PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2008 | 43 | 2 |

Tytuł artykułu

Distribution of some lichenicolous fungi in Poland. II

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Rozmieszczenie wybranych grzybów naporostowych w Polsce. II

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Twenty six species of lichenicolous fungi, one lichenicolous lichen and one lichenicolous myxomycete are discussed. Vouauxiomyces sp., the anamorph of Abrothallus caerulescens, is reported as new to Poland. Abrothallus microspermus is reported from the Polish lowlands for the first time. Trichonectria hirta and Vouauxiomyces truncatus are reported from Poland for the second time.
PL
W pracy przedstawiono 28 taksonów grzybów naporostowych (26 gatunków) oraz porostów (Vezdaea aestivalis) i śluzowcow (Licea parasitica) naporostowych. Gatunki te występowały na 88 nowych stanowiskach zlokalizowanych w Polsce Północnej, Środkowej i Południowej (Fig. 1). Badane materiały są zdeponowane w herbariach LOD, KTC i KRA RA M-L. Wśród rozpoznanych gatunków, Vouauxiomyces sp. (anamorfa Abrothallus caerulescens) jest taksonem nowym dla Polski, a Trichonectria hirta i Vouauxiomyces truncatus (anamorfa Abrothallus microspermus) stwierdzono po raz drugi w kraju. Abrothallus microspermus, znany tylko ze starych notowań na Śląsku (Koerber 1855; Stein 1879), został tutaj podany po raz pierwszy z niżu polskiego. Gatunkami nowymi dla Polski Środkowej są: Abrothallus caerulescens, Arthonia galactinaria, Arthorhaphis aeruginosa, Chaenothecopsis pusilla, Lichenoconium xanthoriae, Monodictys epilepraria, Taeniolella punctata, Vezdaea aestivalis i Licea parasitica.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

