PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 19 | 2 |
Tytuł artykułu

Ocena aktywności biologicznej biomasy na różnych etapach procesu kompostowania przy użyciu systemu pomiarowego OxiTop Control

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of biological activity of biomass at different stages of composting process with use of the OxiTop Control measurement system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania dotyczyły określenia dynamiki zmian aktywności biologicznej przygotowanej biomasy w trakcie procesu kompostowania odpadów. Wyniki badań respirometrycznych obrazują dostępność substratów dla mikroorganizmów, czyli podatność na biodegradację. Pomiarów zapotrzebowania na tlen dokonano przy pomocy systemu pomiarowego OxiTop® Control. Materiał kompostowany stanowiła mieszanina substratów organicznych z dodatkami odpadowych materia-łów biodegradowalnych. Dodatkami do materiału kompostowanego były: mączka mięsno-kostna, odpadowy olej jadalny, folia biodegradowalna oraz papier gazetowy. Wyniki badań wskazują na dużą aktywność biologiczną kompostów utrzymującą się do 60. dnia procesu. Wprowadzone do kompostowanej biomasy dodatki odpadów w istotny sposób różnicowały aktywność biologiczną. W przypadku materiału z dodatkiem papieru gazetowego aktywność zmniejszyła się już po 40 dniach kompostowania, odwrotnie niż w przypadku materiału z dodatkiem folii oraz mączki, gdzie nastąpiło zwiększenie aktywności w 40. dniu procesu.
EN
The investigation was concerned with the qualification of the dynamics of changes in the biological activity of biomass obtained in the course of waste composting process. The results indicate accessibility of substrates for microorganisms, that is susceptibility to biodegradation. The measurements of oxygen demand were executed with the help of the OxiTop ® Control measurement system. The mixture of organic substrates was made up with additions of biodegradable wastes. The additions to the material for composting included meat–bone meal, waste edible oil, biodegradable foil as well as newspa-per paper. The results of the investigations indicate high biological activity of the composts, continuing till the 60th day of the process. The wastes introduced to the composted biomass significantly differentiated the biological activity. In the case of material with addition of newspaper paper the activity got smaller after 40 days of composting, as opposed to the case of material with an addition of foil as well as the meal, where on the 40th day of the process an intensification of the biological activity was observed.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
19
Numer
2
Opis fizyczny
s.379-390,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
autor
Bibliografia
 • Adamus G., Dacko P., Musioł M., Sikorska W., Sobota M., Birczak R., Herman B., Rychter P., Krasowska K., Rutkowska M., Kowalczuk M. 2006. Degradacja wybranych syntetycznych poliestrów w warunkach naturalnych. Polimery, (51), 7-8, 539-546.
 • Baran S., Martyn W. 1996. Transformacja odpadów organicznych w komposty. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol., 492, 33-36.
 • Bernal M.P., Paredes C., Sanchez-Monedero M.A. Cegarra J. 1998a. Maturity and stability parameters of compost prepared with a wide range of organic wastes. Bioresource Technology, 63, 91-99.
 • Biological Treatment of Biowaste. 2001. European Commission working document 2nd draft.
 • Brewer L.J., Sullivan D.M. 2003. maturity Maturity and stability evaluation of composted yard trimmings. Compost Science & Utilization, 11(2), 96-112.
 • Chica A., Mohedo J.J., Martin M.A., Martin A. 2003. Determination of the stability of MSW compost using a respirometric technique. Compost Science & Utilization, 11(2), 169-175.
 • Diaz L.F., De Bertoldi M., Bidlingmaier W., Stentiford E. 2007. Compost Science and Technology. Waste Management series 8.
 • Francou C., Lineres M., Derenne S., Le Villio-Poitrenaud., Houot S. 2008. Influence of green waste, biowaste and paper-cardboard initial ratios on organic matter transformations during composting. Bioresource Technology, 99, 8926-8934.
 • Goyal S., Dhull S.K., Kapoor K.K. 2005. Chemical and biological changes during composting of different organic wastes and assessment of compost maturity. Bioresource Technology, 96, 1584-1591.
 • Hermann B.G., Debeer L., De Wilde B., Blok K., Patel M.K. 2011. To compost or not to compost: Carbon and energy footprints of biodegradable materials waste treatments. Polymer Degradation and Stability, 96, 1159-1171.
 • Hue N.V., Liu J. 1995. Predicting compost stability. Compost Science & Utilization 3, 8-15.
 • Jędrczak A. 2008. Biologiczne przetwarzanie odpadów. PWN.
 • Jimenez E.I., Garcia V. 1989. Evaluation of city refuse compost maturity. Biological Wastes, 27, 115-142.
 • Kaczmarek H., Bajer K. 2006. Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych. Polimery, 51(10), 716-721.
 • Kalembasa D. 1998. Zawartość węgla i azotu w kwaśnych i alkalicznych wyciągach z wermikom-postów. Archiwum Ochrony Środowiska 24(1), 111-119.
 • Kodeks Dobrej Praktyki stosowania polepszaczy gleby w gospodarstwie. 2006. Główny Inspektorat Weterynarii.
 • Kuter G.A., Hoitink H.A.J., Rossman L.A. 1985. Effects or aeration and temperature on composting of municipal sludge in a full-scale vessel system. J. Water Pollution Control Fed., 57, 309-315.
 • Lasaridi K.E., Stentiford E.I. 1998. A simple respirometric technique for assessing compost stabil-ity. Water Resources, 32 (12), 3717-3723.
 • Mazur T., Malicki M. 1993. Przetwarzanie osadów tłuszczowych na komposty. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol., 409, 77-81.
 • Paradelo R., Moldes A.B., Prieto B., Sandu R.G., Barral M.T. 2010. Can stability and maturity be evalu-ated in finished compost from different sources? Compost Science & Utilization, 18(1), 22-31.
 • Piotrowska-Cyplik A., Cyplik P., Czarnecki Z. 2009. Biodegradacja odpadów z przemysłu tłuszczowego metoda kompostowania. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 6, 171-178.
 • Raj D., Antil R.S. 2010. Evaluation of maturity and stability parameters of composts prepared from agroindustrial waste. Bioresource Technology, 102, 2868-2873.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).
 • Sadaka S.S., Richard T.L., Loecke T.D., Liebman M. 2006. Determination of compost respiration rates using pressure sensors. Compost Science & Utilization, 14(2), 124-131.
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu. Dz. Ust. Nr 147 poz 1033.
 • WTW/OxiTop 2006, Opis aplikacji. Aktywność oddechowa AT4.
 • Zmora-Nahum S., Markovitch O., Tarchitzky J., Chen Y. 2005. Dissolved organic carbon (DOC) as a parameter of compost maturity. Soil Biology & Biochemistry, 37, 2109-2116.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-065daa4b-0b7b-4554-a067-09167eb26b78
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.