PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 1/III |

Tytuł artykułu

Problemy z wykorzystywaniem danych z katastru nieruchomości do celów podatkowych na przykładzie gminy wiejskiej Będzino

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Problems connected with using data from real estate cadastre in tax aims on the example of the chosen rural community

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Według obecnie obowiązujących przepisów, gromadzone w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) dane dotyczące rodzaju użytków gruntowych w zestawieniu z gleboznawczą klasyfikację gruntów rolnych i leśnych, sposobu użytkowania nieruchomości, ich przeznaczenia i innych, stanowią podstawą określenia przez właściwy organ wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Jednak we współdziałaniu systemu ewidencji gruntów i budynków oraz systemu podatkowego występuje pewien problem. Wiele działek przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudową i faktycznie zakupionych przez nabywców jako działki budowlane o wysokiej wartości, ale obecnie niezabudowanych lub w trakcie budowy, lub nieruchomości posiadających statut nie odebranych do użytkowania, posiada w ewidencji gruntów i budynków zapis użytku np. grunty orne czy łąki. W wyniku takiego zapisu organ naliczający naleśny podatek w gminie, biorąc pod uwagę zapis w ewidencji gruntów i budynków oraz deklarację złożoną przez właścicieli gruntów, nalicza za taką działką podatek rolny pomimo, że faktycznie jest to działka budowlana. W wyniku takiego sposobu naliczania podatków gminy tracą finansowo, a właściciele nieruchomości o podobnej wartości płacą podatki zupełnie inne, różniące się nawet kilkadziesiąt razy. Celem artykułu jest ocena zasad naliczania podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości na przykładzie gminy wiejskiej Będzino.
EN
According to current rules, data gathered in the cadaster that concern a type of arable lands in comparison with soil classification of rural and forest grounds, way of using the real estate, their application and others are the base of setting the agricultural, forest and real estate tax by an appropriate body. There is a problem with the cooperation between grounds and buildings files and tax system. Many plots destined in local land planning to development and in fact bought by a purchaser as building plots with great value, but not built currently or in the middle of building, or a real estate having a status of not taken to use, has a special settlement in grounds and buildings files – a settlement of use for example arable lands or meadows. As a result of such a settlement the body calculating due taxes in community, taking into consideration a settlement in grounds and buildings files and a declaration made by a real estate owner, calculates for such a plot the agricultural tax even though it is in fact building plot. As a result a community budget suffers a loss and owners of plots whose value is similar, pay completely different taxes, higher even several dozen times. The aim of this article is an evaluation of principles concerning calculation of agricultural, forest and real estate taxes on the example of rural community Będzino.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.7-17,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Geodezji, Politechnika Koszalińska, ul.Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

Bibliografia

 • Etel L. Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2003, s. 180.
 • Falcenloben D. Kataster Nieruchomości, Wydawnictwo Gall, 2009, s. 43-48.
 • Gomułowicz A., Małecki J. Podatki i prawo podatkowe, Poznań 1998, s. 496 – 498.
 • Hycner R., Podstawy katastru, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004,s. 35.
 • Jasiołek J., Studia i Materiały TNN, vol. 19 nr 4/ 2011, s.75.
 • Kisilowska H. (red.), Nieruchomości zagadnienia prawne, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 86.
 • Kulicki J., Sokół P., Podatki i prawo podatkowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995, s. 27.
 • Kuryj J., Wiśniewski R., Źróbek R., Gospodarka nieruchomościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 54.
 • Lyons S. (red.), Międzynarodowy słownik podatkowy, Warszawa 1997, s. 75-76.
 • Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., Gospodarka Nieruchomościami, Wydawnictwo Gall, 2008, s. 118.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Będzino. http://bip.będzino.pl/ [dostęp: 30.11.2011].
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz. U. z 2001 r., nr 38, poz. 454.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.12.2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych Dz. U. 143, poz. 1614.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym Dz. U. Z 2008r., nr 116, poz. 730.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficznej Dz.U. nr 240, poz. 2027.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. 2006r., nr 121,poz. 844.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym Dz. U. 2002r., nr 200, poz. 1682.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. 2002 r., nr 200, poz. 1683.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-054ce61e-2b1f-465a-82fb-402e745db397
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.