PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 64 | 3 |

Tytuł artykułu

Rola i aktywność banków żywności w ograniczaniu strat żywności i niedożywienia w Polsce

Warianty tytułu

EN
The role and activity of food banks in reducing food waste and malnutrition in Poland
RU
Rol' i aktivnost' bankov prodovol'stvija v ogranichenii poter' pishchi i nedoedanija v Pol'she

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Marnotrawstwo żywności na dużą skalę oraz rosnący odsetek osób niedożywionych to zjawiska, które przyczyniły się do popularyzacji banków żywności. Banki żywności są niezależnymi organizacjami o charakterze instytucji pożytku publicznego przekazującymi żywność od darczyńców pośrednio lub bezpośrednio do osób potrzebujących. Swoimi działaniami uzupełniają, a ostatnio coraz częściej zastępują pomoc ze strony państwa. W artykule przedstawiono historię, procedury i efekty działalności banków na tle zjawisk, które spowodowały powstanie tych jednostek. W pracy zawarto także różne głosy dotyczące roli i funkcjonowania banków żywności, zwracając uwagę na pilną potrzebę zmiany polityki żywnościowej i wyżywieniowej, aby ta lepiej odpowiadała wyzwaniom związanym z marnotrawstwem żywności, dysproporcjami dochodowymi i idącymi za nimi zjawiskami głodu i niedożywienia w gorzej radzących sobie ekonomicznie grupach społecznych.
EN
Food waste on a large scale and the growing percentage of undernourished people are the phenomena that have contributed to the popularisation of food banks. Food banks are independent organisations of public benefit that transfer food from donors directly or indirectly to people in need. They complement activities of state aid and have recently been increasingly replacing it. The article presents the history and effects of banks’ activities against the background of phenomena that have caused the creation of these organisations. The work also includes opinions on the role and functioning of food banks, pointing out to the urgent need to change food policy to better suit the challenges of food waste, income disparities, and famine and malnutrition phenomena in economically worse situated social groups.
RU
Трата пищи в крупных масштабах и растущий процент недоедающих людей – явления, которые способствовали популяризации банков продовольствия. Банки продовольствия (пищевые банки) – независимые организации благотворительного характера, передающие продовольствие от доноров напрямую или опосредованным образом лицам, нуждающимся в нем. Своими действиями они дополняют, а в последнее время все чаще замещают помощь со стороны государства. В статье представили историю, процедуры и эффекты деятельности банков на фоне явлений, которые вызвали возникновение этих единиц. В работе содержатся также разные высказывания насчет роли и функционирования пищевых банков, обращая внимание на неотложную потребность в изменении продовольственной политики и политики пропитания, чтобы они лучше отвечали вызовам, связанным с тратой пищи, неравномерными доходами и сопутствующими им явлениями голода и недоедания в социальных группах, хуже справляющихся в экономическом отношении с этим.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

3

Opis fizyczny

s.395-405,wykr.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor
 • Institute of Marketing and Commerce, Faculty of Economics and Business, University of Debrecen

