PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 23 | 1 |

Tytuł artykułu

Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na wybrane biologiczne właściwości ekstraktów z liści pietruszki zwyczajnej Petroselinum crispum (Mill)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Impact of solvent type on some selected biological properties of parsley Petroselinum crispum (Mill) leaf extracts

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Pietruszka zwyczajna (Petroselinum crispum Mill) jest wykorzystywana jako surowiec w przemyśle spożywczym m.in. ze względu na dużą zawartość związków fenolowych. W niniejszej pracy badano wpływ rozpuszczalników na skład oraz wybrane biologiczne właściwości ekstraktów z liści P. crispum. Porównano ekstrakty: wodny (W), etanolowy (ET), glikolowo-wodny (GLW) i glicerolowo-wodny (GCW). Największą zawartość związków fenolowych ogółem oznaczono w ekstraktach GLW (2,63 ± 0,03 mg/g s.m.) i GCW (2,12 ± 0,08 mg/g s.m.), natomiast najwięcej flawonoidów zawierał ekstrakt ET (0,86 ± 0,02 mg/g s.m.). Głównymi związkami fenolowymi ekstraktu wodnego były: epikatechina, katechina i jej pochodne, ekstraktu etanolowego – kwasy fenolowe (np. rozmarynowy), ekstraktu GLW – apigenina, natomiast ekstraktu GCW – daidzeina, naryngenina i pochodne. Oprócz znacznych różnic w składzie ilościowym i jakościowym badanych ekstraktów wykazywały one także zróżnicowaną aktywność przeciwrodnikową. Ekstrakt GCW w największym stopniu neutralizował rodnik DPPH• (IC₅₀ = 6,89 ± 056 μg/ml), natomiast ekstrakt W – kationorodnik ABTS•+ (IC₅₀ = 31,44 ± 4,11 μg/ml). Wszystkie ekstrakty wykazywały porównywalną zdolność do chelatowania jonów Fe²⁺. W badaniu cytotoksyczności ekstraktów w warunkach in vitro w stosunku do ludzkiej linii komórkowej BJ (ATCC CRL-2522) wykazano najwyższą cytotoksyczność ekstraktów ET i W. Cytotoksyczność ekstraktów GLW i GCW była porównywalna z cytotoksycznością samych rozpuszczalników. Dowiedziono wpływu rozpuszczalników na skład, właściwości przeciwutleniające oraz cytotoksyczność ekstraktów z P. crispum, wskazując równocześnie na możliwość zastosowania tych ekstraktów w przemyśle spożywczym.
EN
Parsley (Petroselinum crispum Mill) is used as a raw material in the food industry because it has, among other things, a high content of phenolics. Under the research study presented, the impact of solvents on the content and some selected biological properties of P. crispum extracts was studied. The following extracts were compared: aqueous (W), ethanolic (ET), aqueous-glycolic (GLW), and aqueousglycerinic (GCW). The highest concentration of total phenolics was determined in the GLW (2.63 ± 0.03 mg/g sm) and GCW (2.12 ± 0.08 mg/g sm) extracts, while the ET extract contained the highest amount of flavonoids (0.86 ± 0.02 mg/g sm). In the W extract, epicatechin, catechin and its derivates were the main phenolic compounds, in the ET extract: phenolic acids (e.g. rosmarinic acid), in the GLW extract: apigenin, and in the GCW extract: daidzein, naringenin, and the derivates. In addition to significant differences in the quantitative and qualitative composition of the extracts analysed, their antioxidant activity was highly differentiated. The GCW extract neutralized the DPPH• radical to the greatest extent (IC₅₀ = 6.89 ± 0.56 μg/ml) and the W extract: the ABTS•+ radical (IC₅₀ = 31.44 ± 4.11 μg/ml). All the extracts had a comparable ability to chelate Fe²⁺ ions. The in vitro analysis of cytotoxicity of the extracts against the BJ human cell line (ATCC CRL-2522) demonstrated that the ET and W extracts were the most cytotoxic ones. The cytotoxicity of GLW and GCW extracts was comparable to the cytotoxicity of that of the solvents. The impact was proved of the solvents on the content, antioxidant properties, and cytotoxicity of P. crispum leaf extracts, and, at the same time, it was suggested that it would be possible to use those extracts in the food, pharmaceutical, and cosmetic industry.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

23

Numer

1

Opis fizyczny

s.142-154,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
 • Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
autor
 • Katedra Kosmetologii, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Kucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
autor
 • Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
autor
 • Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
 • Katedra Kosmetologii, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Kucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Bibliografia

