PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2015 | 09 |

Tytuł artykułu

Paliwa dla energetyki zawodowej

Warianty tytułu

EN
Fuels for professional powers industry

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Podano ostrzeżenie o globalnym ociepleniu jako przyczynę rozpoczęcia poszukiwań alternatywy dla paliw kopalnych i w dalszej perspektywie niekonwencjonalnych surowców do wytworzenia energii elektrycznej. Omówiono wpływ dyrektywy UE na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w przyszłości. Pokazano wpływ zwiększenia zagospodarowania biomasy i energii wiatrowej na napływ kapitału zagranicznego w Polsce, czego efektem są obecnie inwestycje w inteligentne sieci elektromagnetyczne. W dalszej części omówiono kierunki rozwoju i zwrócono uwagę na wzrost udziału produkcji energii elektrycznej z OZE. W ramach przedstawienia alternatywnych rodzajów paliw pokazano zastosowanie biomasy jako paliwa alternatywnego wykorzystywanego w kotłach oraz przedstawiono możliwość produkcji paliwa ze śmieci nie nadających się do recyklingu (RDF) i podejście UE do tego tematu. Podane zostały również typy RDF-u według amerykańskiej normy ASTM.
EN
Global warming entails the need for seeking alternatives to fossil fuels, and, in long term, unconventional resources for energy generation. The impact of the EU directive on increased energy generation is discussed. Using biomass and wind energy affects the influx of foreign capital in Poland. Directions in the generation of electricity from renewable energy sources are also dealt with. Using biomass for fuelling boilers and production of fuel from non-recyclable waste (RCD) are presented; The article also deals with the following issues: classification of RCD types compliant with ASTM standards, consequences of low bulk density of alternative fuels, the role and advantages of biomass gasification and RDF. Technological solutions for biomass and RDF gasification are discussed.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

09

Opis fizyczny

s.9-12,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Wrocław
 • Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Wrocław

Bibliografia

 • [ 1 ] http://www.peakoil.pl/p/ropa-juz-dawno-miala--sie-skonczyc
 • [2]BP Statistical World Energy Review 2013 dostęp 06.11.2013.
 • [3]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/E z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • [4]http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia--elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal--krajowy-oze/dane-liczbowe/5111 ,Dane-liczbo-we.html dostęp 06.11.2013.
 • [5]Kancelaria Bird& Bird, Analiza skutków prawnych wprowadzenia zmian w mechanizmie wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w kontekście zachowania praw nabytych inwestorów korzystających ze wsparcia na dotychczasowych zasadach, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki 2010.
 • [6]Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
 • [7]Rozporządzenie M inistra Gospodarki z 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.
 • [8]Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (DzU nr 163, poz. 1584).
 • [9]A. C. Caputo, P.C. Pelagagge, RDF production: 1 Design and Costs, Applied Thermal Engineering, 22/22020 423-437.
 • [10]J. J. Easterly, M. Burnham, Overview of biomass and waste fuel resources for power production. Biomass and Bioenergy, 10, 2-3, 79-92 (1996).
 • [11]K. R. G. Hein, J. M. Bemtgen, EU clean coal technology - co-combustion of coal and biomass, Fuel Proc. Technol., 54, 159 (1998).
 • [12]A. Kircherer, Untersuchungen zur Biomasse-verbrnnung in Staubfeurungen. - Techniche Möglichkeiten und Schadstoffemissionen, PhD Thesis, Stuttgart, 1996.
 • [13]E. Nowak, Unieszkodliwianie odpadów w cementowym piecu obrotowym, С WG 2/95.
 • [14]L. J. Sitnik, Ekopaliwa silnikowe, Oficyna Wydawnicza PWr. Wrocław 2004.
 • [15]G. J. Stiegel, V. Der, S. Clayton, Gasification Technologies Project Portfolio; U.S. Dept. of Energy, National Energy Technology Laboratory, June 2006.
 • [16]Str. domowa firmy HPR Technologies GmbH, Sperling, Niemcy (www.heatpipereformer.de)
 • [17]Str. domowa firmy D.M.2 Verwertungstechnologien Dr Milen GmbH, Herten, Niemcy (www. dml-2.de)
 • [18]Str. domowa firmy VER Verfahrensingenieure GmbH, Dresden, Niemcy (www.vergmbh.com)

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-05bf0dc5-3011-44cf-9db4-bbe0488cdc51
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.