PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | 440 |

Tytuł artykułu

Zagrożenie zanieczyszczenia wód azotem w wyniku działalności rolniczej

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The risk connected with water pollution from agricultural activity

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Rolnictwo istotnie przyczynia się do zanieczyszczania wody składnikami nawozowymi, zwłaszcza związkami azotu i fosforu. Głównymi przyczynami zanieczyszczania wody z rolnictwa polskiego jest niedoinwestowanie rolnictwa w zakresie budowli do składowania odchodów zwierzęcych oraz zanie­dbania w umiejętnym stosowaniu tych odchodów jako nawozów. Inną ważną przyczyną jest brak czystości w zagrodzie, niedbalstwo i zła organizacja pracy. Współczesna wiedza rolnicza proponuje wiele skutecznych sposobów produkcji rolnej, które ograniczają zanieczyszczanie wody, nie zmniejszają zysków rolnika, a nawet je zwiększają. Jak dotąd brakuje w Polsce centralnego programu działania zmierzającego do ograniczenia zanieczyszczenia wody i atmosfery z produkcji rolnej.
EN
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming at Falenty, Poland Summary Agriculture has an evident impact on water pollution with nutrients, particularly with nitrogen and phosphorus compounds. The main cause of water pollution from Polish agriculture is a lack of construction for storage of animal wastes as well as the defaults in handling of these wastes. Other important cause is the nonproper cleanness on farmstead and there about as well as bad organization of work. Contemporary agricultural knowledge and know-how propose a lot of effective agricultural management practices, which can abate the water pollution, but do not decrease the farmers profit, and in many cases this profit can increase. At the time being there is no a national program to protect the water and atmosphere quality from the agricultural pollution.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

440

Opis fizyczny

s.309-329,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 05-090 Raszyn k.Warszawy

