PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 1/III |
Tytuł artykułu

Propozycja oceny geoportali internetowych poziomu lokalnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The proposal of evaluation of web geoportals on local level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Krajowy system geoinformacyjny budowany jest w Polsce na trzech poziomach: centralnym, regionalny i lokalnym. Poziomy systemu różnią się zakresem opracowania i szczegółowością danych. Bazy danych systemów informacji przestrzennnej poziomu lokalnego (powiatowego) są najbardziej szczegółowe. Rewolucja cyfrowa oraz obowiązujące przepisy prawne (Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej) powodują, że obecnie dynamicznie rozwijają się urzędowe witryny internetowe udostępniające różnorodne mapy tematyczne. W pracy przedstawiono propozycje ogólnej oceny geoportali tworzonych na poziomie lokalnym (powiatowym). Metodyką oceny ogólnej oparto na trzech kryteriach: przejrzystość, funkcjonalność oraz udostępniane treści. Kategoria przejrzystość to atrybuty oceny określające wysięki jakie podejmuje instytucja, aby udostępnić informacje poprzez swoją witrynę internetową. Kategoria funkcjonalność to atrybuty oceny określające łatwość z jaką użytkownicy mogą uzyskać informacje umieszczone na stronie. Ocena udostępnianych treści to weryfikacja ilościowa danych przestrzennych zamieszczonych w portalu z trzech grup tematycznych Ustawy o infrastrukturze. Zaproponowaną metodę oceny wykonano wartościowanie jakości danych przestrzennych w 29 powiatach położonych na terenie całego kraju. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych stwierdzono, że ogólna ocena geoportali jest zadawalająca. Każda z witryn otrzymała ocenę powyżej połowy maksymalnej liczby punktów.
EN
In Poland national geoinformation system is built at the three levels: central, regional and local. The system levels differs in range of description and detail of data. The local (county) level spatial information system databases are the most detailed. The digital development and the current legislation (Law on spatial information infrastructure) make the expansion of official Internet site accessing various thematic maps. This paper presents proposals for an overall assessment of geoportals created at the local level (county). Methodology for assessing the overall based on three criteria: transparency, functionality and content available. Category transparency are attributes of evaluation defining the effort it takes an organization to share information through its Web site. The functional category defining attributes of assessing the ease with which users can obtain information on one page. Rating the content is quantitative verification of spatial data contained in the portal of the three thematic groups of the Act on infrastructure. The proposed method of assessing the valuation performed spatial data quality in 29 counties located throughout the country. As a result of research work, it was found that the overall assessment web geoportals is satisfactory. Each of the sites got more than half the maximum number of points.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.109-115,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, ul.Balicka 253a, 30-198 Kraków
Bibliografia
  • Cyberspace Policy Research Group. Website Attribute Evaluation System [online].
  • http://www.cyprg.arizona.edu/waes.html [dostęp 20.12.2011].
  • Kozubek E., Werner P. Ocena portali internetowych gmin i powiatów, Roczniki Geomatyki, 36,2009, s. 81-87
  • Marjak H. Metody oceny i walidacji stron internetowych [online] http://hmarjak.zut.edu.pl/ fileadmin/ publikacje/MarjakH_Metody_walidacji_WAES.pdf [dostęp 20.12.2011]
  • Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010, Dz. Nr 76, poz. 489
  • Raport. Administracja publiczna w sieci [online] http://www.egov.pl [dostęp 20.12.2011]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-067f30b5-6bdc-4f16-943f-a6b98e5f24fc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.