PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 73 | 05 |

Tytuł artykułu

Gastronomia wciąż na topie

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Catering still in the lead

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wzrost zamożności i zmiany stylu życia ludności powodują, że Polacy coraz chętniej spożywają posiłki poza domem. Celem artykułu jest pokazanie skali tego zjawiska w latach 2015-2017. Omówiono zmiany liczby placówek gastronomicznych, wielkości sprzedaży i przychodów z działalności gastronomicznej. Dokonano analizy i oceny poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych na żywienie w gastronomii. Przeprowadzona analiza pokazała, że żywienie poza domem coraz silniej konkuruje z zakupami żywności w punktach sprzedaży detalicznej. Wiatach 2015-2017 tempo wzrostu realnych wydatków gospodarstw domowych na gastronomię było trzykrotnie wyższe niż na żywność konsumowaną w domu. Wzrosły wydatki na gastronomię w grupach ludności najmniej i średnio zamożnych. Szczególnym zainteresowaniem konsumentów cieszyły się restauracje oraz bary szybkiej obsługi. Udział wydatków na gastronomię w wydatkach gospodarstw domowych na żywność i napoje bezalkoholowe zwiększył się z 15,6% do 16,6%. Wyniki analizy danych sugerują, że w wyniku wzrostu poziomu zamożności i zmian ogólnego modelu konsumpcji popularność jedzenia poza domem wśród polskich konsumentów będzie nadal rosła.
EN
The increase in affluence and changes in the lifestyle of the population cause that Poles are mote and more willing to eat meals outside the home. The aim of this paper is to illustrate the scale of this phenomenon in 2015-2017. Changes in the numbers of catering establishments, and sales and income ofcatering businesses are discussed. Analysis has been conducted on the level and structure of household expenditure on eating out. Research studies have shown that eating out is competing more and more with food purchased in the retail sector. In the years 2015-2017 the rate of growth of real household expenditure on eating out was three times higher than of food consumed at home.There has been a significant increase in spend on eating out in less affluent and middle-income groups. Restaurants and fast food outlets have proved to be particularly popular. The share of household income spent on food and non-alcoholic drinks has increased on eating out. Research suggests that the popularity of eating out among Polish consumers will continue to increase under the influence of growth of level of affluence and changes in the patterns of consumption.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

73

Numer

05

Opis fizyczny

s.2-6, tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Badań Rynkowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Bibliografia

 • [1] Biernat J., A. Dec, J. Konopka, M. Nerlewska, M. Rajkowska. 2018. Rynek wewnętrzny w 2017r. Warszawa: GUS, 42.
 • [2] Biernat J, A. Dec, J. Konopka, M. Nerlewska, M. Rajkowska. 2018. Rynek wewnętrzny w 2017 r. Warszawa : GUS, 41,44,46.
 • [3] Biernat J., A. Dec, J. Konopka, M. Nerlewska, M. Rajkowska. 2018. Rynek wewnętrzny w 2017r. Warszawa: GUS, 31.
 • [4] Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. 2018. Warszawa: GUS, 22.
 • [5] Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. 2018. Warszawa: GUS, 348.
 • [6] Dominik P. 2013. Gastronomia. Warszawa: Wydawnictwo ALMAMER, 265.
 • [7] Family Food 2016/17: Expenditure. 2018. London: DEFRA. https://www.gov.uk/goverments/statistics//family-food-201617, data odczytu: 06.03.2019.
 • [8] Górska-Warsewicz H., M. Świątkowska, K. Krajewski. 2013. „Marketing żywności”. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer, 42-51.
 • [9] Noga M. 2018. Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii. Konceptualizacja gospodarki narodowej. Warszawa: CeDeWu, 112,116.
 • [10] Polska na Talerzu 2018, polski rynek HoReCa - raport firmy MAKRO Cash&Carry Polska przygotowany przez IQS. 2018. Warszawa: Macro, https://mediamakro.pl/releases/2987, data odczytu: 06.03.2019.
 • [11] Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018. 2018. Warszawa: GUS, 730.
 • [12] Rynek Gastronomiczny w Polsce. Raport 2018. 2018. Warszawa: BROG B2B sp. z o. o, 74,78. https://issuu.com/brogmarketing/docs/raport_gastronomiczny_2018, data odczytu: 06.03.2019.
 • [13] Sala J. 2011 .Marketing w gastronomii. Wyd. II zmienione. Warszawa: PWE, 28.
 • [14] Strategia Sfinks Polska 5.4. na lata 2015-2020. 2014. Warszawa: Sfinks Polska S.A., 7-8.
 • [15] Stępniak K. 2018. Rynek HoReCa wart prawie 28,6 mld zł. https://www.horecante.pl/, data odczytu: 06.03.2019.
 • [16] Sytuacja finansowa gospodarstwa domowych. 2017. Warszawa: CBOS. Komunikat z badań 127/2017:1.
 • [17] Sytuacja rodzin w Polsce dwa lata po wprowadzeniu programu Rodzina 500 plus. 2018. Warszawa: CBOS. Komunikat z badań 54/2018.
 • [18] Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce w latach 2015-2016. 2017. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 14-23.
 • [19] Świetlik K. 2017. "Ewolucja i uwarunkowania popytu na usługi gastronomiczne w Polsce w latach 2000--2015". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, seria: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 120: 133-146.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-06360533-fa55-47eb-91d0-7aa77cdbbcf9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.