PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 1 |

Tytuł artykułu

Effect of foliar applications of goëmar® BM 86 and soil applied calcium nitrate on yield and berry quality of two blue honeysuckle cultivars

Warianty tytułu

PL
Wpływ dolistnego nawożenia preparatem goëmar® bm 86 i doglebowego saletrą wapniową na plon i jakość owoców dwóch odmian suchodrzewu jadalnego

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
In Poland edible honeysuckle becomes more and more popular, especially in amateurish cultivation. There is a little information about cultivation technology. The aim of this study carried out in 2008–2009 was to examine the influence of Goëmar® BM 86 and calcium nitrate on yielding and fruiting quality of two cultivars of blue honeysuckle (Lonicera caerulea var. kamtschatica): ‘Atut’ and ‘Duet’. Using the fertilization with calcium nitrate, applied to the soil around plants, in April at the rate of 50 kg·ha⁻¹, alone or with Goëmar® BM 86 (applied three times during the bloom period at the dose of 3 l·ha⁻¹) was compared to untreated plants. Fertilizers had no positive effect on the yield and the mass of 100 fruit. Fertilizers did not influence significantly on the dry matter, soluble solids, reductive sugar and anthocyanins content. The influence of Goëmar® BM 86 and calcium nitrate on acidity of berries was inconsistent. Honeysuckle berries of cv. ‘Atut’, after using the mentioned combination of preparations, reacted by increasing in acid concentrations, however acid content of ‘Duet’ berries significantly decreased in comparison to the control. The quality features of honeysuckle berries were strongly dependent on the weather conditions during vegetation period.
PL
Suchodrzew jadalny staje się w Polsce coraz bardziej popularną rośliną, zwłaszcza w uprawie amatorskiej. Mało jest informacji o technologii jej uprawy. Celem doświadczenia przeprowadzonego w latach 2008–2009 było zbadanie wpływu preparatu Goëmar® BM 86 i saletry wapniowej na plon i jakość owoców dwóch odmian jagody kamczackiej (Lonicera kamtschatica) ‘Atut’ i ‘Duet’. Nawożenie saletrą wapniową wykonane posypowo, stosując nawóz dookoła roślin w kwietniu w dawce 50 kg·ha⁻¹ samodzielnie lub wraz z preparatem Goëmar® BM 86 (stosowanego trzykrotnie w czasie kwitnienia w dawce 3 l·ha⁻¹), porównywano z nienawożoną kontrolą. Nawozy nie miały korzystnego wpływu na plon i masę 100 owoców. Nawożenie nie wpłynęło istotnie na zawartość suchej masy, ekstraktu, cukrów i antocyjanów w porównaniu z kontrolą. Wpływ preparatu Goëmar® BM 86 i saletry wapniowej na kwasowość owoców nie był jednoznaczny, Owoce jagody kamczackiej odmiany ‘Atut’ po zastosowaniu wspomnianych preparatów charakteryzowały się zwiększoną kwasowością, podczas gdy kwasowość jagód odmiany ‘Duet’ istotnie obniżyła się w porównaniu z kontrolą. Cechy jakościowe jagód były silnie zależne od warunków pogodowych panujących w danym sezonie wegetacyjnym.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

11

Numer

1

Opis fizyczny

p.133-144,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Pomology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Leszczynskiego 58, 20-068, Lublin, Poland

