PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 55 |
Tytuł artykułu

Adhesion of resol phenol-formaldehyde resins to wood. Part II: Effect of agents accelerating the curing of resins

Warianty tytułu
PL
Adhezja rezolowych żywic fenolowo-formaldehydowych do drewna. Część II: Wpływ środków przyspieszających utwardzanie żywic
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the work was to determine the effect of agents accelerating the process of polycondensation of PF resins upon the adhesion in the system wood - PF resin by means of measuring the interaction of surface forces. The criteria for estimating the adhesion were as follows: work of adhesion, surface tension at the phase boundary and ratio of polar and disperse shares of the surface tension of wood and resin. The investigations show that classic tannins, commonly used as curing agents and fillers of PF resins in the production of wood-based materials made of veneer, unfavourably affect the adhesion of the resins to wood, especially on the temperature range characteristic for the production of plywood. Hydrogen peroxide, however, behaves in a different manner. In the temperature range 120-160°C it slightly deteriorates the adhesion of resin Fenokol 43 to wood; yet, in increased temperatures, especially with growing pressing times, the adhesion of the resin improves, which may be especially important in the process of pressing particleboards.
PL
Celem pracy było określenie wpływu środków przyspieszających proces polikondensacji żywic PF na adhezję w układzie drewno - żywica PF, poprzez pomiar oddziaływania sił powierzchniowych. Kryteriami oceny adhezji były: praca adhezji, napięcie powierzchniowe na granicy faz oraz stosunki składowych polarnych i dyspersyjnych napięcia powierzchniowego drewna i żywicy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że klasyczne preparaty garbnikowe stosowane powszechnie jako utwardzacze i wypełniacze żywic PF w produkcji tworzyw drzewnych z forniru wpływają w sposób niekorzystny na adhezję tych żywic do drewna, szczególnie w zakresie temperatur charakterystycznych do wytwarzania sklejki. Inaczej natomiast zachowuje się H2O2. W zakresie temperatur 120-160 °C pogarsza adhezję żywicy Fenokol 43 do drewna w niewielkim stopniu, natomiast w warunkach dalszego jej wzrostu, szczególnie przy rosnących czasach prasowania adhezja żywicy do drewna ulega poprawie, co może mieć szczególne znaczenie w procesie prasowania płyt wiórowych.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
55
Opis fizyczny
p.6-14,ref.
Twórcy
autor
  • Department of Wood-Based Materials, August Cieszkowski Agricultural University of Poznan, Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan, Poland
autor
Bibliografia
  • 1. CZARNECKI R„ ŁĘCKA J., 2003; H 202 as Modyfier of Phenol-Formaldehyde Resin used in the Production of Particleboards. Journal of Applied Polymer Science, 88, 3084-3092
  • 2. KLOUBEK J., 1974; Calculation of surface free energy components of ice according to its wettability by water, chlorobenzen and carbon disulfide. J Colloid Interface. Sci. 46(2), 185-190.
  • 3. LIPTAKOVÁ E., 1980; Stadium fozoveho rohrania dreva s filmotvornymi materiałami. Zbiornik ved prac Drevarskej Fakulty VSLD, Zvolen, 55-67.
  • 4. LIPTAKOVÁ E., 1987; Vplyv mechanického opracovania povrchu na stanovenie volnejpovrchovej energie dreva. Medzinarodna vedecka konferencia. VSLD Zvolen, 175-182.
  • 5. NEUMANN A. W., GOOD R. J, НОРЕ С. J, SEJPAL M., 1974; An equation-of- state approach to determinate surface of low energy solids from contact angels. J. Colloid Interface Sci 49, (2), 291-302.
  • 6. PROSZYK S., CZARNECKI R., 1990; Ocena przydatności wybranych siarczanów metali i związków utleniających jako modyfikatorów termoutwardzalnych klejów fenolowy. Przemysł Drzewny, 8, 7-11
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0691a7ba-9aa2-4b98-bd36-49138059fe59
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.