PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2015 | 07 |

Tytuł artykułu

Opakowania w odpowiedzialnym ekologicznie zarządzaniu łańcuchem dostaw

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Packaging in ecological responsible supply chain management

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Rozwój wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, jaki nastąpił w ostatnich latach, uwidocznił wpływ opakowań na otoczenie w całym cyklu ich życia. Dlatego w logistycznych łańcuchach dostaw, w których opakowania odgrywają znaczącą rolę, należy dostosować się do wymagań określonych w obecnie obowiązujących regulacjach prawnych, ale także wprowadzać wyższe standardy, koncentrując się na poszukiwaniu rozwiązań technicznych, materiałowych i organizacyjnych o najmniejszych wpływach środowiskowych. We wszystkich obszarach i etapach zarządzania łańcuchami dostaw winno się stosować zasadę odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Pomocnym narzędziem w tym zakresie może stać się metoda LCA, która umożliwia podejmowanie decyzji uzasadnionych ze względu na kwestię ekologii w ramach koncepcji CSR.
EN
Development of knowledge in the field of environment protection, which can be observed in recent years, has shown the whole impact of packaging on the environment throughout their life cycle. For that reason the logistics supply chains in which packaging plays a significant role, must be adapted to the requirements specified in the current regulations, but it should be introduced higher standards, focusing on finding technical, material and organizational solutions with the smallest environmental influences. In all areas and stages of supply chain management it should be applied the principle of responsibility for the environment. Especially useful tool in this area can be LCA method, that allows making reasoned decisions taking into account environmental protection as a part of CSR concept.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

07

Opis fizyczny

s.61-69,rys.,tab.,wykr.,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Cobro-Instytut Badawczy Opakowań

Bibliografia

 • [1] Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowania w systemach logistycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.
 • [2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s.3.).
 • [3] Żakowska H., Nestoruk M., Sozologia opakowań w zarządzaniu łańcuchem dostaw, „Opakowanie” 11/2012, s.65-69.
 • [4] Żakowska H., Opakowanie a wizerunek firmy przyjaznej środowisku, „Przemysł Spożywczy”, 2010/3, s.33-35.
 • [5] Harrison A., Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
 • [6] Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu obsługi, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
 • [7] Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.
 • [8] Coyle J. J., Bardi E., Langdey C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2010.
 • [9] Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009.
 • [10] Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, С. H. Beck, Warszawa 2009.
 • [11] Seuring S., Goldbach M., Cost Management in Supply Chains, Physica-Verlag, Heidelberg 2002, s. 18.
 • [12] Logistyka przyszłości, red. H. Brdulak, PWE, Warszawa 2012.
 • [13] Towaroznawstwo dla logistyki, red. Т. Jałowiec, Difin, Warszawa 2011.
 • [14] Dudziński Z., Opakowania w gospodarce magazynowe, ODDK, Gdańsk 2007.
 • [15] Jakowski S., Opakowania transportowe, WNT, Warszawa 2007.
 • [16] Zarządzanie łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009.
 • [17] Żakowska H., Wytyczne do wykonywania analizy cyklu życia (LCA) opakowań i ograniczenia tej metody, „Opakowanie” nr 11/2004, s. 20-23.
 • [18] Żakowska H., Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych w aspekcie wymagań ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • [19] Żakowska H., Wpływ cyklu życia opakowań na efekt cieplarniany, „Opakowanie”, nr 5/2009, s. 24-27.
 • [20] Żakowska H., Ganczewski G., Environmental trends in packaging. LCA and„carbon footprint" for selected types of consumer bags, [w:] „CURRENT TRENDS IN COMMODITY SCIENCE. Environmenal and Market Research, Zeszyty Naukowe” 216/2011, red. Foltynowicz Z., Witczak J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 79-88.
 • [21] Żakowska H., Ganczewski G., Nowakowski K., Ocena cyklu życia (LCA) opakowań termoformowanych wykonanych z PLA, PET, RPET i PP, [w:], Materiały opakowaniowe z kompostowalnych tworzyw polimerowych, red. Kowalczuk M., Żakowska H., COBRO, Warszawa, 2012.
 • [22] Narayan R., LCA: How to report on the carbon and environmental footprint of PLA, 1st PLA World Congress, Munich 9-10.09.2008.
 • [23] Improved Eco Credentials for PLA, „Bioplastics Magazine”, No 6/2010, p. 8.
 • [24] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, COM(2011) 681 final, Brussels, 25.10.2011.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-050186f6-f747-4490-ad40-2979f0648d42
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.