PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 08 |

Tytuł artykułu

Ocena aktywności składowisk odpadów komunalnych na podstawie scenariuszy zagospodarowania strumienia odpadów

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Assessment of activity landfill site activity cycle based on scenarios of waste stream management

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy oszacowano łączną aktywności eksploatowanych składowisk odpadów komunalnych w województwie małopolskim w sposób wariantowy. Dla realizacji celu, opracowano dwie prognozy wytwarzania odpadów komunalnych w perspektywie czasowej 2008–2048, które pozwoliły na oszacowanie ilości wytwarzanego strumienia odpadów. Następnie opracowano różne scenariusze związane z zagospodarowaniem strumienia odpadów w przyjętym horyzoncie czasowym. Zaproponowane scenariusze: status quo (SQ), realistyczny (REAL) i optymistyczny (OPT) określiły możliwości prowadzenia różnych strategii (polityk) odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, opartych przede wszystkim o metody recyklingu, kompostowania, spalania i składowania. Na ich podstawie oszacowano ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska. Ilości odpadów kierowanych do składowania obliczono uwzględniając resztki odpadowe z poszczególnych technologii W opracowaniu scenariuszy kierowano się sposobami zagospodarowania strumienia odpadów komunalnych w krajach UE-15 oraz założeniami wynikającymi z dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki odpadami. Analiza aktywności składowisk wskazała na niepokojącą sytuację związaną z szybkim zapełnianiem istniejących składowisk województwa małopolskiego. Sytuacja taka dotyczy wszystkich scenariuszy, zarówno dla prognozy I jak i prognozy II. Redukcja odpadów kierowanych na składowisko zwiększa nieznacznie czas aktywności składowisk, jednak nie rozwiązuje problemu składowania. W związku z powyższym, aby zapewnić ciągłość zarządzania strumieniem odpadów, działania związane z wyborem lokalizacji i rezerwowaniem terenów dla składowisk należałoby zacząć podejmować już dzisiaj.
EN
A total activity cycle of all municipal landfill sites operated in the malopolskie province was assessed in the paper using a variant method. For this purpose, two prognoses of municipal waste generation were developed for the 2008-2048 time horizon, which allowed to assesses the quantity of generated waste stream. Subsequently, various scenarios related to the management of the waste stream in the adopted time horizon were prepared. The suggested scenarios: status quo (SQ), realistic (REAL) and optimistic (OPT) determined the possibilities for various strategies (policies) of recovery and disposal of wastes, primarily based on various methods of their recycling, composting and deposition. On this basis the amount of municipal wastes sent to landfills was assessed. The quantities of wastes deposited on landfills were computed considering waste residues from individual technologies. While working on the scenarios , the authors were guided by the ways of municipal waste stream management used in the EU-15 countries and by the assumptions resulting from documents on the startegies of waste management. Analysis of landfill activity cycle revealed an alarming situation connected with fast filling up of the existing landfills in the malopolskie province. This situation concerns all scenarios, both for prognosis I and II. Reduction of wastes sent to landfill slightly increases the landfill activity cycle, but doe not solve the problem of waste storage. So, in order to ensure the continuity of waste stream management, any actions connected with the choice of localisation and securing terrains for landfill sites should be started immediately.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

08

Opis fizyczny

s.157-168,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk, ul.J.Wybickiego 7, 31-261 Kraków
autor

Bibliografia

  • Daskalopoulos E., Badr O., Probert, S. D. An integrated approach to municipal solid waste management. Resources, Conservation and Recycling, 24, 1998, s. 33–50.
  • Eiselt H. A. Locating landfills – Optimization vs. reality. European Journal of Operational Research 179, 2007, s. 1040–1049.
  • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami. Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 (M.P nr 11/2003, poz. 159).
  • Ochrona Środowiska 2007 – Informacje i opracowania statystyczne, GUS Warszawa 2007- http://www.stat.gov.pl/
  • Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 (część II Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007–2014), Kraków 2007.
  • Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2003–2010, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków, lipiec 2003.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-06980f31-bfab-4575-b1eb-b8ffc2c48a92
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.