PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 2 |

Tytuł artykułu

O badaniach Grzegorza Nowickiego stratyfikacji rozwoju fizycznego dziecka wiejskiego

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
On stratification of physical development of a rural child carried out by Grzegorz Nowicki

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy jest ukazanie stratyfikacji społecznej rozwoju dzieci wiejskich regionu kujawsko-pomorskiego oraz przedstawienie standardów rozwojowych (wysokości i masy ciała) dzieci i mło-dzieży regionu kujawsko-pomorskiego, których G. Nowicki nie zdążył opracować i opublikować. Dr Nowicki przez długie dziesięciolecia XX w. systematycznie badał rozwój fizyczny młodych generacji regionu kujawsko-pomorskiego, a jego publikacje stanowią trwały dorobek, do którego sięgać będą antropologowie oceniający stan rozwoju fizycznego przyszłych pokoleń. Materiał badawczy zgromadzony i przesłany na ręce A. Malinowskiego stanowią dane niepu-blikowane przez G. Nowickiego, pochodzące z jego badań prowadzonych w latach 2002–2003 w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmowały populację 5219 chłopców i 5016 dziewcząt w wieku od 7,5 do 19,5 lat. Wyniki opracowano podstawowymi metodami statystycz-nymi, prezentując je w postaci tabel i rycin. Wyniki potwierdzają utrzymywanie się w regionie kujawsko-pomorskim stratyfikacji rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży i zapóźnienia rozwoju dzieci z rodzin pracowników rolnych ze śro-dowisk popegeerowskich. Wnioski z pracy winny mieć wydźwięk społeczny w stosunku do środowisk decydenckich, wzmożenia troski o środowisko wsi. Czynniki gospodarcze, społeczne i polityczne odpowiedzial-ne za sytuację wsi polskiej powinny podejmować działania na rzecz szybkiej likwidacji stratyfika-cji społecznej rozwoju fizycznego dzieci wiejskich.
EN
Dr Nowicki studied the physical development of young generations of kujawsko-pomorskie re-gion systematically for long decades in 20th century and his publications have become scientific output that will be used by anthropologists assessing the condition of physical development of fu-ture generations. The aim of this work is to show social stratification of the physical development of rural children in kujawsko-pomorskie region and also to present development standards (height and body weight) of children and the youth of kujawsko-pomorskie region,which G. Nowicki did not manage to elaborate on and publish. The study materials, which were collected and sent to A. Malinowski, are G. Nowicki’s un-published data of his research carried out in 2002–2003 in kujawsko-pomorkie voivodeship, which included 5219 boys and 5016 girls aged 7.5–19.5. The results were developed with the basic statis-tical methods by S. Nowak who presented them in a form of tables and figures. The results confirm the continuity of the stratification of physical development of children and the youth in kujawsko-pomorskie region as well as backwardness in the development of farm em-ployees’ children in the post-state farm communities. The conclusions of this work should draw decision-makers’ attention to increase the care of ru-ral communities. The economic, social and political factors, which are responsible for the present situation in Polish rural areas, should take actions in order to eliminate social stratification of phys-ical development of rural children.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

14

Numer

2

Opis fizyczny

s.207-218,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

  • Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
autor
  • Uniwersytet Radomski, Radom

Bibliografia

  • [1] Malinowski A., Bożiłow W. (1997): Podstawy antropometrii: metody, tech-niki, normy. PWN, Warszawa – Łódź 1997.
  • [2] Malinowski A., Jeka S., Fus D., Nowosad E., Czarny W. Standardy rozwo-jowe dzieci i młodzieży z centralnej Polski. Przegl. Nauk. Kult. Fiz. Uniw. Rzeszowskiego 2009; 3: 249–260.
  • [3] Nowicki G. (2004): Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w rodzinach wiej-skich. KPSW, Bydgoszcz 2004.
  • [4] Nowicki G. (2006): Wskaźniki rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży re-gionu kujawsko-pomorskiego. KPSW, Bydgoszcz 2006.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-057f06cf-8375-4c8f-a459-e3d94f9e5be3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.