PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 471 | 1 |

Tytuł artykułu

Plony nasion komonicy zwyczajnej w zalezności od dokarmiania mikroelementami (B, Mo) na glebie lekkiej

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Birdsfoot trefoil seed yields as affected by microelement (B, Mo) supply on light soil

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W latach 1996-1998 przeprowadzono doświadczenie połowę z komonicą zwyczajną (Lotus comiculatus L.) metodą split-plot, na glebie kompleksu żytniego dobrego o niskiej zawartości w przyswajalny B i Mo. Celem badań było określenie wpływu terminów zbioru pierwszego pokosu i dokarmiania mikroelementami (0; B; Mo; B + Mo) na strukturę i plony nasion komonicy z drugiego odrostu. Uwzględnione w eksperymencie dwa terminy zbioru pierwszego pokosu, w fazie pąkowania i kwitnienia roślin, nie miały istotnego wpływu na plony nasion z drugiego pokosu. Oddzielne dokarmianie B oraz Mo spowodowało istotny wzrost plonów w porównaniu z kontrolą. Z kolei łączne nawożenie borem i molibdenem wpłynęło na istotny wzrost plonów nasion zarówno w stosunku do obiektu kontrolnego, jak i wariantów z oddzielnym stosowaniem boru i molibdenu. Dokarmianie B i Mo przyczyniło się do istotnego wzrostu wszystkich elementów struktury plonu z tym, że bor w większym stopniu niż molibden kształtował masę 1000 nasion i ich zdolność kiełkowania, natomiast molibden bardziej determinował liczbę pędów generatywnych na 1 m².
EN
A field experiment with birdsfoot (Lotus corniculatus L.) was conducted in split-plot design on a good rye soil complex low abundant in available B and Mo in 1996-1998. The aim of studies was to estimate the influence of the first cut harvest date and microelement (0; B; Mo; B + Mo) supply on the structure and yields of the 2nd-cut birdsfoot seed. Two dates of the first cut harvest (at bud-forming and plant flowering stages) did not significantly affect seed yield from the 2nd cut. Separate nutrition with B and Mo significantly increased yields in comparison to the control. Boron and molybdenum supplied altogether, in turn, affected significant increase of seed yield both, in relation to control, and variants with separate supplies. B and Mo application contributed to significant increase of all elements in yield structure; however, boron shaped 1000-seed weight and seed germination capacity stronger than molybdenum, while the latter stronger determined the generative shoot number per 1 square meter.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

471

Numer

1

Opis fizyczny

s.573-579,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin

Bibliografia

 • Bawolski S. 1972. Dobór gatunków traw do mieszanek z lucerną, esparcetą i komonicą zwyczajną. Pam. Puł. 51: 205-220.
 • Domański P. 1995. Stan i perspektywy hodowli roślin motylkowatych drobnonasiennych. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 3: 1-7.
 • Fotyma M, Mercik S. 1992. Chemia rolna. PWN Warszawa: 267-288.
 • Grzegorczyk St., Olszewska M. 1996. Plonowanie łąki podsianej komonicą zwyczajną w warunkach ograniczonego nawożenia azotowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 442: 115-124.
 • Lityński T., Jurkowska H. 1982. Żyzność gleby i odżywianie się roślin. PWN Warszawa: 365-371.
 • Ruszkowska M. 1979. Fizjologiczne podstawy żywienia roślin mikroelementami. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 179: 13-24.
 • Szkutnik M. 1980. Mikroelementy w życiu roślin. PWRiL, Warszawa: 188-223.
 • Wilczek M. 1989. Przydatność niektórych gleb do uprawy komonicy zwyczajnej na nasiona. Biuletyn IHAR 169: 41-48.
 • Wilczek M. 1999. Plony nasion koniczyny czerwonej (łąkowej) w zależności od czynników siedliskowych i agrotechnicznych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 62: 347-356.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-05c3767b-4294-4ad6-943f-cedd5ed305b2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.