PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 500 |

Tytuł artykułu

Przyrodnicze i agrotechniczne możliwości uprawy ziemniaka w rejonie Siedlec

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Na podstawie danych z lat 1990-1997 dokonano analizy wpływu warunków przyrodniczych i agrotechnicznych na plonowanie ziemniaka w rejonie Siedlec. Analizowany obszar charakteryzuje się gorszymi warunkami glebowymi w stosunku do całego kraju, ale warunki te są dosyć korzystne do produkcji ziemniaka. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla rejonu wynosi 61,6, przy 66,6 dla całego kraju. Średni plon bulw ziemniaków w rejonie Siedlec w badanym okresie wynosił 17,7 tony z hektara i był nieznacznie wyższy od średniego plonu w kraju. Badany rejon charakteryzował się większym niż w kraju (12,2%) udziałem ziemniaka w strukturze zasiewów, wynoszącym 21,2%. Analiza regresji wykazała zależność pomiędzy plonem a warunkami termiczno-wilgotnościowymi w kwietniu oraz wrześniu. Wielkość plonu była dodatnio skorelowana z nawożeniem NPK. Nie stwierdzono zależności pomiędzy wysokością plonu a udziałem gleb kompleksów żytnich.
EN
On the basis of the data from the years 1990-1997, was attempted to analyse the effect of the environmental and agricultural conditions on potato yielding in the Siedlce region. The analysed area is characterised by worse soil conditions when compared with the whole country but the conditions are quite favourable as far as potato production is concerned. The index of valorization of the agricultural productive area for the region is 61.6 when the average value for the country is 66.6. The average yield of potato tubers in the Siedlce region in the analyzed period amounted to 17.7 tonnes per hectare and was slightly higher than the average yield for Poland. The examined region was characterised by a higher potato share in the sowing structure, which was 21.2%, whereas for the whole country the share amounted to 12.2%. The regression analysis showed a correlation between the yield and thermal and moisture conditions of April and September. The yield level was positively correlated with the NPK fertilization. The correlation between the yield level and the share of the soil belonging to rye complex was not found.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

500

Opis fizyczny

s.201-208,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Doświadczalnictwa Rolniczego, Akademia Podlaska, Siedlce
autor
 • Katedra Doświadczalnictwa Rolniczego, Akademia Podlaska, Siedlce
autor
 • Katedra Doświadczalnictwa Rolniczego, Akademia Podlaska, Siedlce

Bibliografia

 • Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M. 1998. Agrometeorologia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa: 167 ss.
 • Bodlander K.B.A., Waart van der M., Marinuus J. 1985. Effect of drought on water use, photosynthesis and transpiration of potatoes. 2. Drought, photosynthesis and transpiration. Proc. Intern. Seminar. Wageningen: 30-31.
 • Boligłowa E., Dzienia S. 1995. Uprawa ziemniaka w województwie siedleckim w latach 1977-1987. Cz. I. Udział w strukturze zasiewów i plonowanie. Zesz. Nauk. WSRP, Rol. 37: 17-25.
 • Bombik A. 1998. Studia nad prognozowaniem plonów ziemniaka. Fragm. Agron. 3(59): 4-57.
 • Draper N.R., Smith H. 1973. Analiza regresji stosowana. PWN, Warszawa: 293-314.
 • Głuska A. 1994. Wpływ ilości i rozkładu opadów w głównych miesiącach wegetacji (VI-IX) na plon ziemniaka w zależności od terminu sadzenia i wczesności odmiany. Biul. Inst. Ziemn. 44: 65-81.
 • Jabłoński K. 1997. Nawożenie ziemniaków. Fundacja „Rozwój SGGW”: 64-67.
 • Klima K., Boligłowa E. 2002. Plonowanie i struktura uprawy ziemniaka w województwie świętokrzyskim. Fragm. Agron. 1(2): 107-118.
 • Michałowski Cz. 1987. Dynamika plonów i udział w strukturze zasiewów wybranych roślin uprawnych na Lubelszczyźnie i w Polsce. Cz. II. Plony ziemniaków i buraków cukrowych w latach 1920-1938 i 1946-1985. Fragm. Agron. 3: 71-79.
 • Raporty rynkowe 2003. IERiGŻ.
 • Roztropowicz S. 1971. Analiza przyczyn wahań w plonach ziemniaków oraz ich niskiego poziomu w skali kraju i województw. Biul. Inst. Ziemn. 7: 145-171.
 • Runowski H. 2001. Program poprawy struktury zasiewów oraz jakości zbóż i ziemniaków w województwie mazowieckim. Fundacja „Rozwój SGGW”: 127-137.
 • Starczewski J., Trojanowska M. 2001. Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych na plonowanie ziemniaka jadalnego. Zesz. Nauk. AP w Siedlcach, Roi. 59: 5-14.
 • Trętowski J., Boligłowa E., Dzienia S. 1986. Odmiany ziemniaków zrejonizowane w województwie siedleckim. Cz. II. Cechy jakościowe bulw. Zesz. Nauk. WSRP, Rol. 16: 55-67.
 • Trętowski J., Wójcik A.R. 1991. Metodyka doświadczeń rolniczych. WSRP Siedlce: 36-57.
 • Witek T. 1981. Waloryzacja rolniczej przestizeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG, Puławy: 416 ss.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-06403e00-77b1-46c5-839d-1baf03c33b47
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.