Bibliografia

 • 1. ALDAG R., DOHLER H. (1990): Mesung der Ammoniak—Emission nach der Gulleausbringung. BEF 1989: Emission von Ammoniak. Quelle — Verbleib — Wirkungen — Schutzmasnahmen. Arbeitsmaterialen des Bundesamtes fur Ernahrung und Forstwirtschaft. Frankfurt, Marz 1990.
 • 2. Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft (1992): Strategien zur Reduzierung standort- und nutzungs- bedingter Belastungen des Grundwassers mit Nitrat, Wilhelmstrase 19, 2900 Oldenburg. 1-42.
 • 3. BLESS H-G. (1992): Ammonia emission after the application of manure in the field. W: Baltic Sea Environment Proceedings No. 44. HELCOM, 28-37.
 • 4. BUIJSMAN E., MAAS H.F.M., ASMAN W.A.H. (1987): Anthropogenic NH3 emissions in Europe. Atmospheric Environment 21(5):1009-1022.
 • 5. CONWAY G.R., PRETTY J.N. (1990): Unwelcome HarwestAgriculture and Pollution]. Earthscan Publication Ltd., London.
 • 6. HARTUNG J. (1992): A general code of practice to reduce ammonia volatilization from animal husbandary. W: Baltic Sea Environment Proceedings No. 44. HELCOM, 38-47.
 • 7. HATCH D.J. AND JARVIS S. (1991): An assessment of the contribution of net mineralization to N cycling in grass swards using a field incubation method. Plant and Soil 138:22-23.
 • 8. ISERMANN K. (1991): Nitrogen and phosphorus balances in agriculture - A comparison of several Wester European Countries. Proceedings from „International Conference on Nitrogen,Phosphorus and Organic Matter", May, 13-15, 1991. Helsingor [Denmark], 1-20.
 • 9. JARVIS S., DAMPNEY P. (1993): Progress in grassland nitrogen management. W: Solving the nitrate problem, MAFF, 21-24.
 • 10. KEMP A., HEMKES O.J., VAN STEENBERGEN T. (1979): The crude protein production of grassland and utilization by milking cows. Netherlands Journal of Agricultural Science, 36-47.
 • 11. KOPEĆ S. (1984): Wielkość spływu powierzchniowego po stoku i straty składników chemicznych. Wiadomości Melioracyjne, 27, nr 4, 111-112.
 • 12. KOPEĆ S. (1990): Wpływ sposobu użytkowania gruntu na wielkość spływu powierzchniowego po stoku i stężenia unoszonych składników nawozowych. Materiały Seminaryjne IMUZ, nr 26, 61-68.
 • 13. LOWRANCE R.R. (1991): Fate of Nitrate in Subsurface Drainage Waters. W: Managing Nitrogen for Groundwater Quality and Farm Profitability, SSSA, 237-257.
 • 14. PIETRZAK S. (1994): Metoda uproszczonego bilansowania azotu w gospodarstwie rolnym. Materiały instruktażowe nr 108, IMUZ Falenty.
 • 15. PONDEL H. (1989): Wpływ nawożenia mineralnego na chemiczne właściwości gleb oraz na wody glebowo-gruntowe i powierzchniowe. W: Some aspects of chemical contamination of soils. MAB Scope, PAN, 11-39.
 • 16. SAPEK A. (1991): Wykorzystanie modelu CREAMS do prognozowania wymywania azotanów z gleb użytków zielonych. W: Krajowa Konferencja „Geologiczne aspekty ochrony środowiska", Kraków, 21-23 października 1991. Wydawnictwo AGH, Kraków, 144-148.
 • 17. SAPEK A. (1993a): Szacowanie zanieczyszczeń obszarowych wody na podstawie bilansu azotu w rolnictwie polskim. W: Materiały na sympozjum IAWQ „Ochrona Zasobów Wodnych przed Zanieczyszczeniem". Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Jakości Wody IAWQ. Kraków, 41-48.
 • 18. SAPEK A., SAPEK B. RZEPIŃSKI W. (1993b): Wstępne rozpoznanie zanieczyszczenia wody do picia z ujęć własnych w gospodarstwach rolnych na terenie województwa ostrołęckiego. W: Materiały na sympozjum IAWQ „Ochrona Zasobów Wodnych przed Zanieczyszczeniem". Polski komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Jakości Wody IAWQ. Kraków, 211-223.
 • 19. SAPEK A., SAPEK B. (1993c): Assumed non-point water pollution based on the nitrogen budget in Polish Agriculture. Water Science and Technology, V. 28. No. 3-5, 483-488.
 • 20. SAPEK A., SAPEK В. (1995): Application of Nitrogen Balance and CREAMS Model to Describe and Foresee the Nitrogen Losses in Polish Agriculture. Proceedings of 9th International Symposium on Computer Science for Environmental Protection CSEP;95 „Space and Time in Information Systems" , Part II, 214-222.
 • 21. SAPEK A. (1995): Emisja amoniaku z produkcji rolnej. Postępy Nauk Rolniczych. Nr 2/95. 3-23.
 • 22. SAPEK A., SAPEK В., FOSTER W. (1996): Water quality protection in Polish agriculture. Baltic Basin Agriculture and Environmental Series. Iowa State University, Ames. Report 96-В В 5. April, 1-16.
 • 23. SAPEK A. (1996): Ammonia emission and ammonia in precipitation in Poland. Proceedings of 9th Nitrogen Workshop, Braunschweig, September 9-12, 1996.
 • 24. SAPEK A. (1996): Wpływ rolnictwa na jakość wody. Materiały na seminarium: „Zanieczyszczenia rolnicze a przyszłość ekonomiczna gospodarstw - Problemy i rozwiązania", IBMER, Warszawa, 20 lutego 1996r. 10-14.
 • 25. SAPEK В., SAPEK A. (1993): The application of CREAMS model to forecasting the nitrate and chloride leaching from grassland. Water Science and Technology, V. 28, No 3-5, 649-658.
 • 26. SAPEK В., SAPEK A. (1995): Zmiany zawartości azotu mineralnego oraz odczynu przed i po wegetacji w glebach łąkowych wytworzonych z torfów. W: Torfoznawstwo w badanich naukowych i praktyce, Sesja naukowa, Falenty IMUZ 6-7 XI 1995, 247-254.
 • 27. SAPEK В. (1995a): The monitoring of water on a farm scale. Proceeding of the Second International IAWQ Specialized Conference and Symposia on Diffuse Pollution, Brno Prague, August 13-18, 1995, 14-19.
 • 28. SAPEK В. (1995b): Wymywanie azotanów oraz zakwaszanie gleby i wód gruntowych w aspekcie działalności rolniczej. Materiały Informacyjne IMUZ nr 30, Falenty 1995, 1-31.
 • 29. SAPEK В., PIETRZAK S. (1996): Zastosowanie metody aparatów z ceramicznymi kupkami porowatymi do oceny potencjalnego wymycia azotanów z gleb łąkowych. Mat. z Konferencji Naukowej „Azotany w ekosystemach rolniczych". ART Olsztyn, 7-8 listopada 1996 (w druku).
 • 30. STEELE K.W., VALLIS I. (1988): The nitrogen cycle in pasture. Advances in nitrogen cycling in agricultural ecosystem, ed. J.R. Wilson. CAB. International, 274-291.
 • 31. VAN HECKE K„ VAN CLEEMPUT O., BAERT L. (1990): Theoretical aspects on chemo- denitrification of nitrate in groundwater. W: Internationale Symposium „Nitrates-Agriculture-Eau" Paris, November 7-8, 1990. Institut National de la Recherche Agronomique Paris-Grignon. 215-220.
 • 32. WATSON, C.A., FOWLER, S.M., WILMAN, D. (1988): Nitrate Leaching Following the Ploughing of Grass/Clover Leys in Organic Farming Systems. Research Meeting No. 1, British Grassland Society, September 1988, Session IV, Paper 3.
 • 33. WHITEHEAD, D.C., BRISTOW, A.W., LOCKYER, D.R. (1990): Organic Matter and Nitrogen in the Unharvested Fractions of grass swards in relation to the potential for nitrate leaching after ploughing. Plant and Soil 123:39-49.
 • 34. WHITEMORE, A.P., BRADBURY, N.J., JOHNSON, P.A. (1992) Potential contribution of ploughed grassland to nitrate leaching. Agriculture, Ecosystems and Environment 39:221-233.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-069130a2-85b6-4294-b4d7-fd4675872088
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.