PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 1 |

Tytuł artykułu

Reorientacja zawodowa rolników i domowników w województwie kujawsko-pomorskim, nowe wyzwanie dla doradztwa rolniczego

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Vocational reorientation of farmers and members of their families in kujawsko-pomorskie voivodeship, new challenges for agricultural consultancy

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Pomimo, że rolnictwo w województwie kujawsko-pomorskim jest dobrze rozwinię­te, około 41 tys. rolników i domowników powinno być objętych reorientacją zawodową. Z przeprowadzonych badań wynika, że gotowość reorientacji zawodowej wyrażają głów­nie rolnicy i członkowie rodzin wywodzący się z gospodarstw produkujących głównie lub wyłącznie na rynek, o powierzchni 5-30 hektarów. Z kolei małe zainteresowanie reorien­tacją występuje u rolników z najmniejszych gospodarstw do 5 hektarów. Są to najpraw­dopodobniej rolnicy starsi, o niskich kwalifikacjach i małej mobilności, którzy przyjęli strategię przetrwania. Indywidualny Plan Reorientacji Zawodowej pozwala określić jakie działania powinny być podjęte w celu zmiany zawodu oraz w jaki sposób beneficjent za­mierza cel osiągnąć. Kursy specjalistyczne organizowane na podstawie analiz IPRZ po­zwoliły osiągnąć dużą skuteczność. Na podkreślenie zasługuje także wysoka aktywność pozarolnicza beneficjentów projektu, ogółem 253 osoby (27% uczestników kursów) pod­jęły taką aktywność.
EN
Even though the agriculture in Kujawsko-Pomorskie voivodship is well developed, around 41 thousand farmers and members of their families should go through the process of vocational reorientation. Researches conducted show that mainly farm owners of 5-30 ha and their families are ready to undertake the reorientation. Meanwhile, the farmers from the smallest farms (up to 5ha) show low interest in vocational reorientation. They are usually elder farmers with low qualifications and low mobility whose strategy is to survive. Individual Vocational Reorientation Plan (IPRZ) determines actions which should be undertaken in order to change the occupation and presents the way it should be achieved. Vocational specialized courses organized by KPODR on the bases of IPRZ's analysis are characterized with high effectiveness. It should be highlighted that the Project's bene­ficiaries, 253 people (27% participants of the courses) have undertaken job activity out of agriculture sector.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

1

Opis fizyczny

s.5-21,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
autor
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Bibliografia

 • 1. Frenkel I. (1997): Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1995, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 65-86.
 • 2. Frenkel I. (2001): Rynki wiejskie: Ziemia, Kapitał, Praca, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s.98-153.
 • 3. Frenkel I. (2003): Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa, s. 53-75.
 • 4. Frenkel I. (2012): Pracujący w gospodarstwach rolnych. Tendencje zmian w latach 2005-2010. [w:] Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Andrzej Rosner (red.) Instytut Roz­woju wsi i Rolnictwa PAN Warszawa. s. 61-91.
 • 5. Goraj L., Bocian M., Cholewa I., Nachtman G., Tarasiuk R. (2012): Współczynniki produkcji „2007" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa. ss. 9-28 i 37-61.
 • 6. Józwiak W.(2007): Dochody różnych grup polskich gospodarstw na tle dochodów gospodarstw „starej" Unii, [w:] Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarstw różnych grup polskich gospodarstw rodzinnych, Wstępne wyniki badań, IHRiGŻ-IB, Warsza­wa, s. 10-23.
 • 7. Karwat-Woźniak B. (2005): Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysokotowarowych., [w:] A. Sikorska (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do Unii Europejskiej, lERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 13-16.
 • 8. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. (2007): Dochody z zarządzania i ryzyka w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstw i kierunku produkcji, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica", 254 (47), Szczecin, s. 169-176.
 • 9. Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników powiatu mogileńskiego, (2009): Materiały konferencyjne, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, s. 20-21.
 • 10. Poczta W., Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Sadowski A., Siemiński A. (2012): Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych w perspektywie 2014-2020, Poznań, s.5-10.
 • 11. Powszechny Spis Rolny (2010): Raport z wyników, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • 12. Sass R. (2013a): Zmiany struktury obszarowej rolnictwa w Polsce i w skali województw, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, CDR Oddział w Poznaniu, s. 44.
 • 13. Sass R. (2013b): Możliwości rozwoju gospodarstwa a zainteresowanie reorientacją za­wodową rolników i członków rodzin w województwie kujawsko-pomorskim, Kujaw­sko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Roczniki Ekonomiczne 6 (2013), Byd­goszcz, s. 370-372.
 • 14. Sikorska A. (2013): Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie, Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, nr 1, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 19.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-05b09f9f-a649-4171-b2fa-81ba7b9ac196
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.