PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/I |

Tytuł artykułu

Porównanie wpływu ściółkowania ektopróchnicą i sterowanej mikoryzacji na rośliny oraz roztocze (Acari) w kontenerowej produkcji sadzonek sosny zwyczajnej

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Comparison of the effects of mulching with ectohumus and controlled micorrhization on plants and mites (Acari) in the container production of Scots pine seedlings

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania prowadzono w 2012 r. w szkółce kontenerowej Bielawy (Nadleśnictwo Dobrzejewice) w cyklu produkcyjnym sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Sadzonki miały wysokość w zakresie 8,9-11,9 cm i średnicę w szyi korzeniowej od 2,8 do 3,7 mm. Na korzeniach sadzonek dominowały ektomikoryzy pojedyncze, stanowiąc od 45 do 64% wszystkich ektomikoryz, a ogólny stan zmikoryzowania zbadanych korzeni sadzonek uznać można za dość wyrównany. Średnie zagęszczenie roztoczy w badanych bryłkach korzeniowych bez dodatku lub z dodatkiem ektopróchnicy leśnej wahało się od 3,71 do 16,23 tys. osobn.· m-2. W sadzonkach ściółkowanych najliczniejszymi roztoczami były zaliczane do saprofagów mechowce, a w wariantach nieściółkowanych dominowały Actinedida. W kontenerach nieściółkowanych występowały 2 lub 3 gatunki mechowców, a po przeprowadzeniu tego zabiegu liczba ta wzrosła do 10-14. Najliczniejszym mechowcem w zbadanym materiale była Oppiella nova. Ważnym składnikiem zgrupowań Oribatida był też Tectocepheus velatus, który w cyklu badań wykazał tendencję wzrostu liczebności. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w kontenerach do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym występują dobre warunki do rozwoju roztoczy glebowych, co daje potencjalną szansę na wykorzystanie ich do wzbogacenia w mezofaunę terenów porolnych i zdegradowanych.
EN
Experiments were carried out in 2012 at container nursery Bielawy (Forest District Dobrzejewice) in the production cycle of Scots pine seedlings (Pinus sylvestris L.) The height of seedlings ranged from 8.9 to 11.9 cm and the diameter was in the range 2.8-3.7 mm. Single ectomycorrhizas dominatem on roots of seedlings, and they constituted from 45 to 64% of all ectomycorrhizas. General state of mycorrhizae on roots can be considered as fairly balanced. Mean density of mites on examined clods with roots (with or without addition of forest ectohumus) ranged from 3 710 to 16 230 individuals · m-2. The most abundant mites on seedlings produced with mulching were oribatid mites, and in variants without mulching dominated Actinedida. Non-mulched containers were characterized by occurrence of 2-3 species of oribatid mites, and those with mulching – by 10-14 oribatid species. Oppiella nova was the most abundant oribatid species in the examined material. Tectocepheus velatus was also the important component of Oribatida gatherings. The number of T. velatus was characterized by the upward trend in the cycle of investigation. On the basis of the study, it was found that the containers for production of seedlings with covered root system are characterized by good conditions for the development of soil mites. It creates a potential opportunity for the use of them for fauna enrichment on post-agricultural and degraded areas.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

3/I

Opis fizyczny

s.37-50,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Zoologii i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Ks.A.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
autor
 • Katedra Melioracji i Agrometeorologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
autor
 • Katedra Melioracji i Agrometeorologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
autor
 • Katedra Zoologii i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Ks.A.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

