PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 1 |

Tytuł artykułu

Sensory quality of strawberry jams with a particular focus of Kashubian Strawberry jam

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Jakość sensoryczna dżemów truskawkowych ze szczególnym uwzględnieniem dżemu z Truskawki Kaszubskiej

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Applicable legal regulations allow Polish farmers to sell agricultural produce and products made from them. This activity enables the creation of a new market of natural food, which is competitive in relation to industrially produced food. The aim of the research was to compare the quality of strawberry jam available on the market with its counterpart produced on farms. The studies compared the extract content and sensory quality of 11 strawberry jams available in retail with jam from the Kashubian Strawberry certified with EU PGI. The content of the extract and intensity of 17 sensory markers characterising the appearance, consistency, taste and aftertaste of strawberry jam were assessed. The study was conducted using quantitative descriptive analysis – QDA. The strawberry jam which was compared was characterized by a very large diversity of sensory characteristics in terms of brightness, opacity, colour intensity of red and softness. The smaller variation was characterised by an intensity of features relating to elasticity, acidic and chemical taste as well as sweet, dry and fruity aftertaste. Industrial jams were similar in terms of quite a perceptible sweet taste and viscosity and average perceptible fruit taste. The jam obtained from the Kashubian Strawberry was not inferior to the quality of industrial-grade jam. It stood out in comparison with a high content of extract, attractive red colour and greater softness. Compared to commercial jams, it had a higher intensity of fruity, sweet and sour taste, and a distinctly fruity aftertaste, with no foreign notes.
PL
Obowiązujące przepisy prawne umożliwiają polskim rolnikom sprzedaż płodów rolnych i produktów z nich wytworzonych. Działalność ta pozwala tworzyć nowy rynek naturalnej żywności, konkurencyjnej w stosunku do żywności produkowanej przemysłowo, cechującej się krótkim łańcuchem dostaw i łatwą identyfikowalnością wytwórcy. Celem badań było porównanie jakości dżemów truskawkowych dostępnych na rynku z ich odpowiednikiem wytworzonym w gospodarstwie rolnym z Truskawki Kaszubskiej. W badaniach porównano zawartość ekstraktu oraz jakość sensoryczną 11 dżemów truskawkowych dostępnych w handlu detalicznym z dżemem z Truskawki Kaszubskiej opatrzonej certyfikatem ChOG UE. Oceniono natężenia 17 wyróżników sensorycznych będących deskryptorami wyglądu, konsystencji, smaku i posmaku dżemów truskawkowych. Badanie przeprowadzono metodą ilościowej sensorycznej analizy opisowej QDA. Porównywane dżemy truskawkowe charakteryzowało bardzo duże zróżnicowanie cech sensorycznych w zakresie jasności, mętności, natężenia barwy czerwonej oraz miękkości. Mniejsze zróżnicowanie natężenia cech dotyczyło elastyczności i sprężystości, smaku kwaśnego i chemicznego oraz posmaku: słodkiego, wytrawnego i owocowego. Dżemy produkowane przemysłowo były zbliżone pod względem wyczuwalnego słodkiego smaku i lepkości oraz średnio wyczuwalnego owocowego smaku. Dżem otrzymany z Truskawki Kaszubskiej nie ustępował jakością dżemom produkowanym przemysłowo. Wyróżniał się w porównaniu do nich wysoką zawartością ekstraktu, atrakcyjną czerwoną barwą i większą miękkością. W porównaniu do dżemów handlowych miał wyższe natężenie owocowego, słodko-kwaśnego smaku oraz wyraźny owocowy posmak, bez obcych nut.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

21

Numer

1

Opis fizyczny

p.65-73,fig.,ref.

