PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 11 |

Tytuł artykułu

Kserofilne zbiorowiska murawowe terasy łęgowej w dolinie dolnego Sanu

Autorzy

Wydawca

-

Rocznik

Tom

11

Opis fizyczny

s.21-54,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Ochrony Przyrody, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul.Akademicka 19, 20–033 Lublin

Bibliografia

 • Babczyńska-Sendek B. 2005. Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej. - Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 237 ss.
 • Bomanowska A., Kiedrzyński M. 2011. Changing land use in recent decades and its impast on plant cover in agricultural and landscapes in Poland. - Acta Univ. Lodz, Folia Biol. Oecol. 7: 5-26.
 • Borysiak J. 2004. Plant cover of The Lower Oder Valley Landscape Park. - Wyd. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 143 ss.
 • Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie, Grundzüge der Vegetationskunde (3-rd edition). - Springer Verlag, Vienna, 865 ss.
 • Ceynowa M. 1968. Zbiorowiska roślinności kserotermicznej nad dolną Wisłą. -Stud. Soc. Sc. Toruń., Sec. D, 8(4): 1-156.
 • Czyżewska K. 1992. Syntaksonomia śródlądowych pionierskich muraw napiaskowych. - Monogr. Bot. 74: 3-174.
 • Fałtynowicz W. 2003. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland - an annotated checklist. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 435 ss.
 • Fijałkowski D. 1966. Zbiorowiska roślinne lewobrzeżnej doliny Bugu w granicach województwa lubelskiego. - Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Sect. C, 21: 247-312.
 • Fijałkowski D. 1979. Zbiorowiska synantropijne w otoczeniu Zakładów Azotowych w Puławach. - Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Sect. C, 34: 107-121.
 • Fijałkowski D. 1991. Zespoły roślinne Lubelszczyzny. - Wyd. UMCS, Lublin, 303 ss.
 • Filipek M. 1974. Murawy kserotermiczne regionu dolnej Odry i Warty. - Prace Kom. Biol. PTPN 38: 1-110.
 • Głowacki Z. 1988. Zbiorowiska psammofilne klasy Sedo-Scleranthetea Wysoczyzny Siedleckiej i terenów przyległych na tle ich zasięgów. - Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce, 122 ss.
 • Horska-Schwarz S. Spałek K. 2010. The evolution of the Oder valley in terms of fluvial processes and anthropogenic changes. - Probl. Lands. Ecol. 28: 229-240.
 • Karczmarz K., Paczos S. 1977. Zależność rozmieszczenia subatlantyckich i pseudoatlantyckich roślin od stosunków opadowych w Kotlinie Sandomierskiej i na zachodniej krawędzi Roztocza. - Roczn. Przemyski 17/18: 277-340.
 • Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. - Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 441 ss.
 • Kotańska M., Wójcik T., Zachara K. 2013. Murawy napiaskowe Mielca i okolic -stan zachowania po 15 latach. - Fragm. Flor. Geobot. Polon. 20(2): 303-331.
 • Kowalska A. 2011. Przekształcenia roślinności równiny zalewowej doliny środkowej Wisły, gmina Łomianki - strefa podmiejska Warszawy. - Acta Bot. Siles. 7: 5-16.
 • Krawczyk R., Depowski R., Kata K. 2011. Dolina Dolnego Sanu. - W: Rogała D., Marcela A. (red.), Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. - RDOŚ w Rzeszowie, Rzeszów, s. 96-103.
 • Krawczyk R. 2012a. Influence of natural and anthropogenic factors on the distribution of xerothermic plants in the Lower San River valley. - Acta Agrobot. 56(1): 107-114.
 • Krawczyk R. 2012b. Erysimum diffusum (Brassicaceae) w Polsce. - Fragm. Flor. Geobot. Polon. 19(1): 45-59.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 2004. Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae). - W: Herbich J. (red.), Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 3. - Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 80-88.
 • Kucharczyk M. 2000. Plant association and communities of the Kazimierz Landscape Park. V. Xerothermic grassland and schrubs associations. - Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Sect. C, 55: 183-220.
 • Matuszkiewicz W. 2011. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum 3. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 537 ss.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 442 ss.
 • Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. 2003. Census catalogue of polish mosses. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 372 ss.
 • Perzanowska J., Kujawa-Pawlaczyk J. 2004. Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea). - W: Herbich J. (red.), Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 3. - Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 117-139.
 • Radomski J., Janowska J. 1965. Roślinność zbiorowisk murawowych na zachodniej krawędzi doliny dolnej Odry. Część III. Charakterystyka muraw kserotermicznych na zachodniej krawędzi doliny dolnej Odry. - Zesz. Nauk. WSR w Szczecinie 19: 69-83.
 • Ratyńska H., Wojterska M., Brzeg A. Kołacz M. 2010. Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych polski ver. 1.1. - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Inst. Eduk. Tech. Inf. Bydgoszcz-Poznań-Warszawa.
 • Solon J. 1997. Antropogeniczne zmiany różnorodności biologicznej w krajobrazie roślinnym (na przykładzie fragmentu doliny Narwi w okolicach Tykocina). -Probl. Ekol. Kraj 1: 129-139.
 • Solon J. 1998. Zmiany roślinności rzeczywistej w dolinie Wisły na odcinku od Ryczowołu do Wilgi w latach 1949-1995. - Acta Geogr. Lodz. 74: 215-228.
 • Starkel L. 2001. Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś. -Monografie IGiPZ PAN 2, Warszawa, s. 1-263.
 • Szczęśniak E. 2005. Gatunki z grupy Festuca ovina (Poaceae) na serpentynitach Przedgórza Sudeckiego. - Acta Bot. Siles. 2: 121-129.
 • Szczęśniak E. 2010. Murawy z rzędu Brometalia erecti (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936 w Sudetach polskich: zróżnicowanie i wpływ zmian użytkowania (na przykładzie pasma Krowiarki, Masyw Śnieżnika). - W: Ratyńska H., Waldon B. (red.), Ciepłolubne murawy w Polsce - stan zachowania i perspektywy ochrony. - Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 325-337.
 • Szumański A. 1982. The evolution of the lower San River valley during the Late Glacial and Holocene - W: Starkel L. (red.), Evolution of the Vistula river valley during the last 15000 years. - Geographical Studies IG i PZ PAN, Spec. Iss. 1: 57-78.
 • Szumański A. 1986. Postglacjalna ewolucja i mechanizm transformacji dna doliny Dolnego Sanu. - Kwart. AGH, Geologia 12(1): 5-92.
 • Szumański A. 1977. Zmiany układu koryta Dolnego Sanu w XIX i XX wieku oraz ich wpływ na morfogenezę tarasu łęgowego. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 11: 139-153.
 • Trąba Cz., Wolański P., Oklejewicz K. 2004. Zbiorowiska roślinne nieużytkowanych łąk i pól w dolinie Sanu. - Łąk. Pol. 7: 207-238.
 • Trąba Cz., Wolański P., Oklejewicz K. 2012. Communities with Brachypodium pinnatum and Bromus erectus in the Wiar and the San Valley. - Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Sect. C, 67(1): 69-92.
 • Trąba Cz., Rogut K. 2013. Zróżnicowanie zbiorowisk muraw psammofilnych w południowo-wschodniej Polsce. - Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 13(1): 143-169.
 • Woch M. 2011. Xerothermic vegetation of fallow lands in western Małopolska. -Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Sect. C, 66(1): 105-120.
 • Wilgat T., Kowalska A. 1975. Wpływ działalności gospodarczej na stosunki wodne Kotliny Sandomierskiej. - Dok. Geogr. 5/6, IGiPZ PAN, s. 5-61.
 • Wojtanowicz J. 1978. Rozwój nizinnej części doliny Sanu na tle paleogeomorfologii Kotliny Sandomierskiej. - Rozpr. habil., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 144 ss.
 • Wondrausch A. 1952. Mady okolic Niska i Rudnika n. Sanem. - Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Sect. B, 7(4): 47-57.
 • Woś A. 1996. Zarys klimatu Polski. - Wyd. Nauk. Uniw. A. Mickiewicza, Poznań, 298 ss.
 • Wójciak H., Urban D. 2011. Diversity of xerothermic grasslands in the Bug River valley (in the neighbourhood of Kryłów and Stare Stulno). - Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Sect. C, 66(2): 85-96.
 • Wyżga B. 2008. Wcinanie się rzek polskich Karpat w ciągu XX wieku. - W: Wyżga B. (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy -wybrane aspekty. - Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 7-39.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-05778d80-0606-458b-b850-c6451002d460
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.