PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2006 | 59 | 2 |

Tytuł artykułu

Struktura flory po dziesięcioletnim odłogowaniu gruntu ornego na dwóch typach gleb

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Structure of flora after ten years land lying fallow on two types of soil

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy przedstawiono strukturę flory w pierwszym i dziesiątym roku odłogo- wania gruntów ornych. Obserwacje fitosocjologiczne przeprowadzono na dwóch par- celach położonych na różnych glebach (na rędzinie i glebie bielicowej). Dokonano analizy flory ze względu na przynależność do grup geograficzno-historycznych, grup ekologicznych oraz form życiowych. Stwierdzono, że we florze odłogów, niezależnie od typu gleby, wraz z upływem czasu od zaniechania uprawy przybywa gatunków rodzimych, a ubywa antropofitów, a zwłaszcza archeofitów. Na glebie ciężkiej apofity ruderalne, dominujące we wczesnych etapach sukcesji, ustępują miejsca apofitom łąkowym, zaś na glebie lekkiej miejsce apofitów segetalnych zajmują gatunki leśne i zaroślowe. Wśród form życiowych, w fitocenozie dziesięcioletnich odłogów, najlicz- niej reprezentowane były hemikryptofity, które zastąpiły dominujące na jednorocz- nym odłogu terofity.
EN
In the paper the structure of flora in 1st and 10th year of arable land lying fallow has been presented. Phytosociological observations were carried out on two fields lying on different soil (rendzina and podsolic soil). Analyses of flora concerned geografical and historical groups, origin of apophytes as well as living forms of plants. The conducted research showed that in the flora of fallows, with the time of exclusion of arable land from the agricultural use, there was incease in the number of apophytes and decrease of antropophytes, especially archeophytes, independent of types of soil. Ruderal apophytes, dominating in early stage of succession, gave way to meadow apophytes on the heavy soil, whereas segetal apophytes took place of forest and bushwood species on the light soil. In phytocenosis of multi-year fallows on the light and heavy soil, among the living forms, the most numerous were represented by hemicryptophytes, which replaced the dominating terophytes on the one-year fallow.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

59

Numer

2

Opis fizyczny

s.365-376,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza, ul.Akademicka 13, 20 950 Lublin
 • Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza, ul.Akademicka 13, 20 950 Lublin

Bibliografia

 • Faliñski J., 1986. Sukcesja roślinności na nieużytkach porolnych jako przejaw dynamiki ekosystemu wyzwolonego spod długotrwałej presji antropogenicznej. Wiad. Bot. 30 (1): 25 50. Jezierska Domaradzka
 • A., Kużniewski E., 2004. Zmiany we florze i roślinności gruntów ornych z północno zachodniej czêści powiatu opolskiego w latach 1982 2003. Mat. Konf. Nauk. nt. „Sukcesja wtórna roślinności na gruntach porolnych”. Olsztyn, 8 10 lipca 2004, 3.
 • Kornaś J., 1968 a. Geograficzno historyczna klasyfikacja roślin synantropijnych. Mat. Zakł. Fitosocj. Stos. UW, 25: 33 41.
 • Kornaś J., 1968 b. Prowizoryczna lista nowszych przybyszów synantropijnych (kenofitów) zadomowionych w Polsce. Mat. Zakł. Fitosocj. Stos. UW, 25: 43 53.
 • Kutyna I., 1997. Stałość fitosocjologiczna i współczynnik pokrycia gatunków w zbiorowiskach roślinnych na odłogach jednorocznych i trzyletnich. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rol. 68 (181): 163 177.
 • £abza T., Hochół T., Stupnicka Rodzynkiewicz E., 2003. Zmiany we florze odłogów i sąsiadujących z nimi pól uprawnych w latach 1993 2001. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490: 143 152.
 • Malicki L., Podstawka Chmielewska E., 1998. Zmiany fitocenozy i niektórych właściwości gleby zachodzące podczas odłogowania oraz będące efektem zagospodarowania wieloletniego odłogu. Bibl. Fragm. Agron. 5: 97 113.
 • Marks M., Nowicki J., 2002. Aktualne problemy gospodarowania ziemią rolniczą w Polsce. Fragm. Agron. 1: 58 67.
 • Rola J., 1995. Ekologiczno gospodarcze skutki ugorów i odłogów w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 37 44.
 • Szafer W., Zarzycki K., 1972. Szata roślinna Polski, PWN, Warszawa, t. I: 237 268.
 • Tokarska Guzik B., Rostañski A., 1997. Zasoby flory naczyniowej Katowic ocena wstępna. Acta Biologia Silesiana, 30 (47): 21 55.
 • Tokarska Guzik B., Rostañski A., 1998. Flora naczyniowa miasta Czeladż. Acta Biologia Silesiana, 33 (50): 12 71.
 • Zając E. U., Zając A., 1975. Lista archeofitów występujących w Polsce. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 3: 7 16.
 • Zarzycki K., Trzciñska Tacik H., Różañski W., Szeląg Z., Wołek J., KorzeniakU., 2002. Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Institute of Botany. Kraków.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0618f285-2e81-414a-9784-84015acf5d83
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.