Twórcy

 • Department of Commodity Science and Quality Management, Faculty of Entrepreneurship and Quality Science, Gdynia Maritime University, 81-87 Morska St, 81-255 Gdynia, Poland

Bibliografia

 • Baryłko-Pikielna Nina, Irena Matuszewska. 2009. Sensoryczne badania żywności (Sensory food testing). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTT Ż.
 • Borowska Agnieszka, Piotr Jałowiecki, Marek Karwański. 2012. Konsumenci produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce a rozwój obszarów wiejskich (Consumers of regional and traditional products in Poland and development of rural area). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 31-37.
 • Gellwe.pl. 2018. Dodatki funkcjonalne (Functional additives), http://www.gellwe.pl/pl_pl, access: 20.11.2018.
 • Gimenez Jerome, Paul Kajda, Lila Margomenou, John R. Piggott, Ioannis Zabetakis. 2001. A study on the colour and sensory attributes of high-hydrostatic-pressure jams as compared with traditional jams. Journal of the Science of Food and Agriculture 81: 1228-1234.
 • Grębowiec Mariusz. 2010. Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych (The role of traditional and regional products in consumer decisions in retail food market in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW. Postępy Rolnictwa Światowego 10 (2): 22-31.
 • Grębowiec Mariusz. 2017. Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej oferty produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach Europy (Regional and traditional products as an element of building a competitive food product offer in Poland and other European countries). Zeszyty Naukowe SGGW. Postępy Rolnictwa Światowego 17 (2): 65-80. DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.27.
 • Kania Józef, Wiesław Musiał. 2018. Istota kreacji wartości dodanej w rolnictwie i na obszarach wiejskich (The essence of creating value-added in agriculture and in rural areas). Zeszyty Naukowe SGGW. Postępy Rolnictwa Światowego 18 (2): 117-129. DO I: https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.39.
 • Kiss Konrád. 2017. Short supply chains – from the viewpoint of producers. Roczniki Naukowe SERiA XIX (3): 115-120. DO I: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.3233.
 • Kopjar Mirela, Vlasta Piližota, Nela Tiban Nedić, Drago Šubarić, Jurislav Babić, Đurđica Ačkar, Maja Sajdl. 2009. Strawberry jams: Influence of different pectins on colour and textural properties. Czech Journal of Food Sciences 27 (1): 20-28.
 • Korzeniowska-Ginter Renata, Aleksandra Żyłowska, Tomasz Owczarek. 2017. Influence of production method and fruit selection on the colour and taste of raspberry syrups. Towaroznawcze Problemy Jakości 3, 59-68.
 • Kulka Dorota. 2014. Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (Kashubian strawberry/kaszëbskô malëna). Pomorskie.eu. Portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, https://pomorskie.eu/warzywa-i-owoce//asset_publisher/yPdNap6xQ1f3/content/truskawka-kaszubska-kaszebsko-malena, access: 20.10.2018.
 • Minta Stanisław, Bożena Tańska-Hus, Anna Kapała. 2014. Consumer awareness of regional products – selected research results. Roczniki Naukowe SERiA XVI (4): 195-200.
 • Pomorskie.eu. Portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Gleby w województwie pomorskim (Soils in the Pomeranian Voivodship), https://pomorskie.eu/-/gleby-w-wojewodztwie-pomorskim, access: 20.11.2018.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOG)) (Commission Regulation (EC) No 1155/2009 of 27 November 2009 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (PGI)). OJ L 313/57, 28.11.2009.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 16 December 2016 on the maximum amount of food sold in agricultural retail trade and the scope and method of documenting it). Journal of L aws 2016.2159.
 • Śmiechowska Maria. 2014. Zapewnienie autentyczności i wiarygodności produktom regionalnym i tradycyjnym (Ensuring authenticity and reliability of regional and traditional products). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 282-287.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2015 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Act of 25 August 2015 on food and nutrition safety) . Journal of Laws 2015.594. z późn. zm.
 • Wesołowska Jolanta. 2018. Analiza gospodarstw rolnych w powiatach województwa pomorskiego (cz. I) (Analysis of farms in poviats of the Pomeranian Voivodeship (part I), http://podr.pl/old/images/pliki/ekonomika/sytuacja_w_rol/analiza_gospodarstw_7_8.pdf, access: 20.11.2018.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-052e5723-2ece-4fe6-bc81-35fcfa90a7d2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.