PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 31 |

Tytuł artykułu

Reakcja odmian żyta na warunki glebowe

Warianty tytułu

EN
Response of winter rye cultivars to varied soil conditions

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W literaturze brak informacji o zróżnicowaniu wpływu jakości gleby na najnowsze odmiany żyta. Celem przeprowadzonych doświadczeń z żytem ozimym było zbadanie reakcji jego odmian (wyrażonej plonem ziarna) na warunki glebowe (kompleks glebowo-rolniczy, klasa bonitacyjna gleby, pH gleby). Bazę wynikową stanowiła seria doświadczeń odmianowych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego COBORU, prowadzonych we wszystkich rejonach Polski w latach 2005–2012. Badano 10 odmian żyta: Bellami F1, Brasetto F1, Gonello F1, Minello F1 i Visello F1 (odmiany mieszańcowe) oraz Bosmo, Dańkowskie Diament, Domir, Herakles i Stanko (odmiany populacyjne). Doświadczenia były zakładane na glebach należących do czterech kompleksów glebowo-rolniczych: pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego, żytniego dobrego i żytniego słabego; do klas bonitacyjnych gleby: IIIa, IIIb, IVa, IVb i V; w warunkach pH gleby od 4,5 do 6,1. Największe plony ziarna żyta ozimego (średnio dla odmian) uzyskano na glebach kompleksu pszennego dobrego. Plony mniejsze o 2,0% otrzymano na glebach kompleksu żytniego b. dobrego, o 10,2% na glebach kompleksu żytniego dobrego, a o 15,9% na glebach kompleksu żytniego słabego. Zniżki plonu na stopniowo gorszych kompleksach glebowo-rolniczych były podobne jak na kolejno słabszych klasach gleb. Uwzględnione w badaniach odmiany wykazywały niejednakowe zniżki plonu ziarna przy ich uprawie w gorszych warunkach glebowych. Największe zmniejszenie plonów na glebach kompleksów żytnich w stosunku do kompleksu pszennego dobrego wystąpiło u odmian: Dańkowskie Diament, Domir i Visello F1. Najmniejsze zniżki plonu ziarna przy uprawie na glebach kompleksów żytnich w odniesieniu do gleb kompleksu pszennego stwierdzono u odmian: Bellami F1, Gonello F1 i Herakles. Większą tolerancję na uprawę w warunkach niższego pH gleby wykazały odmiany Domir i Bosmo.
EN
Field experiment series with winter rye cultivars were carried out across Poland in the years 2005– 2012. They involved 10 cultivars: Bellami F1, Brasetto F1, Gonello F1, Minello F1 and Visello F1 (hybrid cultivars) and Bosmo, Dańkowskie Diament, Domir, Herakles and Stanko (population cultivars). Dependence between grain yield and soil complex, soil valuation class and soil pH were investigated. The highest grain yields of winter rye (averaged across cultivars) were obtained on the good wheat complex, on soil class IIIa, at soil pH above 5,5. Bellami F1, Gonello F1 and Herakles cultivars showed a lower grain yield decrease in inferior soil conditions. Dańkowskie Diament, Domir and Visello F1 cultivars showed a higher yield decrease in inferior soil condition.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

31

Opis fizyczny

s.21-26,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska
autor
 • Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska

Bibliografia

 • Adamiak E., Adamiak J., 2015. Changes of the chosen chemical properties of soil as a result of long-term cereal cultivation in crop rotation and monoculture. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 14(1): 3-10.
 • Fotyma M., Listowski A., Witek T., 1986. Agroekologiczne podstawy uprawy roślin. PWRiL, Warszawa.
 • Grabiński J. 2014. Warunki glebowe i agrotechnika w kształtowaniu wysokości i jakości plonów żyta ozimego. Studia i Raporty IUNG-PIB, 41(15): 147- 166.
 • Jelinowski S., Mazurkowa J., Mazurek J., 1978. Żyto na ziarno i zielonkę. PWRiL Warszawa, 118 ss.
 • Jendrzejczak E., Rudnicki F., 2001. Glebowo-płodozmianowe aspekty uprawy żyta w gospodarstwach rolnych Kujaw i Pomorza. Pamiętnik Puławski, 128: 125-132.
 • Krześlak S., 2000. Optymalizacja struktury zasiewów na glebach lekkich. Rozprawy i Monografie, 27, UWM Olsztyn, 91 ss.
 • Mazurek J., Noworolnik K., 2000. Wpływ nawożenia azotem na plon ziarna i białka żyta na różnych kompleksach glebowych. Mat. Konf. Uprawa i wykorzystanie żyta w Polsce – stan obecny i przyszłość, Puławy, ss. 119-120.
 • Mazurek J., Noworolnik K., 2001. Wpływ nawożenia azotem na plonowanie żyta uprawianego w różnych warunkach glebowych. Pamiętnik Puławski, 128: 189-198.
 • Mazurek J., Sułek A., 1996. Plonowanie pszenicy jarej na różnych glebach w zależności od gęstości siewu. Pamiętnik Puławski, 107: 5-12.
 • Noworolnik K., 2000. Plonowanie żyta w zależności od gatunku gleby i jej zasobności w magnez. Mat. Konf. Uprawa i wykorzystanie żyta w Polsce – stan obecny i przyszłość, Puławy, ss. 123-124.
 • Noworolnik K., 2003. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie jęczmienia jarego w różnych warunkach siedliska. IUNG Puławy, Monografie i Rozprawy Naukowe, 8, 66 ss.
 • Noworolnik K., 2006. Plonowanie wybranych zbóż jarych w zależności od odczynu gleby. Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 10/06: 59-62.
 • Noworolnik K., 2008a. Wpływ jakości gleby na plonowanie pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Acta Agrophysica, 11(2): 457-464.
 • Noworolnik K., 2008b. Wpływ wybranych cech jakości gleby na plonowanie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Acta Agrophysica, 12(2): 477-485.
 • Noworolnik K., 2009. Wpływ wybranych cech jakości gleby na plonowanie pszenżyta ozimego i żyta ozimego. Acta Agrophysica, 14(1): 155-166.
 • Noworolnik K., 2015a. Warunki glebowe a plonowanie zbóż i ich współdziałania z czynnikami agrotechnicznymi. Studia i Raporty IUNG-PIB, 44(18): 119-134.
 • Noworolnik K., 2015b. Porównanie plonowania odmian jęczmienia jarego w różnych warunkach glebowych. Polish Journal of Agronomy, 23: 69-73.
 • Noworolnik K., Terelak H., 2005. Plonowanie jęczmienia jarego i owsa oraz ich mieszanki w zależności od warunków glebowych. Roczniki Gleboznawcze, LVI, 3/4: 60-66.
 • Noworolnik K., Terelak H., 2006. Wpływ agrochemicznych właściwości gleb na plon ziarna i białka jęczmienia jarego i owsa oraz ich mieszanki. Roczniki Gleboznawcze, 2006, LVII, 3/4: 72-79.
 • Sułek A., 2001. Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy jarej Sigma uprawianej na różnych glebach. Biuletyn IHAR, 220: 69-80.
 • Sułek A., 2010. Wpływ warunków glebowych na plonowanie i jakość ziarna pszenicy jarej odmiany Nawra. Pamiętnik Puławski, 152: 277-286.
 • Zarychta M., Noworolnik K., 1999. Plonowanie pszenicy ozimej w zróżnicowanych warunkach siedliskowych pól produkcyjnych. Pamiętnik Puławski, 118: 471-477.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-056bcef4-dbac-44c2-a415-c6b4e426ebb1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.