43

Numer

2

Opis fizyczny

p.193-206,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Mycology, Laboratory of Lichenology, University of Lodz, Banacha 12/16, PL-90-237 Lodz, Poland
autor
 • Department of Mycology, Laboratory of Lichenology, University of Lodz, Banacha 12/16, PL-90-237 Lodz, Poland
autor
 • Institute of Biology, Jan Kochanowski University, Swietokrzyska 15, PL-25-406 Kielce, Poland
autor
 • Department of Ecotoxycology, Institute of Experimental Plant Biology, Warsaw University, Miecznikowa 1, PL-02-096 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • Alstrup V. 2004. New records in distribution of lichens and lichenicolous fungi. Graphis Scripta 15: 46-57.
 • Alstrup V., Hawksworth D.L. 1990. The lichenicolous fungi of Greenland. Meddr. Grønland, Biosci. 31: 1-90.
 • Bielczyk U., Bylińska E., Czyżewska K., Guzow-Krzemińska B., Hachułka M., Kiszka J., Kowalewska A., Krzewicka B., Kukwa M., Leśniański G., Śliwa L., Zalewska A. 2005. Contribution to the knowledge of lichens and lichenicolous fungi of Western Ukraine. Pol. Bot. J. 50 (1): 39-64.
 • Brackel von W. 2008a. Phoma ficuzzae sp. nov. and some other lichenicolous fungi from Sicily, Italy. Sauteria 15: 103-120.
 • Brackel von W. 2008b. Some lichenicolous fungi collected during the 20th meeting of the Societa Li¬chenologica Italiana in Siena. Not. Soc. Lich. Ital. 21: 63-66.
 • Clauzade G., Diederich P., Roux C. 1989. Nelikeniĝintaj fungoj likenoloĝaj. Ilustrita determinlibro. Bull. Soc. Linn. Provence, Numéro Spécial 1: 1-142.
 • Czarnota P., Kukwa M. 2004. Some sorediate lichens and lichenicolous fungi new to Poland. Graphis Scripta 15: 24-32. Stockholm.
 • Czyżewska K. 1998. Lichenized Ascomycotina of the Bełchatów Industrial Region (Central Poland). Acta Mycol. 33 (2): 341-366.
 • Czyżewska K. 2003a. Distribution of some lichenicolous fungi in Poland. Acta Mycol. 39 (1-2): 111-122.
 • Czyżewska K. 2003b. Lichens and lichenicolous fungi in the Bolimów Landscape Park. Monogr. Bot. 92: 233-277.
 • Czyżewska K., Motiejūnaitė J., Cieśliński S. 2001. Species of lichenized and allied fungi new to Białowieża Large Forest (NEPoland). Acta Mycol. 36 (1): 13-19.
 • Czyżewska K., Motiejūnaitė J., Cieśliński S. 2005. New and noteworthy species of lichens and allied fungi from North-Eastern Poland. Acta Mycol. 40 (2): 277-291.
 • Diederich P. 1992. New or interesting lichenicolous fungi 2. Taeniolella beschiana sp. nov. and Taeniolella serusiauxii sp. nov. (Hyphomycetes). Bull. Soc. Nat. luxemb. 93: 155-162.
 • Diederich P. 1996. The lichenicolous heterobasidiomycetes. Biblioth. Lichenol. 6: 1-198.
 • Eichler B. 1886. Spis porostów znalezionych w okolicach Międzyrzecza. Pam. Fizjogr. 6: 251-268.
 • Fałtynowicz W. 2003. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. (In:) Z. Mirek (ed.). Biodiversity in Poland 6. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 435 pp.
 • Groner U. 2006. The genus Chaenothecopsis (Mycocaliciaceae) in Switzerland, and key to the European species. Lichenologist 38 (5): 395-406.
 • Hawksworth D.L. 1979. The lichenicolous Hyphomycetes. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 6: 183-300.
 • Hawksworth D.L. 1981. The lichenicolous Coelomycetes. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 9 (1): 1-98.
 • Hawksworth D.L. 1983. Akey to the lichen-forming, parasitic and saprophytic fungi occurring on lichens in the British Isles. Lichenologist 15: 1-44.
 • Ihlen P.G., Wedin M. 2006. Notes on two lichenicolous fungi on Cladonia botrytes in Scandinavia. Graphis Scripta 18: 13-40.
 • Ihlen P.G., Wedin M. 2008. An annotated key to the lichenicolous Ascomycota (including mitosporic morphs) of Sweden. Nova Hedwigia 86 (3-4): 275-365.
 • Jando K., Kukwa M. 2001. Lichens and lichenicolous fungi of the “Mewia Łacha” nature reserve in the month of Vistula river (Northern Poland). (In:) A.A. Zavarzin, O.V. Petrova, A.V. Sonina, V.N. Tarasova (eds), Proceedings of the first Lichenological Field Meeting Apatity, 2000, p. 279-288. Petrozavodsk State University, Petrozavodsk.
 • Jando K., Kukwa M. 2003. Porosty, grzyby naporostowe i nażywiczne projektowanego rezerwatu “Wi¬szące Torfowiska nad jeziorem Jaczno” w Suwalskim Parku Krajobrazowym (Północno-Wschodnia Polska). Parki nar. Rez. Przyr. 22 (1): 3-17.
 • Kocourková J. 2000. Lichenicolous fungi of the Czech Republic (The first commented checklist). Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat. 55 (3-4)[1999]: 59-169.