Bibliografia

 • Armstrong B.K., Mann J.I., Adelstein A.M., Eskin F., 1975. Commodity consumption and ischemic heart-disease mortality. with special reference to dietary practices. J. Chron. Dis. 28, 455–469.
 • Arus L., Kask K., 2007. Edible honeysuckle (Lonicera caerulea var. edulis) underutilized berry crop in Estonia. NJF Report 3, (1), 33–36.
 • Basak A., 2008. Effect of preharvest treatment with seaweed products. Kelpak® and Goëmar BM 86® on fruit quality in apple. Int. J. Fruit Sci. 8, (1), 1–14.
 • Bieniek A., Kawecki Z., Łojko R., Stanys V., 2005. Lonicera – suchodrzew i wiciokrzew. In. Kawecki Z. (ed.). Owocodajne drzewa i krzewy chłodniejszych stref klimatycznych. Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 80–86.
 • BĘhm ý., Dolejší A., Hieke K., 1988. Złhradkłrska encyclopedia. 3 vyd. Bratislava. Príroda. 448.
 • Bors B., 2008. Blue honeysuckle [online] [accessed 28.01.2011]. http://www.haskap.ca/BobBorsLectures/Growing%20Haskap%20Mar%202008.pdf
 • Centkowski J., Tomala K., 2000. The effect of spraying with different Ca products on quality and ‘Šampion’ apple storability. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 8, 319–326.
 • Chaovanalikit A., Thompson M.M., Wrolstad R.E., 2004. Characterization and quantification of anthocyanins and polyphenolics in blue honeysuckle (Lonicera caerulea L.). J. Agric. Food Chem. 52, 848–852.
 • Dziedzic E., 2008. Propagation of blue honeysuckle (Lonicera caerulea var. kamtschatica Pojark.) in in vitro culture. J. Fruit Ornam. Plant Res. 16, 93–100.
 • Eman A.A.E.M., Abd-Allah A.S.E., 2008. Effect of green alge cells extract as foliar spray on vegetative growth yield and berries quality of superior grapevines. American. Eurasion J. Agric. Environ. Sci. 4, (4), 427–433.
 • Grajkowski J., 1995. Einfluss verschiedener CA/ULO-Lagerungsvarianten auf ‘Cox Orange’, ‘Rote Booskop’ und ‚Elstar’in Abhängigkeit von Erntetermin und Behangstärke. Diss. HU, Berlin.
 • Gruia M.I., Opera E., Gruia I., Negoita V., Farcasanu I.C., 2008. The antioxidant response induced by Lonicera caerulea berry extracts in animals bearing experimental solid tumors. Molecules. 13, 1195–1206.
 • Juríkovł T., Matuškoviþ J., 2007. The study of irrigation influence on nutrional value of Lonicera kamtschatica – cultivar Gerda 25 and Lonicera edulis berries under the Nitra conditions during 2001–2003. Hort. Sci. 34, 1–6.
 • Juríkovł T., Matuškoviþ J., Gazdík Z., 2009. Effect of irrigation on intensity of respiration and study of sugar and organic acids content in different development stages of Lonicera kamtschatica and Lonicera edulis berries. Hort. Sci. 36. (1), 14–20.
 • Kamzolova O.I., Pigul M.L., Lipskaia S.L., 2006. Biochimieþskia ocenka sortov žimolosti siniei v usloviach Belarusi. Plodovodstvo 18. (1), 110–114.
 • Kawecki Z., 1996. Nowe rośliny w uprawie sadowniczej. W: 2 Og. Symp. Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie. Poznań. 2, 30–33.
 • Krawiec P., 2008. Effects of biostimulators on growth cropping and fruit quality of chokeberry. In: Biostimulators in modern Agriculture. Fruit crops (ed: Dąbrowski Z.T.). 42–48.
 • Krełkowska-Kułas M., 1993. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE Warszawa. 53–55.
 • Małodobry M., Bieniasz M., Dziedzic E., 2008. Ocena plonowania oraz zawartości niektórych składników w owocach dwóch odmian suchodrzewu jadalnego Lonicera caerulea var. edulis Turcz. Freyn) Mat konf. XLV Ogólnopol. Nauk. Konf. Sadown. Skierniewice 28–29 VIII 2008, 94–96.
 • Markowski J., Płocharski W., Pierzga K., 2004. Charakterystyka soków z owoców jagody kamczackiej w sezonie 2003. Mat. XLIII Ogólnopol. Nauk. Konf. Sadown., Skierniewice 1–3 IX 2004, 233–234.