Bibliografia

 • Bacon C.M., Baker G.A. (2017), The rise of food banks and the challenge of matching food assistance with potential need: towards a spatially specific, rapid assessment approach, “Agriculture and Human Values”, No. 34(4), DOI: https://doi.org/10.1007/s10460-017-9783-y.
 • Coleman-Jensen A., Gregory C., Singh A. (2014), Household food security in the United States in 2013, “USDA-ERS Economic Research Report”, No. 173, https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/45265/48787_err173.pdf?v=42265
 • De Boeck E., Jacxsens L., Goubert H., Uyttendaele M. (2017), Ensuring food safety in food donations: Case study of the Belgian donation/acceptation chain, “Food Research International”, No. 100, DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.08.046.
 • Dey K., Humphries M. (2015), Recounting Food Banking: A paradox of counterproductive growth, “Third Sector Review”, No. 21(2).
 • Douglas F., Sapko J., Kiezebrink K., Kyle J. (2015), Resourcefulness, Desperation, Shame, Gratitude and Powerlessness: Common Themes Emerging from A Study of Food Bank Use in Northeast Scotland, “AIMS Public Health”, No. 2(3), https://doi.org/10.3934/publichealth.2015.3.296.
 • Garratt E. (2017), Please sir, I want some more: an exploration of repeat foodbank use, “BMC Public Health”, No. 17, DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-017-4847-x.
 • Goryńska-Goldmann E., Gazdecki M., Wielicka-Regulska A. (2016), Quality of Life vs Consumers’ Behaviours and Food habits, “Intercathedra”, No. 32-2.
 • Jensen H.H. (2002), Food Insecurity and the Food Stamp Program, “American Journal of Agricultural Economics”, No. 84(5), DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8276.00382.
 • Kołodziejczak M., Andrzejewska A. (2016), Typologia krajów świata ze względu na sytuację żywnościową ludności, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. XL(2), DOI: http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.35.
 • McIntyre L., Tougas D., Rondeau K., Mah C.l. (2016), “In”-sights about food banks from a critical interpretive synthesis of the academic literature, “Agriculture and Human Values”, No. 33(4), DOI: https://doi.org/10.1007/s10460-015-9674-z.
 • Middleton G., Mehta K., McNaughton D., Booth S. (2018), The experiences and perceptions of food banks amongst users in high-income countries: An international scoping review, “Appetite”, No. 120, DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.10.029.
 • Neter J.E., Coosje Dijkstra S., Marjolein Visser, Ingeborg A. Brouwer (2016), Dutch food bank parcelsdo not meet nutritional guidelines for a healthy diet, “British Journal of Nutrition, No. 116(3),DOI: https://doi.org/10.1017/S0007114516002087.
 • Papargyropoulou E., Lozano R.K. Steinberger J., Wright N., Ujang Z. bin. (2014), The food waste hierarchy as a framework for the management of food surplus and food waste, “Journal of Cleaner Production”, No. 76, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.04.020.
 • Pawlak K. (2016), Food Security Situation of Selected Highly Developed Countries Against Developing Countries, “Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. XL(2), DOI: http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2016.42.
 • Priefer C., Jörissen J., Bräutigam K.-R. (2016), Food waste prevention in Europe - A cause-driven approach to identify the most relevant leverage points for action, “Resources, Conservation and Recycling”, No. 109, DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.03.004.
 • Raak N., Symmank C., Zahn S., Aschemann-Witzel J., Rohm H. (2017), Processing- and productrelated causes for food waste and implications for the food supply chain, “Waste Management”, No. 61, DOI: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.12.027.
 • Riches G. (2002), Food Banks and Food Security: Welfare Reform, Human Rights and Social Policy. Lessons from Canada?, “Social Policy & Administration”, No. 36(6), DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9515.00309.
 • Roth A.E. (2016), Who Gets What ― and Why: The New Economics of Matchmaking and Market Design (Reprint edition), Eamon Dolan/Mariner Books, Boston.
 • Sönmez E., Lee D., Gómez M.I., Fan X. (2016), Improving Food Bank Gleaning Operations: An Application in New York State, “American Journal of Agricultural Economics”, No. 98(2), DOI: https://doi.org/10.1093/ajae/aav069.
 • http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf [dostęp: 20.02.2018].
 • http://www.eurofoodbank.eu/ [dostęp: 24.03.2016].
 • www.bankizywnosci.pl [dostęp: 05.2016].
 • https://bankizywnosci.pl/o-bankach-zywnosci/informacje-ogolne/ [19.02.2018].
 • https://bankizywnosci.pl/wp-content/uploads/2017/11/Sprawozdanie-merytoryczne-2015.pdf [dostęp: 19.02.2018].
 • https://bankizywnosci.pl/wp-content/uploads/2017/11/sprawozdanie-merytoryczne-2014.pdf [dostęp: 19.02.2018].
 • https://bankizywnosci.pl/o-bankach-zywnosci/informacje-ogolne/ [dostęp: 11.02.2018].
 • http://www.niemarnuje.pl/files/sdz_2012_10_16_raport_marnowanie_fpbz.pdf [dostęp: 19.02.2018].
 • https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en [dostęp: 07.02.2018].
 • https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjC7N6MpsLZAhVHJFAKHToIDegQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.siedlce.pl%2Fcomponents% 2Fdownload%2Fsend.php%3Fpos_id%3D3286&usg=AOvVaw1xlh4rIOa1jOvdCkndQsHc [dostęp: 17.02.2018].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-05431160-59d1-4a2a-b0a3-f914e5c2f93a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.