PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 74 | 03 |

Tytuł artykułu

Charakterystyka oraz możliwości wykorzystania mięsa dwóch rodzimych ras bydła - polska czerwono-biała i polska czarno-biała

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Characteristics and possibilities of utilization of meat of two types of cattle breeds - Polish Red and White and Polish Black and White

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Postępująca intensyfikacja chowu bydła i dążenie do wzrostu wydajności były powodem stopniowego wypierania z gospodarstw rodzimych ras bydła. Hodowla wielu lokalnych ras straciła gospodarcze uzasadnienie na rzecz użytkowanych jednostronnie, wysokowydajnych zwierząt. Niestety, takie praktyki prowadzą do negatywnego zjawiska, jakim jest ograniczanie różnorodności genetycznej. Dzięki rasom rodzimym mamy możliwość uzyskania bioróżnorodności. Dlatego też w Polsce cztery rasy rodzime bydła objęte są ochroną i wspomagane przez państwo dotacjami. Zwierzęta ras rodzimych odznaczają się dużą odpornością i zdrowotnością, długowiecznością, dobrą płodnością, lekkimi porodami i dobrymi cechami mlecznymi. Ponadto żywność lokalnie produkowana na terenach o dużej bioróżnorodności charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą i obfituje zwłaszcza w mikroskładniki, a więc mięso pozyskane od ras rodzimych ma nie tylko znaczenie środowiskowe, ale także ekonomiczne.
EN
The increasing intensification of cattle breeding and the pursuit of productivity growth were the reasons for the gradual displacement of native cattle breeds from farms. Many local breeds lost their economic justification for further breeding in favor of unilaterally used, high-yielding animals. Unfortunately, such practices lead to the negative phenomenon of limiting genetic diversity. Thanks to native breeds there is the opportunity to obtain biodiversity. That is why in Poland four native breeds were protected and supported by the state with subsidies. Animals of native breeds are characterized by high immunity and health, longevity, good fertility, light births and good dairy characteristics. In addition, food locally produced in areas with high biodiversity is characterized by high nutritional value and is also rich especially in micronutrients. Conseguently, meat obtained from native breeds not only have environmental importance, but it is also valuable for economic reasons.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

74

Numer

03

Opis fizyczny

s.28-31,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

Bibliografia

 • [1] Bancewicz J., E. Radek, B. Skowronek. 2014. Wykorzystanie ras rodzimych i tradycyjnych metod chowu, hodowli i użytkowania zwierząt w celu uzyskania surowców do wytwarzania żywności wysokiej jakości. Wydawnictwo Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
 • [2] Descalzo A.M., A.M. Sancho. 2008. ,,A review of natural antioxidants and their effects on oxidative status, odor and quality of fresh beef produced in Argentina”. Meat Science, 79 (3) : 423-436.
 • [3] Domaradzki P., M. Florek, A. Litwińczuk. 2016. „Czynniki kształtujące jakość mięsa wołowego”. Wiadomości Zootechniczne 54 (2) : 160-170.
 • [4] Florek M., Z. Litwińczuk, P. Domaradzki, W. Chabuz, P. Żółkiewski, P. Jankowski. 2017. „Rodzime rasy bydła podstawą produktów regionalnych z wołowiny”. Wiadomości Zootechniczne 55 (5) : 127-130.
 • [5] Grosch W. 2001. „Evaluation of the key odorant of foods by dilution experiments, aroma models and omission”. Chemical Senses 26 (5) : 533-545.
 • [6] Kołczak T. 2008. „Jakość wołowiny”. Żywność Nauka Technologia Jakość 56 (1) : 5-22.
 • [7] Litwińczuk Z., T. Szulc. 2005. Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL, Warszawa.
 • [8] Litwińczuk Z. 2011. Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących. PWRiL, Warszawa.
 • [9] Miller M.F., M.A. Carr, C.B. Ramsey, K.L. Crockett, L.C. Hoover. 2001. „Consumer thresholds for establishing the value of beef tenderness”. Journal of Animal Science 79 (12) : 3062-3068.
 • [10] Nielsen B.K., S.M. Thamsborg. 2005. „Welfare, health and product quality in organic beef production: a Danish perspective”. Livestock Production Science 94 (1-2) : 41 -50.
 • [11] Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 2019. Ocena i hodowla bydła mlecznego. Dane za rok 2018, Warszawa.
 • [12] Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. 2012. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy. ISBN 83-60127-67-0.
 • [13] Programy ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. 2019. Instytut Zootechniki. Program ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwono-białej i polskiej czarno-białej. Bioróżnorodność bydła, Polski Instytut Badawczy.
 • [14] Wajdzik J. 2018. „Cechy żywieniowo-kulinarne mięsa wołowego”. Ogólnopolski Informator Masarski 276 (8): 32-36.
 • [15] Zymon M. 2012. „Walory odżywcze i smakowe wołowiny oraz możliwości ich kształtowania”. Wiadomości Zootechniczne 50 (4): 93-98.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0636d468-36d4-4534-8c42-56d029c062b6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.