PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2/I |

Tytuł artykułu

Monitoring i prognozowanie przebiegu i skutków deficytu wody na obszarach wiejskich

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Monitoring and forecasting the course and impact of water deficit in rural areas

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy od 2012 r. prowadzi ogólnokrajowy monitoring agrometeorologiczny na obszarach wiejskich. System dostarcza bieżące i prognozowane informacje dotyczące stanu i skutków niedoborów wody w wybranych, reprezentatywnych ekosystemach rolniczych, a także przedstawia ocenę potencjalnej redukcji plonu upraw rolniczych. Niezbędne dane meteorologiczne zapewnia sieć automatycznych stacji pomiarowych rozmieszczonych w 13 regionach na terenie Polski. Prognozy meteorologiczne, niezbędne do opracowania przewidywanych zmian niedoborów wody w kolejnych 10 i 20 dniach, pochodzą z serwisu meteorologicznego MeteoGroup Polska. Monitorowanie deficytów wody oraz ich skutków odbywa się metodą wskaźnikową. Warunki opadowe są monitorowane za pomocą wskaźnika standaryzowanego opadu SPI, uwilgotnienie gleby - wskaźnika uwilgotnienia gleby SMI, deficyt wody dla roślin uprawnych - wskaźnika suszy rolniczej CDI i potencjalna redukcja plonu końcowego - wskaźnika redukcji plonu YR. Wyniki monitoringu oraz prognozy są prezentowane w Internecie w postaci tabel i map.
EN
Since 2012 Institute of Technology and Life Sciences has lead a national agro-meteorological monitoring in rural areas. The system provides current and forecasted information on the status and impact of water shortages in selected, representative of agricultural ecosystems and estimates potential reduction of crop yield. Required meteorological data are provided by a network of automatic stations located in 13 regions on Polish territory. Weather forecasts, necessary to develop predictions of water shortages in the next 10 and 20 days, come from the meteorological service of MeteoGroup Poland. Monitoring of water deficits and their consequences is carried out on using an indicator method. Precipitation conditions are monitored using standardized precipitation index SPI, soil moisture - soil moisture index SMI, the deficit of water for crops - agricultural drought index CDI and the potential reduction of final yield - yield reduction ratio YR. Results of the monitoring and forecasts are presented as tables and maps in the Internet.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

2/I

Opis fizyczny

s.65-76,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy, ul.Glinki 60, 85-174 Bydgoszcz
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy, ul.Glinki 60, 85-174 Bydgoszcz

Bibliografia

 • AGROMETEO. Wielkopolski Internetowy Serwis Informacji Agrometeorologicznej (WISIA). [online] www.agrometeo.pl. [dostęp: 20.11.2012].
 • Bąk B. Wskaźnik standaryzowanego opadu SPI jako kryterium oceny suszy rolniczej na glebach o różnej retencji użytecznej. Wyd. IMUZ, Falenty 2006, pr. dokt. 160 ss.
 • Bąk B., Łabędzki L. Assessing drought severity with the relative precipitation index (RPI) and the standardized precipitation index (SPI). Journal of Water Land Development, 6, 2002,s. 89-105.
 • Bąk B., Łabędzki L. Monitoring suszy meteorologicznej i rolniczej na Kujawach i w dolinie górnej Noteci oraz jego prezentacja w Internecie. Wiad. Melior. i Łąk., 1, 2009, s. 13-16.
 • Brunini O., Dias Da Silva P.L., Grimm A.M., Assad Delgado E., Boken V.K. Agricultural drought phenomena in Latin America with focus on Brazil. W: Monitoring and predicting agricultural drought. Red. V.K. Boken, A.P. Cracknell, R.L. Heathcote. Oxford UniversityPress, 2005, s. 156-168.
 • Doroszewski A., Kozyra J., Pudełko R., Stuczyński T., Jadczyszyn J., Koza P., Łopatka A. Monitoring suszy rolniczej w Polsce. Wiad. Melior. i Łąk., 1, 2008, s. 35-38.
 • Gleboznawstwo. Red. B. Dobrzanski, S. Zawadzki, Warszawa: PWRiL. 1995, 562 ss.
 • Hunt E.D., Hubbard K.D., Wilhite D.A., Arkebauer T.M., Dutcher A.L. The development and evaluation of a soil moisture index. International Journal of Climatology, 2008. Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/joc.1749.
 • IMGW. Prognostyczno-operacyjny system udostępniania charakterystyk suszy „POSUCH@.[online]. http://posucha.imgw.pl [dostęp: 20.01.2013].
 • Kasperska-Wołowicz W., Łabędzki L. Koncepcja systemu monitorowania suszy na obszarach rolniczych. Woda Środowisko Obszary Wiejskie, 6, 1, 2006, s. 161-171.
 • Leśny J, Juszczak R., Olejnik J. Agrometeorologiczna osłona rolnictwa – tworzenie prognoz oraz ich możliwości aplikacyjne w praktyce rolniczej. Rocz. AR Poz. Melior. Inż. Środ., 25,2004, s. 295-304.
 • Łabędzki L. Susze rolnicze - zarys problematyki oraz metody monitorowania i klasyfikacji. Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozpr. Nauk. Monogr., 17, 2006, 107 ss.
 • Łabędzki L. Estimation of local drought frequency in central Poland using the standardized precipitation index SPI. Irrigation and Drainage. 56, 1, 2007, s. 67-77. DOI: 10.1002/ird.285.
 • Łabędzki L., Bąk B. Monitoring i prognozowanie suszy rolniczej na przykładzie regionalnego systemu monitorowania suszy na Kujawach. W: Klimatyczne zagrożenia rolnictwa w Polsce.Red. C. Koźmiński, B. Michalska, J. Leśny. Wyd. Nauk. Uniw. Szczecin, 2010, s. 79-102.
 • Łabędzki L., Bąk B., Kanecka-Geszke E., Kasperska-Wołowicz W., Smarzyńska K. Związek między suszą meteorologiczną i rolniczą w różnych regionach agroklimatycznych Polski.Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozpr. Nauk. Monogr., 25, 2008, 137 ss.
 • MeteoGroup. Moja AgroPogoda. [online] http://agropogoda.meteogroup.pl/ [dostęp: 20.01.2012]
 • McKee T.B., Doesken N.J., Kleist J. The relationship of drought frequency and duration to time scales. Proc. 8th Conf. Applied Climatology, 17-22 January 1993. Anaheim, California,1993, s. 179-184.
 • McKee T.B., Doesken N.J., Kleist J. Drought monitoring with multiple time scales. Preprints 9th Conf. Applied Climatology, 15-20 January 1995. Dallas, Texas, 1995 s. 233-236.
 • Mioduszewski W., Szymczak T., Kowalewski Z.. Gospodarka wodna jako dyscyplina naukowa w służbie rolnictwa. Woda Środowisko Obszary Wiejskie, 11, 1, 2011, s. 179–202.
 • National Drought Mitigation Center, University of Nebraska-Lincoln (NDMC) [online].http://www.droughtmonitor.unl.edu/ [dostęp 20.02.2012].
 • Raes D., Geerts S., Kipkorir E., Wellens J., Sahli A. Simulation of yield decline as a result of water stress with a robust soil water balance model. Agriculture Water Management, 81,2006, s. 335-357.
 • SMSR. System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR). [online] www.susza.iung.pulawy.pl[dostęp 20.02.2012].
 • Woś A. Klimat Polski. Wydaw. Nauk. PWN. Warszawa, 1999, 301 ss.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-04f9a74b-d50c-42d7-82a6-8d55492df6d8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.