PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2012 | 19 | 4 |

Tytuł artykułu

Effect of fertilisation with compost from municipal solid wastes on concentration of selected heavy metals in soil and maize

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Nawożenie kompostami z odpadów komunalnych a zawartość wybranych metali ciężkich w glebie i kukurydzy

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the study was estimation of the direct and consequential effect of fertilisation with compost from municipal wastes and compost from “green” wastes and other biodegradable wastes on the content of selected heavy metals (Cr, Pb, Cd, Ni) in maize biomass and on the content of available forms those elements in soil. The nitrogen dose applied per pot (8.60 kg of airdry soil material) in the first year of the study in fertilised treatments was 1.00 g. In the case of treatments in which the organic materials were applied, the dose of nitrogen was introduced in whole with those materials, or as a divided dose (0.50 g N with the organic material + 0.50 g N in mineral form, NH4NO3). For comparison, fertilisation with chemically pure mineral salts and with swine manure was applied. The largest quantity of biomass, both aboveground parts and roots, was obtained in the first year of the study, in the treatment in which fertilisation with mineral salts was applied. In the second year, significantly the highest yields of maize biomass were obtained in treatments with composts or manure. The study showed also a positive response of maize to organic fertilisation applied in conjunction with mineral fertilisation. The introduction of considerable amounts of heavy metals into the soil with the compost from nonsegregated municipal wastes did not cause their excessive accumulation in maize. Higher levels of available forms of the heavy metals under study were assayed in the soil immediately after the application of the composts than in the second year.
PL
W badaniach oceniono bezpośredni i następczy wpływ nawożenia kompostem z niesegregowanych odpadów komunalnych oraz kompostem z odpadów roślinnych i innych biodegradowalnych na zawartość wybranych metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Ni) w biomasie kukurydzy, a także na zawartość dostępnych form tych pierwiastków w glebie. Dawka azotu zastosowana w przeliczeniu na wazon (8,60 kg powietrznie suchego materiału glebowego) w pierwszym roku badań w obiektach nawożonych wynosiła 1,00 g. W przypadku obiektów, w których zastosowano materiały organiczne dawka azotu została wprowadzona w całości z tymi materiałami lub jako dawka podzielona (0,50 g N z materiałem organicznym + 0,50 g N w formie mineralnej NH4NO3). Dla porównania zastosowano nawożenie czystymi chemicznie solami oraz obornikiem trzody chlewnej. Największą ilość biomasy, zarówno części nadziemnych jak i korzeni, uzyskano w pierwszym roku badań w obiekcie, w którym zastosowano nawożenie solami mineralnymi. W drugim roku badań istotnie największe plony biomasy kukurydzy uzyskano w obiektach, w których zastosowano komposty lub obornik. Badania wykazały również pozytywną reakcję kukurydzy na nawożenie organiczne w połączeniu z mineralnym. Wprowadzenie do gleby z kompostem z niesegregowanych odpadów komunalnych znacznych ilości metali ciężkich nie spowodowało nadmiernego ich nagromadzenia w kukurydzy. Więcej przyswajalnych form badanych metali ciężkich w glebie oznaczono bezpośrednio po zastosowaniu kompostów niż w drugim roku badań.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

19

Numer

4

Opis fizyczny

p.787-802,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Faculty of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture in Krakow, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
autor