Bibliografia

 • Agerer R. (1987-1997). Colour Atlas of Ectomycorrhizae. Einhorn Verlag, Schwäbisch-Gmünd.
 • Aleksandrowicz-Trzcińska M. (2004). Kolonizacja mikoryzowa i wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w uprawie założonej z sadzonek w różnym stopniu zmikoryzowanych. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 3, s. 5-15.
 • Berthet P., Gerard G. (1965). A statistical study of microdistribution of Oribatei (Acari) I. The distribution pattern. Oikos 16, s. 214-227.
 • Grzywacz A. (2009). Nowe możliwości i potrzeby w zakresie kontrolowanej mikoryzacji drzew i krzewów. Sylwan 1, s. 8-15.
 • Gulvik M.E. (2007). Mites (Acari) as indicators of soil biodiversity and land use monitoring: a review. Pol. J. Ecol. 55(3), s. 415-440.
 • Hilszczańska D. (2000). Wpływ podłoży szkółkarskich na rozwój mikoryz sosny Pius sylvestris L. Sylwan 144(4), s. 93-97.
 • Hilszczańska D. (2003).Wpływ deszczowania na kolonizację mikoryzową i zawartość ergosterolu w korzeniach siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Prace Inst. Bad. Leśn. A, 4, s. 55-64.
 • Klimek A., Chachaj B., Kosakowski L. (2011a). Influence of sewage sludge composts with straw or ash on oribatid mites (Acari, Oribatida) from pine forest litter in laboratory conditions. Biological Lett. 48(1), s. 19-27.
 • Klimek A., Rolbiecki S. (2011). Wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i występowanie roztoczy (Acari) glebowych na rekultywowanym terenie popoligonowym w Nadleśnictwie Żołędowo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 1, s. 249-262.
 • Klimek A., Rolbiecki S., Długosz J., Stypczyńska Z. (2009). Roślinność, wybrane właściwości gleby i roztocze (Acari) we wstępnej fazie sukcesji leśnej na rekultywowanym terenie popoligonowym Bydgoszcz-Jachcice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5, Kraków, s. 167-181.
 • Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D. (2011b). Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost modrzewia europejskiego (Larix decidua L.) oraz aktywność biologiczną gleb. Leśne Prace Badawcze 72(3), s. 233-239.
 • Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D., Malczyk P. (2008). Impact of chosen bare root nursery practices in Scots pine seedling quality and soil mites (Acari). Polish J. of Environ. Stud. Vol. 17, No. 2, s. 247-255.
 • Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D., Malczyk P. (2012). The effect of nursery measures on mycorrhizal colonisation of Scots pine and occurrence of soil mites. Scientific Research and Essays Vol. 7(27), s. 2380-2389.
 • Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Malczyk P. (2009). Impact of chosen bare root nursery practices on white birch seedling quality and soil mites (Acari). Polish J. of Environ. Stud., Vol. 18, No. 6, s. 1013-1020.
 • Kubiak J. (2007). Wpływ różnych szczepionek mikoryzowych na wzrost sosny i liczbę pączków. Inżynieria Rolnicza 3(91), s. 123-128.
 • Luxton M. (1972). Studies on the oribatid mites of a Danish beech wood soil. I. Nutritional biology. Pedobiologia 12, s. 434-463.
 • Parlade J., Alvarez I. F., Pera J. (1996a). Ability of native ectomycorrhizal fungi from northern Spain to colonize Douglas-fir and other introduced conifers. Mycorrhiza 6, s. 51-55.
 • Parlade J., Alvarez I. F., Pera J. (1996b). Inoculation of containerized Pseudotsuga menziesii and Pinus pinaster seedlings with spores of five species of ectomycorrhizal fungi. Mycorrhiza 6, s. 237-245.
 • Pietras Z., Śliwa S. (2007). Warunki hodowli i rozwoju sadzonek poddanych zabiegowi sterowanej mikoryzacji grzybem Hebeloma crustuliniforme w szkółce kontenerowej. W: Ektomikoryzy. Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie leśnym (red. S. Kowalski). CILP, Warszawa, s. 104-127.
 • Ponge I.F. (1991). Succession of fungi and fauna during decomposition of needles in a small area of Scots pine litter. Plant Soil 138, s. 99-113.
 • Remén C., Fransson P., Persson T. (2010). Population responses of oribatids and enchytraeids to ectomycorrhizal and saprotrophic fungi in plantesoil microcosms. Soil Biol. Biochem. 42, s. 978-985.
 • Rolbiecki S., Stypczyńska Z., Klimek A., Długosz J., Rolbiecki R. (2006). Roślinność i niektóre właściwości odłogowanej gleby piaszczystej uprzednio użytkowanej rolniczo w warunkach deszczowania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2/1, s. 183-194.
 • Schneider K., Renker C., Maraun M. (2005). Oribatid mite (Acari, Oribatida) feeding on ectomycorrhizal fungi. Mycorrhiza 16, s. 67-72.
 • Siepel H. (1994). Life – history tactics of soil microarthropods. Biol. Fertil. Soils 18, s. 263-278
 • Skubała P., Gulvik M. (2005). Pioneer oribatid mite communities (Acari: Oribatida) in natural (glacier foreland) and anthropogenic (post-industrial dumps) habitats. Pol. J. Ecol. 53, s. 105-111.
 • Szabla K. (2007). Określenie cyklu hodowlanego wybranych gatunków drzew i wybór pojemnika. W: Ektomikoryzy. Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie leśnym (red. S. Kowalski).CILP, Warszawa, s. 92-101.
 • Szabla K., Pabian (2003). R. Szkółkarstwo kontenerowe. Nowe technologie i techniki w szkółkarstwie leśnym. CILP, Warszawa, 212 ss.
 • Weigmann G., Kratz W. (1981). Die deutschen Hornmilbenarten und ihre ökologische Charakteristik. Zool. Beitr. 27, s. 459-489.
 • Werner M.R., Dindal D.L. (1990). Effects of conversion to organic practices agricultural on soil biota. Am. J. Altern. Agric. 5, s. 24-32.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-05879b14-5c29-488d-8093-af9fefb371e4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.