PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 4 |

Tytuł artykułu

Influence of cultivation methods and foliar nutrition with cu and mn on yields and biological value of scorzonera roots (Scorzonera hispanica L.)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ metody uprawy i dokarmiania pozakorzeniowego Cu i Mn na plon i wartość biologiczną korzeni skorzonery (Scorzonera hispanica L.)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Root crops are particularly sensitive towards growth conditions, while simplifications recommended at present in agricultural technology exert diverse effects on reactions of cultivated plants. The study aimed at evaluating the impact of varied tillage systems and plant cultivation as well as foliar cooper and manganese nutrition on root yields of scorzonera and some of their qualitative traits. The field experiments were carried out in 2005–2007 on lessive soil developed from loess formations covering the chalky marls. Scorzonera of Duplex cv. was the testing plant. The experimental pattern included the following factors: two plant cultivation methods (on flat soil and on ridges), two pre-sowing tillage systems (harrowing, rototiller), as well as foliar nutrition with copper and manganese. The highest total and marketable yields of scorzonera roots at the lowest share of non-commercial roots in total yield, was achieved due to cultivation in ridges, after presowing tillage using rototiller, and manganese foliar nutrition. The positive influence of scorzonera cultivation on ridges on dry matter content in roots was recorded. Diverse tillage systems and plant foliar nutrition had no significant effects on inulin content in scorzonera roots; however the increasing tendency of the component concentration at plants cultivated on ridges after shallow spring tillage procedures, was observed. Studied experimental factors did not exert any considerable influence on protein contents in scorzonera roots.
PL
Rośliny korzeniowe są szczególnie wrażliwe na warunki wzrostu, natomiast zalecane uproszczenia w agrotechnice wywołują zróżnicowaną reakcję uprawianych roślin. Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanych metod uprawy roli i roślin oraz dolistnego dokarmiania roślin miedzią i manganem na plon korzeni skorzonery i niektóre ich cechy jakościowe. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2005–2007 na glebie płowej wytworzonej z utworów lessowych zalegających na marglach kredowych. Rośliną doświadczalną była skorzonera odmiany Duplex. W schemacie doświadczenia uwzględniono następujące czynniki: dwie metody uprawy roślin (uprawa na płask i na redlinach), dwa sposoby przedsiewnej uprawy roli (bronowanie, uprawa glebogryzarką) oraz dokarmianie pozakorzeniowe roślin (miedzią i manganem). Największy plon ogólny i handlowy korzeni, przy najniższym udziale korzeni niehandlowych w plonie ogólnym uzyskano w wyniku uprawy skorzonery na redlinach, po przedsiewnej uprawie roli glebogryzarką i dokarmianiu roślin manganem. Stwierdzono korzystny wpływ uprawy skorzonery na redlinach na zawartość suchej masy w korzeniach. Zróżnicowane systemy uprawy roli oraz dokarmianie dolistne roślin nie miały istotnego wpływu na zawartość inuliny w korzeniach badanych roślin, wykazano jedynie tendencję wzrostową zawartości tego składnika w roślinach uprawianych na redlinach po spłyconej wiosennej uprawie roli. Badane czynniki doświadczenia nie wywierały istotnego wpływu na zawartość białka w korzeniach.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

4

Opis fizyczny

p.141-151,fig.,ref.