 • Masny A., Basak A., Żurawicz E., 2004. Effects of foliar applications field and fruit quality in two strawberry cultivars. J. Fruit Ornam. Plant Res. 12, 23–27.
 • Matyjaszczyk E., 2007. Stan aktualny dopuszczenia środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym w Polsce. Wyd. Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. 13–16.
 • Mitre I., Mitre V., Roman I., Pop A., 2008. CAMPFO-CA 000 – leaf fertilizer effective preventing cracking in the sweet cherry. Biul. UASVM. Hort. 65, (1), 273–277.
 • Newton L., 1951. Seaweed utilization. Sampson Low. London. 188.
 • Ochmian I., Grajkowski J., Skupień K., 2008. Field performance, fruit chemical composition and firmness under cold storage and simulated „shelf-life” conditions of tree blue honeysuckle cultigens (Lonicera caerulea). J. Fruit. Ornam. Plant Res. 16, 83–91.
 • Opera E., Bratu M.M., Bucur L., Jianu L., Mladin Gh., Vamesu S., Istudor V., 2002. Identificarea si determinarea cantitativa a unor compusi cu actiune antioxidanta din fructele plantei Lonicera caerulea L. (Familia Caprifoliaceae). Farmacia L. 72–77.
 • Plekhanova M.N., 1995. Blue honeysuckle: a new berry crop in Russia. Balsgaard Annual Rep. for 1992–1994. Dept. Hort. Plant Breeding. 180–182.
 • Plekhanova M.N., 2000. Blue Honeysuckle (Lonicera caerulea) – new commercial berry crop for temperaye climate: genetic resorces and breeding. Acta Hort. 538, 159–164
 • Poll L., Petersen M.B., 2003. Influence of harvest year and harvest time on soluble solids. titrateable acid. anthocyanin content and aroma components in sour cherry (Prunus cerasus L. cv. ‘Stevnsbær’). Eur. Food Res. Technol. 216, 212–216.
 • Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskiene M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaite A., Rugienius R., Bobinas ý., 2009. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania. Agronom. Res. 7, (2), 737–743.
 • Sas-Paszt L., Żurawicz E., Masny A., Filipczak J., Pluta S., Lewandowski M., Basak A., 2008. The use of biostimulators in small fruit growing. In: Biostimulators in modern Agriculture. Fruit crops (ed: Dąbrowski Z.T.). 76–90.
 • Skupień K., 2006. Chemical composition of selected cultivars of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) Folia Hort. 18, (2), 47–56.
 • Skupień K., Ochmian I., Grajkowski J., 2009. Influence of ripening time on fruit chemical composition of two blue honeysuckle cultigens. J. Fruit Ornam. Plant Res. 17, (1), 101–111.
 • Skupień K., Oszmiański J., Ochmian I., Grajkowski J., 2007. Characterization of selected physico-chemical features of blue honeysuckle fruit cultivar Zielona. Polish J. Natur. Sci. 4, 101– 108.
 • Svarcova I., Heinrich J., Valentova K., 2007. Berry fruits as a source of biologically active compounds: the case of Lonicera caerulea. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Polacky Olomouc Czech. Repub. 151, (2), 163–174.
 • Tõnutare T., Moor U., Mölder K., Põldma P., 2009. Fruit composition of organically and convencionally cultivated strawberry ‘Polka’. Agronom. Res. 7, (2), 755–760.
 • Walter M., Braithwaite B., Smith B.J., Langford G.I., 2008. Nutrient nitrogen management for disease control in strawberry. New Zeal. Plant Protec. 61, 70–79.
 • Wójcik P., Lewandowski M., 2003. Effect of calcium and boron sprays on yield and quality of ‘Elsanta’ strawberry. J. Plant Nutri. 26, (3), 671–682.
 • Wrona D., 2011. The influence of nitrogen fertilization on growth, yield and fruit size of ‘Jonagored’ apple trees. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10, (2), 3–10.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-069e3e82-6d8b-4e5f-8514-8894f3a3009e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.