PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 55 | 187 |

Tytuł artykułu

Demand for wood biomass for energy purposes in Poland by 2015

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Zapotrzebowanie na biomasę drzewną na cele energetyczne w Polsce do 2015 roku

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The article contains the results of research, in which the estimated consumption of wood biomass for energy purposes in Poland in 2010 and the anticipated demand for this energy carrier by 2015 was determined in a systemic manner.
PL
Rynek energetyczny w Polsce jest w coraz większym stopniu kształtowany przez odnawialne źródła energii, w tym w dużym stopniu przez biomasę drzewną. Należy podkreślić, że chociaż ranga problematyki wykorzystania biomasy drzewnej do celów energetycznych jest wysoka to, jak dotychczas, występuje duża luka informacyjna dotycząca zapotrzebowania na ten rodzaj energii. Celem podjętych badań było określenie w sposób systemowy wielkości zużycia biomasy drzewnej do celów energetycznych w Polsce wraz z przewidywanym potencjalnym poziomem popytu na biomasę drzewną jako nośnika energii do 2015 roku. Badania miały charakter zarówno retrospektywny, jak prospektywny. Zakres czasowy obejmował: w badaniach diagnostycznych – 2010 rok, a w wypadku prognoz – 2015 rok. Zakresem podmiotowym badaniami objęto: sektor drzewny, energetykę, gospodarkę komunalną. W ujęciu diagnostycznym punktem wyjścia do oszacowania wielkości zużycia biomasy drzewnej w 2010 roku było oszacowanie udziału biomasy drzewnej w biomasie stałej oraz przyjęcie średniego przelicznika jednostki opałowej na jednostkę surowca drzewnego opałowego. Zastosowano dwie procedury badawcze. W pierwszej wykorzystano istniejące w literaturze przedmiotu fragmentaryczne informacje o zużyciu biomasy stałej, w drugiej – punktem wyjścia do obliczeń było przyjęcie zapotrzebowania na energię finalną pochodzącą z biomasy stałej. W procedurze badawczej zmierzającej do oszacowania przyszłego zapotrzebowania na cele energetyczne biomasy drzewnej zastosowano podejście metodyczne podobne jak w ujęciu diagnostycznym. Jednak w tym wypadku odmienne były wielkości wyjściowe dotyczące przewidywanej struktury nośników energii. Proces badawczy uzupełniony został badaniami ankietowymi wśród podmiotów gospodarczych będących potencjalnymi użytkownikami biomasy drzewnej (jednostki tzw. energetyki zawodowej, jednostki gospodarki komunalnej i użyteczności publicznej, np. szpitale, szkoły, przedszkola). Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że popyt na biomasę drzewną do wykorzystania w energetyce jest w Polsce duży. Krajowe zapotrzebowanie na ten nośnik energii kreowane przez energetykę zawodową, branże sektora drzewnego, gospodarkę komunalną i jednostki użyteczności publicznej oraz odbiorców indywidualnych wynosi około 16 mln m3 i do roku 2015 będzie wzrastało do poziomu 18 mln m3. Badanie potwierdziło hipotezę o znaczącym odsetku zużywania biomasy powstającej w sektorze drzewnym na własne potrzeby energetyczne. Okazało się, że jest to około 3,0 mln m3 biomasy drzewnej, co stanowi 58% jej podaży dla energetycznego kierunku zagospodarowania. Badania potwierdziły rozproszony charakter rynku biomasy drzewnej. Biomasa drzewna dostarczana jest w wielu wypadkach (dotyczy to zwłaszcza dużych jej użytkowników) na odległość w promieniu 70–200 km.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

55

Numer

187

Opis fizyczny

p.51-63,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Wood Technology Institute, Poznan, Poland
autor
autor
autor

Bibliografia

 • Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC [2009]: Official Journal of the European Union L 140/16
 • Energetyka – wybrane zagadnienia. [2010]: Cz. I. Zasoby i prognoza zapotrzebowania na energię. Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 roku [2011]: GUS, Warszawa
 • Flakowicz M. [2011]:Zużycie biomasy w energetyce. Stan obecny i perspektywy. W: Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy, Bełchatów
 • Forowicz K. [2010]: Elektrownie sięgają po lasy. Środowisko [3]
 • Gajewski R. [2010]: Biomasa podstawą zielonej energii. Polska Energia [7]
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2009, 2011 [2011]: GUS, Warszawa
 • Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych [2010]: Minister Gospodarki, Warszawa
 • Monitor Polski [2010]: Polityka energetyczna państwa do 2030 r. nr 2, poz.11
 • Parkiet biomasy – Handel peletami [www.elektrykon.pl]
 • Polska 2011. Raport o stanie gospodarki [2011]: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. [2009]: Załącznik 2. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 • Ratajczak E., Bidzińska G., Szostak A., Herbeć M. [2011]: Polski sektor leśno-drzewny w Unii Europejskiej – możliwości konkurowania i perspektywy rozwoju na tle prognozowanej koniunktury na rynku drzewnym. (Maszynopis). Instytut Technologii Drewna, Poznań
 • Ratajczak E., Szostak A., Bidzińska G., Herbeć M. [2011]: Analiza rynku biomasy drzewnej na cele energetyczne w Polsce. Etap 2. Potencjalna podaż biomasy drzewnej w kierunkach jej energetycznego wykorzystania i przewidywany popyt na nośniki energii z biomasy drzewnej w Polsce do 2015 roku. (Maszynopis). Instytut Technologii Drewna, Poznań
 • Survey of Energy Resources (Interim Update 2009). Conversion Factors and Energy Equivalents [2009]:World Energy Council [www.worldenergy.org.]

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-050332e3-d0cb-4dc1-b47b-1180c7cde3c1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.