PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 71 | 11 |

Tytuł artykułu

Ekożywność - zdrowa żywność w XXI wieku?

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Organic food - healthy food in the 21st century?

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Żywność ekologiczna zazwyczaj ma większą wartość odżywczą niż żywność konwencjonalna i jest cennym źródłem składników bioaktywnych, wykazujących pozytywny wpływ na zdrowie konsumenta. Jest ona w mniejszym stopniu przetworzona i zawiera mniej substancji dodatkowych. W produkcji tej żywności zakazane jest stosowanie syntetycznych pestycydów - środków ochrony roślin, a także hormonów, stymulatorów i regulatorów wzrostu. Produkty ekologiczne są również wolne od GMO. Wyższa jakość żywności ekologicznej jest coraz częściej doceniana przez konsumentów poszukujących zdrowszej alternatywy. Obecnie ekoprodukty można kupić nie tylko w specjalistycznych sklepach, ale również w super- i hipermarketach, na targach i jarmarkach. Znajdują się także w ofertach wielu hoteli, restauracji i firm cateringowych.
EN
Organic food has generally higher nutritional value than conventional food and is more valuable source of bioactive ingredients that have a positive effect on the consumer's health. It is less processed and contains fewer additives. Use of synthetic pesticides - plant protection products, as well as hormones, stimulants and growth regulators is prohibited in the production of organic food. Organic products are also free from GMO. Higher quality of organic food is increasingly appreciated by consumers seeking a healthier alternative. Nowadays, organic products can be bought not only in the specialist shops but also in super- and hypermarkets, fairs and markets, as well as in hotels, restaurants and catering companies. Agro-ecotourism also gains an interest.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

71

Numer

11

Opis fizyczny

s.35-38,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
autor
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin

