PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 580 |

Tytuł artykułu

Przeżywalność fekalnych indykatorów w procesie kompostowania osadów ściekowych

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Survival of faecal indicators in the process of sewage sludge composting

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badano wpływ procesu kompostowania w technologii kontenerowej na inak-tywacje pałeczek Escherichia coli i streptokoków kałowych. Bakterie w nośnikach wprowadzano do górnej, środkowej i dolnej warstwy kompostowanego materiału. Doświadczenia prowadzono w cyklach letnim i jesiennym. Badania dowiodły, że tempo eliminacji pałeczek coli w nośnikach było szybsze niż paciorkowców kałowych. Higienizacja materiału nastąpiła szybciej w cyklu letnim - po 28 dniach nie stwierdzono obecności pałeczek coli w nośnikach. Koncentracja paciorkowców w tym samym czasie obniżyła się z 2,07-109 NPL∙g-1 do 2,33 103 NPL∙g-1 w warstwie górnej i do 3,83-102 NPL∙g-1 w warstwie dolnej. W cyklu jesiennym zaobserwowano bardzo powolne tempo inaktywacji paciorkowców szczególnie w warstwie dolnej. Tym samym stwierdzono, że dolne warstwy kompostowanej biomasy stanowią strefę zagrożenia. Badania wykazały, że temperatura nie jest jedynym czynnikiem inaktywacji patogenów w czasie procesu kompostowania. Oddziaływania biotyczne także pełnią ważną rolę.
EN
Besides traditional methods of composting in windrows, systems based on closed vessel in which there is a considerably greater possibility of controlling the process and reducing gas emission to the atmosphere, have been receiving particular attention. Due to frequent occurrence of pathogenic organisms in organic wastes, there is a need for a microbiological evaluation of the utilization process in the case of using them for agricultural purposes. The aim of this study was to assess the sanitization effectiveness of the container technology in the process of composting of organic waste with sewage sludge by means of determining the survival rate of indicator bacteria Escherichia coli and faecal streptococci. The study was conducted during the summer and autumn, placing specially prepared carriers at the top, middle and bottom layers of the composted biomass. The successive carriers were removed at intervals of several days and subjected to microbiological analysis. Determination of bacteria number were made on the basis of the most probable number method (MPN). The results obtained were subjected to the statistical analysis using the program Statistica Microsoft. Regression lines were drawn, based on which the theoretical time of bacteria survival in the tested material was calculated. The inactivation rate of the indicator bacteria was considerably varied both in particular cycles and in the layers of the composted material. In all the layers of the biomass, faecal streptococci always survived longer than E. coli. In the summer cycle, their inactivation rate was longer from 7 to 27 days, while in the autumn cycle - from 12 to 28 days. Sanitation of the material proceeded faster in the summer cycle - after 28 days Escherichia coli were not found in the carriers. At the same time, the concentration of streptococci decreased by 6 log10 in the top layer and by 7 log10 in the bottom layer. A very slow inactivation rate of the streptococci was observed in the autumn cycle, particularly in the bottom layer. The theoretical survival time was 159 days and was four times longer than that in the top part of the biomass. The research indicated also sanitation activity of such factors as competition, antagonisms or antibiosis during the process of composting.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

580

Opis fizyczny

s.131-139,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Bernardyńska 6/8, 85-029 Bydgoszcz
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bibliografia

 • Christensen K.K., Carlsbćk M., Norgaard E., Warberg K.H., Venelampi O., Bragger M. 2002. Supervision of the sanitary quality of composting in the Nordic countries. Evaluation of 16 full-scale facilities, Nordisk ministerräd, Kebenhavn, 3-68.
 • Cools D., Merckx R., Vlassak K., Verhaegen J., 2001. Survival of E. coli and Enterococcus spp. Derived from pig slurry in soils of different texture. Appl. Soil Ecol. 17, 53-62.
 • Crecchio C., Curci M., Mininni R., Ricciuti P., Ruggiero P., 2001. Short-term effects of municipal solid waste compost amendments on soil carbon and nitrogen content, some enzyme activities and genetic diversity. Biol. Fertil. Soils 34, 311-318.
 • Dumontet S., Dinel H., Baloda S., 1999. Pathogen reduction in sewage sludge by composting and other biological treatments: A review. Biol. Agricul. Horticul. 16, 409-430.
 • Gantzer C., Gaspard P., Galvez L., Huyard A., Dumouthier N., Schwartzbrod J., 2001. Monitoring of bacteria and parasitological contamination during various treatment of sludge. Water Res. 35 (16), 3763-3770.
 • Hanajima D., Kuroda K., Fukumoto Y., Haga K. 2006. Effect of addition of organic waste on reduction of Escherichia coli during cattle feces composting under high-moisture condition. Bioresource Technology 97, 1626-1630.
 • Hassen A., Belguith K., Jedidi N., CherifA., Cherif M., Boudabous A., 2001.Microbial characterization during composting of municipal solid waste. Bioresource Technology 80, 217-225.
 • Kunito T., Saeki K., Goto S., Hayashi H., Oyaizu H., Matsumoto S., 2001. Coper and zinc fractions affecting microorganisms in long-term sludge amended soils. Biores. Tech. 79, 135-146.
 • Ogden I.D., Fenlon D.R., Vinten A.J.A., Lewis D., 2001. The fate of Escherichia coli O157 in soil and its potential to contaminate drinking water. International J. of Food Microbiol. 66, 111-117.
 • Paluszak Z., Bauza J., 2002. Ocena mikrobiologiczna procesu kompostowania osadów pościeko-wych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Toruń 19-21 maja 2002, 47-52.
 • Parmar N., Singh A., Ward P., 2001. Characterization of the combined effects of enzyme, pH and temperature for remove of pathogens from sewage sludge. World J. Microbiol. Biotech-nol. 17, 169-172.
 • Pourcher A.M., Picard-Bonnaud F., Ferré V., Gosińska A., Vasilica S., Moguedet G., 2007. Survival of faecal indicators and enteroviruses in soil after land-spreading of municipal sewage sludge. Applied Soil Ecol. 35, 473-479.
 • Sequi P., Tittarelli F., Benedetti A., 1999. The role of sludge on the reintegration of soil fertility in: Proceedings of the workshop on " Problems around sludge", Stresa (Italy), 120-132.
 • Shaban A.M., 1999. Bacteriological evaluation of composting systems in sludge treatment. Wat. Sci. Tech. 40 (7), 165-170.
 • Sidhu J., Gibbs R.A., Ho G.E., Unkovich I., 2001. The role of indigenous microorganisms in suppression of Salmonella regrowth in composted biosolids. Wat. Res., 35 (4), 913-920.
 • Szala B., Paluszak Z., 2008. Inaktywacja organizmów indykatorowych w procesie kompostowania bioodpadów wraz z osadem pościekowym. Ekologia i Technika XVI, 5A, 167-171.
 • Szala B., Paluszak Z., 2010. Inactivation of Escherichia coli during composting process of organic waste with sewage sludge. Archives of Environm. Protection 36 (2), 57-63.
 • Vinnerás B. 2007. Comparison of composting, storage and urea treatment for sanitising of faecal matter and manure. Bioresource Technology, 98, 3317-3321.
 • Zorpas A., Kapetanios E., Zorpas G., Karlis P., Vlyssides A., Haralambous I., Loizidou M., 2000. Compost produced from organic fraction of municipal solid waste, primary stabilized sewage sludge and natural zeolite. J. Hazardous Materials B77, 149-159.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-05493ca1-41da-4543-b3e5-793127e619d6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.