 • [1] Awe E. O., Banjoko S. O.: Biochemical and haematological assessment of toxic effects of the leaf ethanol extract of Petroselinumcrispum (Mill) Nyman ex A.W. Hill (Parsley) in rats. BMC Complem. Altern. M., 2013, 13, 75.
 • [2] Bartosz G.: The second face of oxygen. Free radicals in nature. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009.
 • [3] Bozin B., Mimica-Dukic N., Samojlik I., Goran A., Igic R.: Phenolics as antioxidants in garlic (Alium sativum L., Aliaceae). Food Chem., 2008, 111, 925 - 929.
 • [4] Brand-Williams W., Cuvelier M., Berset C.: Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT - Food Sci. Technol., 1995, 28 (1), 25 - 30.
 • [5] Czerpak R., Pietryczuk A., Jabłońska-Trypuć A., Obrębska K.: Aktywność biologiczna izoflawonoidów i ich znaczenie terapeutyczne i kosmetyczne. Post. Fitoter., 2009, 2, 113 - 121.
 • [6] Dai J., Mumper R. J.: Plant phenolics: Extraction, analysis and their antioxidant and anticancer properties. Molecules, 2010, 15 (10), 7313 - 7352.
 • [7] Farzaei M. H., Abbasabadi Z., Ardekani M. R., Rahimi R., Farzaei F.: Parsley: A review of ethnopharmacology, phytochemistry and biological activities. J. Trad. Chin. Med., 2013, 33 (6), 815 - 826.
 • [8] Fecka I., Mazur A., Cisowski W.: Kwas rozmarynowy, ważny składnik terapeutyczny niektórych surowców roślinnych. Post. Fitoter., 2002, 8 (1 - 2), 20 - 25.
 • [9] Fejes S., Blázovics A., Lemberkovics E., Petri G., Sz''oke E., Kéry A.: Free radical scavenging and membrane protective effects of methanol extracts from Anthriscus cerefolium L. (Hoffm.) and Petroselinum crispum (Mill.) nym. ex A. W. Hill. Phytother. Res., 2000, 14 (5), 362 - 365.
 • [10] Gaweł-Bęben K., Bujak T., Nizioł-Łukaszewska Z., Antosiewicz B., Jakubczyk A., Karaś M., Rybczyńska K.: Stevia rebaudiana Bert. leaf extracts as a mulifunctional source of natural antioxidants. Molecules, 2015, 20 (4), 5468 - 5486.
 • [11] Gawlik-Dziki U.: Fenolokwasy jako bioaktywne składniki żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 41 (4) Supl., 29 - 40.
 • [12] Kozłowska A., Szostak-Węgierek D.: Flavonoids - food sources and health benefits. Rocz. PZH, 2014, 65 (2), 79 - 85.
 • [13] Kwiatkowska E.: Fitoestrogeny - rola prozdrowotna i zawartość w produktach. Post. Fitoter., 2009, 2, 107 - 112.
 • [14] Lantto T. A., Colucci M., Závadová V., Hiltunen R., Raasmaja A.: Cytotoxicity of curcumin, resveratrol and plant extracts from basil, juniper, laurel and parsley in SH-SY5Y and CV1-P cells. Food Chem., 2009, 117 (3), 405 - 411.
 • [15] Nielsen S. E., Young J. F., Daneshvar B., Lauridsen S. T., Knuthsen P., Sandström B., Dragsted L. O.: Effect of parsley (Petroselinum crispum) intake on urinary apigenin excretion, blood antioxidant enzymes and biomarkers for oxidative stress in human subjects. Brit. J. Nutr., 1999, 81 (6), 447 - 455.
 • [16] Ozsoy-Sacan O., Yanardag R., Orak H., Ozgey Y., Yarat A., Tunali T.: Effects of parsley (Petroselinum crispum) extract versus glibornuride on the liver of streptozotocin-induced diabetic rats. J. Ethnopharmacol., 2006, 104 (1 - 2), 175 - 81.
 • [17] Popović M., Kaurinović B., Jakovljević V., Mimica-Dukic N., Bursać M.: Effect of parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill, Apiaceae) extracts on some biochemical parameters of oxidative stress in mice treated with CCl(4). Phytother. Res., 2007, 21 (8), 717 - 723.
 • [18] Re R., Pellegrini A., Proteggente A., Pannala M., Yang M., Rice-Evans C.: Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radical Biol. Med., 1999, 26 (9 - 10), 1231 - 1237.
 • [19] Repetto G., Del Peso A., Zurita J. L.: Neutral red uptake assay for the estimation of cell viability/cytotoxicity. Nat. Protoc., 2008, 3, 1125 - 1131.
 • [20] Rice-Evans C. A., Miller N. J., Paganga G.: Structure-antioxidant activity relationships of flavonoids and phenolic acids. Free Radical Biol. Med., 1996, 20 (7), 933 - 956.
 • [21] Shukla S., Gupta S.: Apigenin: A promising molecule for cancer prevention. Pharm. Res., 2010, 27 (6), 962 - 978.
 • [22] Singleton V. L., Rossi J. A. Jr.: Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdicphosphotungstic acid reagents. Am. J. Enol. Vitic., 1965, 16 (3), 144 - 158.
 • [23] Świeca M., Baraniak B.: Nutritional and antioxidant potential of lentil sprouts affected by elicitation with temperature stress. J. Agric. Food Chem., 2014, 62, 3306 - 3313.
 • [24] Szymanowska U., Złotek U., Karaś M., Baraniak B.: Anti-inflammatory and anti-oxidative activity of anthocyanins from purple basil leaves induced by selected abiotic elicitors. Food Chem., 2015, 172, 71 - 77.
 • [25] Torres-Fuentes C., Alaiz M., Vioque J.: Affinity purification and characterisation of chelating peptides from chickpea protein hydrolysates. Food Chem., 2011, 129 (2), 485 - 490.
 • [26] Vora S. R., Patil R. B., Pillai M. M.: Protective effects of Petroselinum crispum (Mill) Nyman ex A. W. Hill leaf extract on D-galactose-induced oxidative stress in mouse brain. Indian J. Exp. Biol., 2009, 47 (5), 338 - 342.
 • [27] Woisky R., Salatino A.: Analysis of propolis: Some parameters and procedure for chemical quality control. J. Apic. Res., 2008, 37, 99 - 105.
 • [28] Wong P. Y. Y., Kitts D. D.: Studies on the dual antioxidant and antibacterial properties of parsley (Petroselinum crispum) and cilantro (Coriandrum sativum) extracts. Food Chem., 2006, 97 (3), 505 - 515.
 • [29] Yeh C. T., Shih P. H., Yen G. C.: Synergistic effect of antioxidant phenolic acids on human phenolsulfotransferase activity. J. Agric. Food Chem., 2004, 52 (13), 4139 - 4143.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-05b9c754-7495-4449-a299-fd668a74bedb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.