Bibliografia

 • [1] Barłowska J, A. Wolanciuk, J. Idec. 2017. "Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata". Przegląd Hodowlany 2:1-4.
 • [2] Brodziak A., J. Król. 2016 "Substancje dodatkowe w produktach ekologicznych" Przemysł Spożywczy 70 (12) : 20-25.
 • [3] Brodziak A., K. Gmurkowska, J. Król, P. Stanek, A. Zaborska. 2017a. Kontrola i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym jako narzędzie zapewnienia wysokiej jakości zdrowotnej produkowanej żywności. W Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Żywienie, 35-42. Młodzi Naukowcy, Poznań.
 • [4] Brodziak A., J. Król, Z. Litwińczuk, J. Barłowska. 2017b."Differences in bioactive protein and vitamin status of milk from certified organic and conventional farms". International Journal of Dairy Technology, 70. Doi: 10.1111 /1471-0307.12462.
 • [5] Cacak-Pietrzak G. 2015. "Żywność ekologiczna w Polsce - przetwórstwo oraz rynek”. Przemysł Spożywczy 69 (9) : 38-40.
 • [6] Castellini C, S. Bastianoni, C. Granal, A. Dal Bosco, M. Brunetti. 2006. "Sustainability of poultry production using the energy approach: Comparison of conventional and organic rearing systems". Agriculture, Ecosystems and Environment 114:343-350.
 • [7] Dolatowski Z. 2010. Prowadzenie badań w przetwórstwie produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymi. Streszczenia wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2009 roku, 175-186. Warszawa.
 • [8] Dolatowski Z. 2011. Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów. Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w 2011 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin.
 • [9] Ellis K.A., D. Innocent D. Grove-White, P. Cripps, W.G. McLean. 2006. "Comparing the fatty acid composition of organic and conventional milk". Journal of Dairy Science 89:1938-1950.
 • [10] Gadomska J.,T. Sadowski, M. Buczkowska. 2014."Ekologlczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu". Pioblemy Higieny i Epidemiologii 95 (3) : 556-560.
 • [11] Gradka I., M. Krzysztoforski. 2011. "Produkcja ekologiczna jest trudna, ale opłacalna". Top Agrar Polska 1:38-41.
 • [12] Grela E.R., E. Kowalczuk. 2009, "Zawartość składników odżywczych i profil kwasów tłuszczowych mięsa i wybranych wędlin z ekologicznej produkcji świń". Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (65) : 34-40.
 • [13] Gronowicz E., K. Węglarzy, T. Szablewski. 2013. "Jakość skorupy jaj pozyskanych metodami ekologicznymi". Wiadomości Zootechniczne LI (4) : 19-30.
 • [14] Hadjinikolova L, L. Nikolova, A. Stoeva. 2008."Comparative investigations on the nutritive value of carp fish meat (Cyprinidae), grown at organic aquaculture conditions". Bulgarian Journal of Agricultural Science 14 (2) : 127-132.
 • [15] Hallmann E. 2014. Żywność ekologiczna: skrypt do ćwiczeń. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • [16] Hallmann E., E. Rembiałkowska. 2007. "Zawartość wybranych składników odżywczych w czerwonych odmianach cebuli z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej" Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2 (51) : 107-110.
 • [17] http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/w-2017-roku-wartosc-rynku-ekozywnosci-w-polsce-moze-przekroczyc-1-mld-zl,128546.html
 • [18] https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/rynek-zywnosci-ekologicznej-w-polsce-w-2017-r,40373
 • [19] IJHARS. 2017. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016. Doi: http://www.ijhar-s.gov.pl/.
 • [20] Kiczorowska B., W. Samolińska, A.R.M. Al-Yasiry, A.Winiarska-Mieczan, M. Kwiecień. 2015. "Wartość odżywcza mięsa drobiowego pochodzącego z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej". Problemy Higieny i Epidemiologii 96 (3) : 598-602.
 • [21] Król J., A. Brodziak, B. Topyła. 2016. "Wartość odżywcza mleka krów rasy simentalskiej z uwzględnieniem sezonu i systemu produkcji". Przegląd Hodowlany 6:20-24.
 • [22] Kuczyńska B., K. Puppel. 2010. "Mleko ekologiczne - niezastąpione źródło bioaktywnych składników". Przegląd Mleczarski 9:4-9.
 • [23] Kuczyńska B., K. Puppel, E. Metera, P. Klis, A. Grodzka, T. Sakowski. 2011 ."Fatty acid composition of milk from Brown Swiss and Holstein-Friesian black and white cows kept in a certified organic farm". Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW, Animal Science 49:61-67.
 • [24] Kuczyńska B., K. Puppel, M. Gołębiewski, E. Metera, T. Sakowski, K. Słoniewski. 2012. "Differences in whey protein content between cow's milk collected in late pasture and early indoor feeding season from conventional and organic farms in Poland". Journal of the Science of Food and Agriculture 92:2899-2904.
 • [25] Luty L. 2016. "Rolnictwo ekologiczne - rozwój w wybranych krajach Unii Europejskiej" Metody ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 17 (2) : 65-74.
 • [26] Łuczka-Bakuła W. 2007. Rynek żywności ekologicznej - wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, 33-34. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 • [27] Nielsen B.K., S.M. Thamsborg. 2005. "Welfare, health and product quality in organic beef production: a Danish perspective". Livestock Production Science 94:41 -50.
 • [28] Nosecka B. 2010. "Rynek soków pitnych, nektarów i napojów owocowych". Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 4:6-8.
 • [29] Palupi E., A. Jayanegara, A. Ploeger, J. Kahl. 2012. "Comparison of nutritional quality between conventional and organic dairy products: a meta-analysis”. Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (14) : 2774-2781.
 • [30] Piekut M. 2015. "Ekologiczna produkcja - ekologiczna konsumpcja". Przeglgd Mleczarski 10 : 12-14.
 • [31] Rembiałkowska E, M. Badowski, A. Załęcka. 2012. Jakość mleka z produkcji ekologicznej. W Rolnictwo XXI wieku-nowe aspekty gospodarowania. Materiały konferencyjne, 251-261. IZ PIB.
 • [32] Rembiałowska E., A. Załęcka. 2012."Mleko ekologiczne a konwencjonalne- różnice w wartości odżywczej” Przegląd Mleczarski 11:8-9.
 • [33] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, str. 1).
 • [34] Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. L189 z 20.07.2007 r.).
 • [35] Rynek żywności ekologicznej oraz żywności premium w Polsce. 2013. Raport. Doi: http://www.emcg.pl/.
 • [36] Rzepecki R. 2015."Nowela ustawy o rolnictwie ekologicznym". Ekonatura 5:4.
 • [37] Samolińska W, B. Kiczorowska. 2013. "Żywność ekologiczna w opinii internautów - doniesienie wstępne”. Problemy Higieny i Epidemiologii 94 (3) : 630-634.
 • [38] Sebranek J., J. Bacus. 2007. "Cured meat products without direa addition of nitrate or nitrite: what are the issue?". Meat Science 77 : 136-147.
 • [39] Sembratowicz I., E. Rusinek-Prystupa. 2015."Zawartość substancji bioaktywnych w owocach pozyskiwanych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych". Problemy Higieny i Epidemiologii 96 (1): 259-263.
 • [40] Sereia M. J., V.A. Arnaut de Toledo, L.C. Marchini, E. Machado Alves, P. Faquinello, T.C.S.O. Arnaut de Toledo 2010. "Microorganisms in organic and non organic honey samples of Africanized honeybees". Journal of Apicultural Science 54:49-54.
 • [41] Sokołowicz Z., J. Krawczyk, E. Herbut. 2012. "Jakość jaj z chowu ekologicznego w pierwszym i drugim roku użytkowania niosek". Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (83) : 185- 194.
 • [42] Staniak S. 2014. "Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznego". Polish Journal of Agronomy 19:25-35.
 • [43] Świetlikowska K., E. Hallmann, K. Długołęcka, E. Rembiałkowska. 2011. "Ocena wartości odżywczej i sensorycznej wybranych miodów pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej". Journal of Agricultural Engineering Research 56 (4) : 2-4.
 • [44] Tomczyk Ł., T. Szablewski, R. Cegielska- Radziejewska. 2016. "Wartość odżywcza jaj konsumpcyjnych pozyskiwanych od kur niosek utrzymywanych w różnych systemach". Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 6 (109) : 20-27.
 • [45] Wójciak K.M. 2012. "Jakość mięsa i wyrobów mięsnych produkowanych metodami ekologicznymi". Nauka. Przyroda. Technologie 6 (1) : 1-9.
 • [46] Wójciak K., Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska. 2014."Stabllność oksydacyjna ekologicznej kiełbasy surowo dojrzewającej z dodatkiem probiotycznego szczepu Lactobacillus casei ŁOCK 0900 i serwatki kwasowej". Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2 (93) : 93-109.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-05a17901-b1e1-4b01-ae81-fe5af5ee2d89
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.