PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/III |

Tytuł artykułu

Poeksploatacyjny recykling tworzyw sztucznych złomowanych środków technicznych

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Post-operating recycling of plastic contained in scrapped technical resources

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Rozwój recyklingu, tj. wtórnego wykorzystania materiałów stosowanych do budowy pojazdów, maszyn i urządzeń jest aktualnie wymuszony coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Recykling staje się nową dziedziną gospodarki chroniącej środowisko naturalne, ale mogącą również przynosić wymierne zyski ekonomiczne, rozwijać infrastrukturę techniczną powiatów i gmin, a za razem tworzyć nowe miejsca pracy. Rozwój recyklingu prowadzi do powstania szeregu nowych złożonych problemów natury technicznej, ekonomicznej, społecznej i prawnej, wymuszających przedsiębiorczości i kreatywności w podejmowaniu decyzji. Problemy te mają istotne znaczenie w zakresie recyklingu pojazdów samochodowych oraz sprzętu elektro-AGD, jako wyrobów (obiektów) najbardziej masowo wytwarzanych i eksploatowanych przez ludzi. W artykule przedstawiono zagadnienia recyklingu pojazdów, maszyn i urządzeń w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem recyklingu tworzyw sztucznych. Problem ten w Polsce jest znaczący ze względu na duże ilości złomu tworzyw sztucznych, ich długiego okresu naturalnego procesu neutralizacji oraz braku świadomości obywateli w tym zakresie (tworzenie dzikich wysypisk w lasach i rzekach, spalanie tworzyw sztucznych w piecach przydomowych wydzielających szkodliwe i toksyczne substancje itp.).
EN
The development of recycling – reusing resources used to build vehicles, machines and equipment is presently forced by increasingly rigorous environment protection requirements. Recycling is becoming a new branch of economy protecting the natural environment, but it can also bring considerable economical profits, develop the technical infrastructure of boroughs and counties and also create new work places. The development of recycling leads to the emergence of a number of complex problem of technical, economical, social and legal nature forcing resourcefulness and creativity in decision making. These problems are of great importance in the scope of vehicle and household hardware due to the fact they are the most produced and used by the people. The article presents the problems of vehicle, machines and equipment recycling in Poland concentrating especially on the problem of plastic recycling. Aforementioned problem is especially important in Poland due to the fact of the existence of large quantities of scrapped plastic, it’s long natural neutralization process and the lack of citizen awareness (creating illegal dumps in forest and rivers, emitting dangerous and toxic substances by burning plastic in household fires etc.).

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.263-275,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 116b, 30-149 Kraków

Bibliografia

 • Bocheński C.J. 1995. Naprawa maszyn i urządzeń rolniczych. Warszawa. ISBN 83-03-06004-6.
 • Michalski R., Niziński S.1997. Podstawy eksploatacji obiektów technicznych, ART-Olsztyn.
 • Tomczyk W. 2005a. Aspekty ekologii w konstruowaniu i odnowie maszyn i urządzeń. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Nr 4. s. 45-47.ISSN 1642-686X.
 • Tomczyk W. 2005b. Problemy organizacyjno-prawne recyklingu maszyn i pojazdów w aspekcie przystąpienia Polski do U.E., Inżynieria Rolnicza, Nr 7(67), s. 349-359.
 • Tomczyk W. 2006. System odnowy maszyn rolniczych w aspekcie poszanowania środowiska, Inżynieria Rolnicza, Nr 12, s. 511-517.
 • Ustawa z dn. 27.IV.2001r. 0 odpadach, (Dz. U. Nr 62).
 • Ustawa z dn. 20.I.2005r. o recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji,(Dz. U. Nr 25).
 • Ustawa z dn. 27.IV.2001. Prawo ochrony środowiska. Ustawa 2005. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 1 lipca 2001, Dz. U. z 2005, nr 236, poz. 208 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa 2011. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. 2011.nr 92 poz. 503.
 • Dyrektywy Unii Europejskiej: a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269, z 21.10.2000, str. 34, L 170 z 29.06.2002, str. 81 i L 25 z 28.01.2005, str. 73); b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91); c) dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003, str. 24 i L 345 z 31.12.2003, str. 106).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-05c94240-ad04-40e3-bc09-7dc6bf2f4bc9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.