (Herb. Utricae), melisy lekarskiej (Fol. Melissae) i szałwii lekarskiej (Fol. Salviae), a następnie transportu kurcząt na różne odległości: 100, 200 oraz 300 km. Stwierdzono, że postępowanie przedubojowe wpłynęło na zawartość składników mineralnych w mięśniach piersiowych kurcząt brojlerów. Podawanie kurczętom przez siedem dni przed planowanym obrotem przedubojowym fitopreparatu wraz z paszą wpłynęło nieznacznie na wzrost zawartości składników mineralnych w mięśniach piersiowych w porównaniu z grupą kontrolną i grupą otrzymującą fitopreparat z wodą do picia. Wykazano zbliżony poziom lub zwiększenie zawartości pierwiastków w mięśniach piersiowych kurcząt transportowanych na odległość 100 i 200 km. Natomiast w mięśniach kurcząt transportowanych na odległość 300 km nastąpiło zmniejszenie zawartości pierwiastków w stosunku do grupy nietransportowanej.
EN
The objective of the research study performed was to determine the concentrations of Mg, Ca, Na, K, P, and Fe in breast muscles of ROSS 308 broiler chickens subjected to various pre-slaughter handling procedures in summer. The pre-slaughter handling procedures consisted in providing the broilers, during a period of seven days before slaughter, with a herbal extract composed of goat's rue (Herb. Galegae), stinging nettle (Herb. Utricae), lemon balm (Fol. Melissae), and common sage (Fol. Salviae). The supplement was administered in feed or drinking water. After the seven-day period, the chicks were transported 100 km, 200 km, and 300 km. It was found that the pre-slaughter handling procedures applied impacted the mineral content in the breast muscles of broiler chickens. Compared to the control group and to chickens provided with the herbal extract in their drinking water, an insignificant increase was reported in the mineral content in the breast muscles in broilers having received this herbal extract mixed with their feed for seven days prior to slaughter. A similar or an increased level of mineral element concentrations was evidenced in the breast muscles of chickens transported 100 km and 200 km. However, in the muscles of chicks travelling at a distance of 300 km, the content of the mineral elements decreased compared to the not transported group.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

19

Numer

1

Opis fizyczny

s.164-174,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Cieszyński 1, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Cieszyński 1, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
autor
 • Zakład Badania Jakości Produktów Leczniczych i Suplementów Diety, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71B, 60-630 Poznań