 • Koerber G. 1855. Systema lichenum Germaniae. Die Flechten Deutschland, inbesondere Schlesiens. Verl. Trevendt & Granier, Breslau, 459 pp.
 • Kubiak D. 2005. Lichens and lichenicolous fungi of Olsztyn town (NEPoland). Acta Mycol. 40 (2): 293-332.
 • Kubiak D., Szczepkowski A. 2006. Lichens of the Rogów Forest of Warsaw Agricultural University (1): Arboretum, Popień and Zimna Woda reserves. Ann. Warsaw Agrucult. Univ. – SGGW, For. and Wood Technol. 60: 51-63.
 • Kukwa M. 2004. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland II. Species mainly from northern Poland. Herzogia 17: 67-75.
 • Kukwa M. 2005. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland III. Herzogia 18: 37-46.
 • Kukwa M. 2008. Monodictys epilepraria, a lichenicolous fungus new to Slovenia. Herzogia 21: 233-234.
 • Kukwa M., Adamska E. 2006. Stanowiska dwóch interesujących gatunków grzybów naporostowych znale¬zionych na Peltigera spp. w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Polonica 13 (1): 197-201.
 • Kukwa M., Czarnota P. 2006. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland IV. Herzogia 19: 111-123.
 • Kukwa M., Diederich P. 2005. Monodictys epilepraria, a new species of lichenicolous hyphomycetes on Lepraria. Lichenologist 37 (3): 217-220.
 • Kukwa M., Jabłońska A. 2008. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VI. Herzo¬gia 21: 167-179.
 • Kukwa M., Motiejūnaitė J. 1999. Some new of noteworthy lichenicolous fungi to Poland. Fragm. Florist. Geobot. 44 (2): 491-497.
 • Kukwa M., Kowalewska A. 2007. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland. Species mainly on Cladonia V. Herzogia 20: 199-207.
 • Kukwa M., Motiejūnaitė J., Rutkowski P., Zalewska A. 2002. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland I. Herzogia 15: 129-139.
 • Kukwa M., Schiefelbein U., Czarnota P., Halda J., Kubiak D., Palice Z., Naczk A. 2008. Notes on some noteworthy lichens and allied fungi found in the Białowieża Primeval Forest in Poland. Bryonora 41: 1-11.
 • Łubek A. 2002. Contribution to lichenicolous fungi from the Świętokrzyski National Park (Central Po¬land). Acta Mycol. 37 (1-2): 93-100.
 • Miądlikowska J., Alstrup V. 1995. Some peltigericolous fungi and lichens mainly from Poland. Graphis Scripta 7 (1): 7-10.
 • Motiejūnajtė J. 2007. Lichenized, lichenicolous and allied fungi of Žemaitija National Park (Lithuania). Herzogia 20: 179-188.
 • Motiejūnaitė J., Andersson L. 2003. Contribution to the Lithuanian flora of lichens and allied fungi. Botanica Lithuanica 9 (1): 71-88.
 • Motiejūnaitė K., Czyżewska K. 2008. Additions to the biota of lichens and lichenicolous fungi of Poland with note on Lecania prasinoides in Eastern and Central Europe. Pol. Bot. J. 53 (2): 155-162.
 • Motiejūnaitė J., Alstrup V., Randlane T., Himelbrant D., Sončius D., Hermansson J., Urbanavichus G., Suija A., Fritz Ö., Prigodina Lukošiene I., Johansson P. 2008. New or noteworthy lichens and allied fungi from Biržai district, Lithuania. Botanica Lithuanica 14 (1): 29-42.
 • Santesson R., Tønsberg T. 1994. Arthrorhaphis aeruginosa and A. olivaceae, two new lichenicolous fungi. Lichenologist 26: 295-299.
 • Sparrius L. 2003. Contribution to the lichen flora of the Białowieża Forest and the Biebrza valley (Eastern Poland). Herzogia 15: 155-160.
 • Stein B. 1879. Flechten. (In:) Cohn`s Kryptogamenflora von Schlesien. Jahrb. Schles. Ges. Vaterl. Cult. 2.2: 1-400.
 • Suija A. 2005. Lichenicolous fungi in Estonia II. Basidiomycota and conidial fungi. Nova Hedwigia 80 (3-4): 349-365.
 • Suija A., Löhmus P. Jüriado I. 2007. The lichen biota of the Agusalu and Puhatu reserves (Estonia): the first overview. Forestry Studies 47: 99-116.
 • Svoboda D., Bouda F., Halda J.P., Kukwa M., Liška J., Maliček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Szym¬czykR., Schiefelbein U. 2008. Lišejniky zaznamenané bĕhem 14. Jarniho setkáni Bryologicko-Li¬chenologické sekce ČBSna exkurzich na vyškovsku na Moravĕ. Bryonora 41: 12-20.
 • Szymczyk R., Zalewska A. 2008. Lichen biota of the Grabinka river valley in the Elbląg Upland (Wyso¬czyzna Elbląska). Pol. J. Natur. Sci. 23 (2): 398-414.
 • Zielińska J. 1963. Okilku pasożytach z rodzaju Peltigera Pers. Monogr. Bot. 15: 427-432.
 • Zhurbenko M. 2008. Lichenicolous fungi from Russia, mainly ftom its Arctic. II. Mycologia Balcanica 5: 13-22.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-062b399f-cf15-4506-aacf-e2af14504ddd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.