Twórcy

 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
autor

Bibliografia

 • Babik J., 2000. Wpływ metody uprawy, nawadniania i zagęszczenia roślin na plon i jakość korzeni cykorii sałatowej (Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi). Annales UMCS Sect. EEE, Horticultura, 8, Suppl., 211–217.
 • Babik J., Dudek J., 2000. New, complex machine for ridge forming, and simultaneous sowing vegetable crops. Veg. Crops Res. Bull. 53, 103–110.
 • Błażewicz-Woźniak M., 1998. Wpływ czynników agrotechnicznych na wschody, wzrost i plonowanie pietruszki korzeniowej, uprawianej na glebie zlewnej o nietrwałej strukturze. Część. III. Plon korzeni i jego struktura. Annales UMCS Sec. EEE, Horticultura, 6, 73–87.
 • Cabezas M.J., Rabert C., Bravo S., Shene C., 2002. Inulin and sugar contents in Helianthus tuberosus and Cichorium intybus tubers: effect of postharvest storage temperature. J. Food Sci. 67, (8), 2860–2865.
 • Causey J.L., Feirtag J.M., Gallaher D.D., Tungland B.C., Slavin J.L., 2000. Effects of dietary inulin on serum lipids, blood glucose and the gastrointestinal environment in hypercholesterolemic men. Nutrition Res. 20 (2), 191–201.
 • Cebulak T., Sady W., 2000. Effect of cultivation methods on nutritive compounds in the carrot. Fol. Hort. 12 (1), 77–84.
 • Cherbut C., 2002. Inulin and oligofructose in the dietary fibre concept. British Journal of Nutrition 87 Suppl. 2, 159–162.
 • Cieślik E., Prostak A., Pisulewski P.M., 2001. Funkcjonalne właściwości fruktanów. ĩywn. Nauka Technol. Jakość 1 (26), 5–13.
 • Delzenne N.M., Daubioul C., Neyrinck A., Lasa M., Taper H.S., 2002. Inulin and oligofructose modulate lipid metabolism in animals: review of biochemical events and future prospects. British J. Nutrition 87 Suppl. 2, 255–259.
 • Dolota A., Dąbrowska B., 2003. Zawartość włókna surowego i inuliny w korzeniach różnych odmian skorzonery (Scorzonera hispanica L.). Fol. Hort. Supl. 1, 295–297.
 • Dolota A., Dąbrowska B., 2007. Wpływ odmiany i metody uprawy na dynamikę przyrostu korzeni oraz plonowanie skorzonery (Scorzonera hispanica L.). Annales UMCS Sec. EEE, Horticultura, 17 (1), 16–24.
 • Dolota A., Dąbrowska B., Radzanowska J., 2005. Chemical and sensory characteristics of some scorzonera (Scorzonera hispanica L.) cultivars. Acta Hort. 682, 527–533.
 • Evers A.M., Tuuri H., Hägg M., Plaami S., Häkkinen U., Talvitie H., 1997. Soil forming and plant density effects on carrot yield and internal quality. Plant Foods Human Nutr. 51, 283–294.
 • Gałązka I., 2002. Skład mączki cykoriowej wybranych odmian cykorii, zróżnicowanych wielkością i terminem zbioru korzeni. ĩywn. Nauka Technol. Jakość 3 (32) Supl., 37–45.
 • Hébette C.L.M., Delcour J.A., Koch M.H.J., Booten K., Kleppinger R., Mischenko N., Reynaers H., 1998. Complex melting of semi-crystalline chicory (Cichorium intybus L.) root inulin. Carbohydrate Res. 310, 65–75.
 • Jaskulski D., 2007. Porównanie wpływu dolistnego stosowania nawozów na efekty produkcyjne oraz ekonomiczne uprawy niektórych roślin polowych. Fragm. Agron. 1 (93), 106–112.
 • Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M., 1994. Zmiany niektórych fizycznych właściwości gleby pod wpływem uproszczeń stosowanych w przedzimowej i wiosennej przedsiewnej uprawie roli w ogniwie zmianowania roślin warzywnych. Annales UMCS Sec. EEE, Horticultura, 2, 22, 174–182.
 • Kęsik T., Konopiński M., Błażewicz-Woźniak M., 1992. Wpływ niektórych zabiegów agrotechnicznych na plonowanie korzeniowych roślin warzywnych. II Ogólnopolski Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych Lublin, 137–140.
 • Kęsik T., Konopiński M., Błażewicz-Woźniak M., 1999. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wschody i plonowanie warzyw korzeniowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 466, 259–270.
 • Kim M., 2000. The water-soluble extract of chicory reduces cholesterol uptake in gut-perfused rats. Nutrition Res. 20 (7), 1017–1026.
 • Kolida S., Tuohy K., Gibson G.R., 2002. Prebiotic effects of inulin and oligofructose. British J. Nutrition, 87 Suppl. 2, 193–197.
 • Kołota E., Biesiada A., 2000. Wpływ nawożenia dolistnego na plon i jakość korzeni marchwi. Rocz. AR Pozn. Ogrodnictwo 323, 31 (1), 331–335.
 • Konopiński M., 2003. Wpływ zróżnicowanych systemów uprawy na kształtowanie warunków wzrostu, plonowanie i wartość biologiczną skorzonery (Scorzonera hispanica L.). Rozpr. Nauk. AR Lublin, 272.
 • Konopiński M., 2009. Influence of intercrop plants and varied tillage on yields and nutritional value of salsify (Tragopogon porrifolius L.) roots. Acta. Sci. Pol., Hortorum Cultus 8(2), 27–36.
 • Łachowski J., 1961. Wpływ boru, manganu, miedzi i magnezu na wartość produkcyjną cykorii. Rocz. Nauk Rol. Ser. A, 84, 89–103.
 • Michalik Ł., 2003. Wpływ metody uprawy na plonowanie selera naciowego w warunkach klimatycznych Olsztyna. Fol. Hort. Suppl. 2, 322–324.
 • Monti A., Amaducci M.T., Pritoni G., Venturi G., 2005. Growth, fructan yield, and quality of chicory (Cichorium intybus L.) as related to photosynthetic capacity, harvest time, and water regime. J. Exp. Botany 56 (415), 1389–1395.
 • Polák M., Poniþan J., Jech J., Angeloviþ M., 1999. Comparison of cultivating root vegetables in soil prepared by the classical method and in ridges. ZČmdČlska Technika 45 (1), 1–8. Polska Norma PN-R-75533:1996 – Skorzonera.
 • Roberfroid M.B., 2002. Functional foods: concepts and application to inulin and oligofructose. British J. Nutr. 87, Suppl. 2, 139–143.
 • Rożek S., Sady W., Kasprzyk A., 2000. Wpływ pozakorzeniowego dokarmiania roślin na wielkość i jakość plonu marchwi. Zesz. Nauk. AR Kraków Ogrodnictwo 364, 71, 159–162.
 • Skowronek M., Fiedurek J., 2003. Inulina i inulinazy właściwości, zastosowania, perspektywy. Przem. Spoż. 3, 18–20.
 • Tisdall J.M., Hodgson A.S., 1990. Ridge tillage in Australia: a review. Soil and tillage research 18 (2–3), 127–144.
 • Uppenkamp N., 2002. Soil operations with or without the plough? A comparative analysis of the cost structures under differentiated cultivation regimes. Getreide Magazin 3, 163–165.
 • Wierzbicka B., Pierzynowska-Korniak G., Majkowska-Gadomska J., 2004. Wpływ metody uprawy i przechowywania na plon i jędrność korzeni spichrzowych dwóch odmian marchwi. Fol. Univ. Agricult. Stetin. Agricult. 239 (95), 415–418.
 • Wróbel S., 1996. Działanie nawożenia mikroelementowego na plonowanie i skład chemiczny buraka cukrowego w uprawie bezobornikowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434, 139–143.
 • Wszołek M., 1999. Wpływ dodatku inuliny na cechy jakościowe biojogurtów. ĩywn. Nauka Technol. Jakość 4 (21) Supl., 176–183.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-062a63b8-d5fa-49e0-aa3d-6f2a7052bd53
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.