Bibliografia

 • [1] Blahová J., Dobšiková R., Straková E., Suchý P.: Effect of low environmental temperature on performance and blood system in broiler chickens (Gallus domesticus). Acta Vet. Brno, 2007, 76, Suppl. 8, S17-S23.
 • [2] Gergely A., Kontraszti M., Herman A., Acs T., Gundel J., Palfy T., Mihok S., Lugasi A.: Microelements in muscle tissues of turkeys kept on intensive and extensive farming systems. Int. Symp. on Trace Element in the Food Chain, Budapest, Hungary, 2006, May 25-27, pp. 436-440.
 • [3] Grela E.R., Sembratowicz I., Czech A.: Immunostymulujące działanie ziół. Med. Wet., 1998, 54 (3), 152-158.
 • [4] Kettlewell P.J.: Physiological aspects of broiler transportation. World's Poultry Sci. J., 1998, 45 (3), 219-227.
 • [5] Liu Y.X., Guo Y.M., Wang Z.: Effect of magnesium on reactive oxygen species production in the thigh muscles of broiler chickens. Br. Poultry Sci., 2007, 48 (1), 84-89.
 • [6] Makarski B., Polonis A.: Wpływ dodatku mieszanki ziołowej na zawartość elementów mineralnych w krwi i tkankach indyków. Biul. Magnezol., 2001, 6 (3), 304-309.
 • [7] Mitchell M.A., Kettlewell P.J.: Physiological stress and welfare of broiler chickens in transit: solutions not problems! Poultry Sci., 1998, 77 (12), 1803-1814.
 • [8] Niess E., Hovenjurgen M., Pfeffer E.: Whole body concentrations of major minerals and of some trace elements in 3, 5 and 6 weeks old broiler chicks. Arch. Geflugelk., 2005, 69 (1), 16-22.
 • [9] Newman K.: Herbs and species: their role in modern livestock production. In: Biotechnology in the Feed Industry. Proc. Alltech's 13th Annual Symposium. Nottingham University Press, 1997, pp. 217-224.
 • [10] Petrovič V., Nollet L., Kováč G.: Effect of dietary supplementation of trace elements on the growth performance and their distribution in the breast and thigh muscles depending on the age of broiler chickens. Acta Vet. Brno, 2010, 79, 203-209.
 • [11] Podgórski W., Trawińska B., Polonis A.: Interdependence among some element contents in broilerhen tissues. Folia Univ. Agric. Stetin. Zoot., 2001, 224 (42), 145-150.
 • [12] Poławska E., Marchewka J., Ross Gordon Cooper R. G., Sartowska K., Pomianowski J., Jóźwik A., Strzałkowska N., Horbańczuk J.O.: The ostrich meat - an updated review. II. Nutritive value. Anim. Sci. Pap. Rep., 2011, 29 (2), 89-97.
 • [13] Pomianowski J.F., Majewska T., Borowski J., Mozolewski W.: Effect of various doses of oat added to a feed mixture on the contents of selected minerals in Turkey meat. J. Elemental., 2009, 14 (3), 539-544.
 • [14] Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu. Dz. U. WE., L 3 z 5.01.2005, str. 1-44.
 • [15] Sembartowicz I., Makarski B., Cendrowska M., Truchlinski J.: Influence of copper Bioplex, wheat bran and herbs on magnesium, calcium and vitamin F content in breast muscles of turkey hens. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, 2003, section EE, XXI (2), 68, 113-119.
 • [16] Shelton J.L., Southern L.L.: Effects of phytase addition with or without a trace mineral premix on growth performance, bone response variables, and tissue mineral concentrations in commercial broilers. J. Appl. Poultry Res., 2006, 15 (1), 94-102.
 • [17] Siegel H.S.: Stress, strains and resistance. Br. Poultry Sci., 1995, 36 (1), 3-22.
 • [18] Suchý P., Jelínek P., Straková E., Hucl J.: Chemical composition of muscles of hybrid broiler chickens during prolonged feeding. Czech J. Anim. Sci., 2002, 47 (12), 511-518.
 • [19] Truchliński J., Ognik K., Sembratowicz I.: Influence of prolonged and interrupted stress from crowding and cooling of turkey-hens on anti-oxidation indices of the blood. Med. Wet. 2007, 63 (1), 95-98.
 • [20] Večerek V., Grbalová S., Voslářová E., Janáčková B., Malena M.: Effects of travel distance and the season: of the year on death rates of broilers transported to poultry processing plants. Poultry Sci., 2006, 85 (11), 1881-1884.
 • [21] Večerek V., Straková E., Suchý P., Voslářová E.: Influence of high environmental temperature on production and haematological and biochemical indexes in broiler chickens. Czech J. Anim. Sci., 2002, 47 (5), 176-182.
 • [22] Warriss P.D., Pagazaurtundua A., Brown S.N.: Relationship between maximum daily temperature and mortality of broiler chickens during transport and lairage. Br. Poultry Sci., 2005, 46 (6), 647-651.
 • [23] Wenk C.: Herbs, botanicals and other related substances. 11th European Poultry Conference, Bremen, Germany, 2002, Book of CD: 8.doc.
 • [24] Whiteside P., Miner B.: Pye Unicam Atomic Absorption Data Book. Pye Unicam LTD. Cambridge, England, 1984.
 • [25] Wójcik A.: Wpływ podawania kurczętom brojlerom chromu lub ziół na ograniczenie niekorzystnych skutków obrotu przedubojowego. Rozprawy i monografie nr 125. Wyd. UWM, Olsztyn 2007, ss. 1-110.
 • [26] Wójcik A., Mituniewicz T., Iwańczuk-Czernik K., Sowińska J., Witkowska D., Chorąży Ł.: Contents of macro- and microelements in blood serum and breast muscle of broiler chickens subjected to different variants of pre-slaughter handling. Czech J. Anim. Sci., 2009, 54 (4), 175-181.
 • [27] Żegarska Z. (red.): Ćwiczenia z analizy żywności. Wyd. UWM, Olsztyn 2000.

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-06adb70d-d07b-4744-9c93-1148607797fe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.