Bibliografia

 • Al Zoubi M.M., Arslan A., Abdelgawad G., Pejon N., Tabbaa M., Jouzdan O., 2008. The effect of sewage sludge on productivity of a crop rotation of wheat, maize and vetch, and heavy metals accumulation in soil and plant in Aleppo governorate. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 3 (4), 618-625.
 • Baran S., Turski R. 1996. Specialised exercises on utilisation of wastes and sewage (in Polish). Wyd. AR w Lublinie, ss. 136.
 • Bazzoffi P., Pellegrini S., Rocchini A., Morandi M., Grasselli O., 1998. The effect of urban refuse com-post and a different tractors tyres on soil physical properties, soil erosion and maize yield. Soil and Tillage Research, 48, 275-586.
 • Bruwaene., Van Kirchman R., Impens R., 1984. Cadmium contamination in agriculture and zootechnology. Experientia, 40, 43-52.
 • Cao L., Shen G., Lu Y., 2008. Combined effects of heavy metal and polycyclic aromatic hydrocarbon on soil microorganism communities. Environ. Geol., 54, 1531-1536.
 • Carbonell G., Miralles de Imperial R., Torrijos M., Delgado M., Rodriguez J.A., 2011 Effects of municipal solid waste compost and mineral fertilizer amendments on soil properties and heavy metals distribution in maize plants (Zea mays L.). Chemosphere, article in press.
 • Chong W.J., Shao J.Z., Yun F.H., Gen D.Z., Zhong X.Z., 2005. Lead contamination in tea garden soils and factors affecting its bioavailability. Chemosphere, 59, 1151-1159.
 • Ciesielczuk T., Kusza G., 2009. Content of heavy metals in composts of wastes as a factor limiting their utilisation for fertilisation (in Polish). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 41, 347-354.
 • Deckert J., 2005. Cadmium toxicity in plants: Is there any analogy to its carcinogenic effect in mammal-ian cells. Biometals, 18, 475-481.
 • Filipek-Mazur B., Gondek K., 2002. Composting of wastes in Cracow (in Polish). Inż. Ekol., 7, 59-65.
 • Gembarzewski H., Kamińska W., Korzeniowska J., 1987. Application of 1 mol dm-3 solution of HCl as a common extractor for the estimation of the content of available forms of microelements in soils (in Polish). Pr. Kom. Nauk PTG, Warszawa, 1-9.
 • Gigliotti G., Businelli D., Giusquiani P.L.,1996. Trace metals uptake and distribution in corn plants grown on a 6-year urban waste compost amended soil. Agriculture, Ecosystems and Environment, 58, 199-206.
 • Gil M.N., Carballo M.T., Calvo L.F., 2008. Fertilization of maize with compost from cattle manure sup-plemented with additional mineral nutrients. Waste Management, 28, 1432-1440.
 • Gondek K., 2004. Effect of mineral, FYM and tannery sediment fertilisation on the content of selected heavy metals in plants and soil (in Polish). Acta Agrophysica, 3(3).
 • Gondek K., 2009. Zinc content in maize (Zea mays L.) and soils fertilized with sewage sludge and sewage sludge mixed with peat. Polish Journal of Environmental Studies, 18(3), 359-368.
 • Gondek K., Filipek-Mazur B., 2003. Biomass fields of shoots and roots of plants cultivated In soil amended by vermicomposts based on tannery sludge and content of heavy metals in plant tissue. Plant, Soil and Environment, 49(9), 402.
 • Gondek K., Filipek-Mazur B., 2006. Accumulation of microelements in oat biomass and their availability in soil fertilised with compost of plant wastes (in Polish). Acta Agrophysica, 8(3), 579-590.
 • Ingelmo F., Molina M.J., Soriano M.D., Gallardo A., Lapena L., 2011. Influence of organic matter transformations on the bioavailability of heavy metals in a sludge based compost. Journal of Environmental Management, article in press.
 • Iżewska A., Krzywy E., Wołoszyk Cz., 2009. Evaluation of impact of fertilization with manure, munici-pal sewage sludge and compost prepared from sewage sludge on content of Mn, Zn, Cu and Pb, Cd in light soil. Journal of Elementology, 14(3), 457-466.
 • Jasiewicz Cz., Baran A., 2009. Wpływ odpadów organicznych na przyswajalność mikroelementów w glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 541, 147-156.
 • Jasiewicz Cz., Baran A., Tarnawski M., 2010. Effect of bottom sediment on content, bioaccumulation and translocation of heavy metals in maize biomass. Journal of Elementology, 15(2), 281–290.
 • Livera J., Mclaughlin M., Hettiarachchi G.M., Kirby J.K., Beak D.G., 2011. Cadmium solubility in paddy soils: Effects of soil oxidation, metal sulfides and competitive ions. Science of the Total Environment, 409, 1489-1497.
 • Mazur K., Filipek-Mazur B., Gondek K., 2000. Studies on fertiliser value of vermicomposts. Part I. Chemical composition of vermicomposts and their effect on plant yields (in Polish). Folia Univ. Agric. Stetin. 211 Agric., 84, 289-295.
 • Ostrowska A., Gawliński A., Szczubiałka Z., 1991. Methods of analysis and evaluation of soil and plants (in Polish). Wyd. Inst. Ochr. Środ. Warszawa, ss. 325.
 • Regulation by the Minister of Agriculture and Rural Development of 9 August, 2010, revising the regulation on permissible levels of undesirable substances in fodders (in Polish).
 • Sądej W., Namiotko A., 2008. Effect of composts of municipal wastes on the content of cadmium in plants (in Polish). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 533, 319-328.
 • Sękara A., Poniedziałek M., Ciura J., Jędrszczyk E., 2005. Cadmium and lead accumulation and distribution in the organs of nine crops: implications for phytoremediation. Pol. Journ. Of En-vir. Stud., 14(4), 509-516.
 • Smith S.R., 2009. A critical review of the bioavailability and impacts of heavy metal in municipal solid waste compost compared to sewage sludge. Environment International, 35, 142-156.
 • Spiak Z., Romanowska M., Radoła J., 2000. Levels of zinc in soils toxic for various crop plant species (in Polish). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 471, 1125-1134.
 • Szatanik-Kloc A., 2004. Effect of pH and concentration of selected heavy metals in soil on their content in plants (in Polish). Acta Agrophysica, 4(1), 177-183.

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0688c8c1-b861-4924-9767-b197c7ce17b4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.